Ameerika Ühendriigid jätkavad humanitaarabi ja terviseabi juhtimist. Vastukaja COVID-19-le.

Ameerika Ühendriigid jätkavad humanitaarabi ja terviseabi juhtimist. Vastukaja COVID-19-le.

 

USA VÄLISMINISTEERIUM
Pressibüroo
Koheseks avaldamiseks
Teade.
Uuendatud 16. aprillil 2020

 

USA valitsusel on juhtiv roll maailmas humanitaar- ja tervisealasel reageerimisel COVID-19 pandeemiale isegi siis, kui me kodus viirusega võitleme. Selle tervikliku ja helde osana Ameerika inimeste, USA Välisministeeriumi ja USA Rahvusvahelise Arengu Agentuuri (USAID) panus on nüüd selles eriolukorras ligi 508 miljonit dollarit tervishoiu-, humanitaar- ja majandusabiks lisaks meie juba pakutavatele rahalistele vahenditele ning oleme seda jaganud ka mittetulundusühingutele, kes abistavad kogukondi pandeemiaga nakatunud riikides. Rahastamisega toetatakse kriitilisi tegevusi selle haiguse leviku tõkestamiseks, nagu näiteks kiired rahvatervise teavituskampaaniad, vee ja kanalisatsiooni probleemid, nakkuste ennetamine ja viirusetõrje tervishoiuasutustes.

USA valitsuse praegune abi globaalses võitluses COVID-19 vastu hõlmab USAID ülemaailmsest tervise hädaolukorra reservfondist ligi 200 miljonit dollarit erakorralist terviseabi nakkushaiguste puhangute ja ülemaailmsete terviseprogrammide toeks, ligi 195 miljonit dollarit humanitaarabi (IDA) kontolt ja 50 miljonit dollarit majandusliku toetuse fondist (ESF), mis aitab valitsusi ja mittetulundusühinguid enam kui 100 enim mõjutatud ja riskirühma kuuluvas riigis selle ülemaailmse pandeemia ajal. Lisaks osutab Välisministeeriumi Rahvastiku-,

Pagulaste- ja Rändebüroo abi riikidele 64 miljonit dollarit

humanitaarabi ÜRO pagulasagentuurile (UNHCR) ohtudega võitlemiseks, mis pandeemia on tekitanud üle maailma kõige

haavatavamatele inimestele osana ÜRO ülemaailmsest humanitaarabi kavast COVID-19 jaoks. USA valitsuse bürood ja agentuurid teevad koostööd välisabi tähtsuse järjekorda seadmisel, mis põhineb riigisisesel kooskõlastamisel.

Uutest ja varem väljakuulutatud rahalistest vahenditest osutab Ameerika Ühendriigid järgmist  abi:

Aafrika:

 • Angola: 570 000 dollarit tervishoiutoetust aitab pakkuda riskidega seotud teavet ja vee ja kanalisatsiooni ja seotud probleemide lahendamisel ning nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks peamistes Angola tervishoiuasutustes. See abi on lisaks pikaajalistele USA investeeringutele Angolasse, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku 1,48 miljardit dollarit, sealhulgas tervisega seotud 613 miljonit dollarit abi.
 • Botswana: 1,5 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Viimase 20 aasta jooksul on abi antud ligi 20 miljardi dollariga Botswanasse, millest 1,1 miljardit dollarit kulus tervishoiule.
 • Burkina Faso: tervishoiu- ja humanitaarabi rahastatakse rohkem kui 6 miljoni dollariga riskikommunikatsiooni, vee ja kanalisatsiooni jaoks, ennetades ja kontrollides nakkust tervishoiuasutustes, rahvatervisega seotud teavitusega ja palju muud. See sisaldab 2,5 dollarit miljonit tervishoiutoetust, 1,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi ja 2,1 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis aitab kaitsta pagulaste tervist, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja nende vastuvõtvate kogukondade asupaika Burkina Fasos pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud rohkem kui 2,4 miljardit dollarit Burkina Fasos, 222 miljonit dollarit üksnes tervishoiule.
 • Kamerun: ligi 8 miljonit dollarit tervishoiu- ja humanitaarabi valdkonnas, et tagada nakkuste tõrje tervishoiuasutustes, tugevdada laboreid ja jälgida kogukondade ettevalmistamist ja teavitamise kiirendamist. See sisaldab 6,1 miljonit dollarit tervishoiuteenustele ja IDA humanitaarabile USAID-st, lisaks peaaegu 1,9 miljonile dollarile MRA humanitaarabile riigisiseselt ümberasustatud pagulaste toetamiseks ja nende kogukondadele. Viimase 20 aasta jooksul on USA-s tehtud investeeringuid kokku 960 miljonit dollarit, millest 390 miljonit dollarit oli tervishoiule.
 • Kesk-Aafrika Vabariik: 5,2 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas 3,5 dollarit miljonit IDA humanitaarabi, mis läheb riskikommunikatsioonile, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ning veevarustusele ja 1,7 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis aitab kaitsta põgenike tervist, riigisiseselt ümberasustatud isikuid ja nende vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. USA valitsus on eraldanud viimase 20 aasta jooksul 822,6 miljonit dollarit Kesk-Aafrika Vabariigile, sealhulgas 4,5 miljonit dollarit erakorralist meditsiiniabi 2019. eelarveaastal.
 • Kongo Vabariik: haiguspuhanguga tegelemiseks antakse 250 000 dollarit tervishoiuabi. Ameerika Ühendriigid on Kongo Vabariiki investeerinud aastakümnete jooksul kokku 171,2 miljonit dollarit, millest 36,8 miljonit dollarit tervishoiuks.
 • Tšaad: Rohkem kui 3 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas miljon dollarit IDA-s nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, kogukonna teadlikkuse parandamiseks COVID-19-st ja hügieeni parandamiseks ning rohkem kui 2 miljonit dollarit MRA-d humanitaarabi pagulaste ja nende vastuvõtva inimese tervise kaitsmiseks pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul USA abistanud kokku ligi 2 miljardi dollariga, sealhulgas rohkem kui 30 miljonit dollariga tervishoiu abiks.
 • Elevandiluurannik: 1,6 miljonit dollarit terviseabi pandeemiaga võitlemiseks. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud enam kui 2,1 miljardit dollarit Elevandiluuranniku arendamiseks ja muuks abiks.
 • Kongo Demokraatlik Vabariik: 14,4 miljonit dollarit, sealhulgas 14 miljonit dollarit terviseabi ja IDA humanitaarabi, mis parandavad  nakkuste ennetust ja tõrjet tervishoiuasutustes ja paremat teadlikkust  COVID-19 suhtes, sealhulgas usujuhtide ja ajakirjanike riskikommunikatsiooni sõnumite edastamist. Lisaks 400 000 dollarit MRA humanitaarabi aitab kaitsta pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja nende vastuvõtva inimese tervist kogukondades pandeemia ajal. Viimase 20 aaasta jooksul on USA abistanud enam kui 6,3 miljardi dollariga, sealhulgas ligi 37 miljonit dollarit tervishoiuks.
 • Djibouti: 500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul Djiboutisse investeerinud kokku üle 338 miljoni dollari.
 • eSwatini Kuningriik: 750 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Rahalised vahendid lähevad eSwatini Kuningriigi tervisehädaolukorra reageerimise toetamiseks, kaupade hankeks, kontaktide jälgimiseks, laboridiagnostika ja üleüldise teadlikkuse tõstmiseks. USA on toetanud viimase 20 aasta jooksul rohkem kui 529 miljoni dollariga, sealhulgas rohkem kui 490 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Etioopia: rohkem kui 9 miljonit dollarit abi COVID-19 vastu võitlemiseks, sealhulgas 8,3 dollarit miljonit tervishoiuks ja IDA humanitaarabi riskidega seotud teabe edastamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, haiguste seireks, kontaktide otsimiseks ja koordineerimiseks; ja 789 000 dollarit MRA humanitaarabi pagulastele, riigisiseselt ümberasustatud isikutele ja nende vastuvõtvatele kogukondadele. Abi kogusumma viimase 20 aasta jooksul on üle 13 miljardi dollari, ainuüksi tervishoiuks ligi 4 miljardit dollarit.
 • Ghana: 1,6 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Viimase 20 aasta jooksul on USA andnud abi kokku 3,8 miljardit dollarit, sealhulgas ligi 914 miljonit dollarit tervishoiuks.
 • Guinea: 500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Ameerika Ühendriikidel on investeerinud viimase 20 aasta jooksul Guinea abistamisse peaaegu miljard dollarit, sealhulgas 365,5 miljonit dollarit tervishoiuks.
 • Keenia: tervise- ja humanitaarabi peaaegu 4,5 miljonit dollarit, sealhulgas 3,5 miljonit dollarit tervishoiutoetust riskikommunikatsiooni tugevdamiseks, tervisekommunikatsioonivõrkude ja -meedia ettevalmistamiseks ja avalikkuse teavitamiseks  ja 947 000 dollarit MRA-s humanitaarabiks pagulastele ja neid vastuvõtvatele kogukondadele. See COVID-19 spetsiifiline abi tuleb lisaks pikaajalistele USA investeeringutele Keenias, mis on kokku 3,8 miljard dollarit  USA abile Keeniale viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas 6,7 miljardit dollarit ainuüksi tervishoiu valdkonnas.
 • Madagaskar: 2,5 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. USA on investeerinud Madagaskarile enam kui 1,5 miljardit dollarit viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas peaaegu 722 miljonit dollarit tervishoiuteenuste osutamiseks.
 • Malawi: 4,5 miljonit dollarit terviseabi puhanguga võitlemiseks. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul Malawile andnud rohkem kui 3,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiuteenuste osutamiseks enam kui 1,7 miljardit dollarit.
 • Mali: 5,7 miljoni dollari suurune abi COVID-19 reageerimiseks sisaldab 4,4 miljonit dollarit tervishoiu ja humanitaarabi riskidega võitlemiseks ja nakkuste ennetamiseks ning kontrolliks ja koordineerimiseks ning ligi 1,3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja nende võõrustajate toetamiseks pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Malisse kokku enam kui 3,2 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 807 miljonit dollarit tervishoiutoetusele.
 • Mauritaania: 250 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul andnud kokku enam kui 424 miljonit dollarit Mauritaaniale, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 27 miljonit dollarit pandeemiale reageerimisel.
 • Mauritius: 500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Viimase 20 aasta jooksul on USA abistanud enam kui 13 miljoni USA dollariga, sealhulgas 838 000 dollarit terviseabiks.
 • Mosambiik: 5,8 miljonit dollarit tervishoiule, veele ja kanalisatsioonile ning nakkuste ennetamiseks ja tõkestamiseks Mosambiigi tervishoiuasutustes. USA on investeerinud ligi 6 miljardit dollarit viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 3,8 miljardit dollarit tervishoiuabiks.
 • Lesotho: 750 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Aastakümnete pikkused USA investeeringud Lesothosseon üle miljardi dollari, sealhulgas tervishoiule üle 834 miljoni dollari.
 • Libeeria: 1 miljoni dollarine terviseabi osutab kriitilist abi kõigile 12 Libeeria maakonnale (hädaabikeskused, väljaõpe, kontaktide otsimine, haiglad ja kogukonna tervishoiuteenused), toetavad karantiinipüüdlusi ja pakuvad kogukonna toetust. USA on aidanud luua tugeva aluse Libeeria COVID19 reageerimiseks, andes viimase 20 aasta jooksul koguabi enam kui 4 miljardit dollarit, sealhulgas enam kui 675 miljonit dollarit tervishoiuabiks.
 • Namiibia: 750 000 dollarit terviseabi pandeemiaga võitlemiseks. See abi lisandub viimase 20 aasta jooksul USA abile, mis on ligi 1,5 miljardit dollarit, sealhulgas enam kui 970,5 miljonit dollarit pikaajalist terviseabi.
 • Nigeeria: Ligi 4 miljoni dollari suurune abi sisaldab ligi 2,8 miljonit dollarit tervishoiule ja riskidest teavitamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks ning koordineerimisks ja humanitaarabi 1,2 miljonit dollarit toetab pagulasi ja nende vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on see abi olnud enam kui 2 miljardi USA dollari suurune ja peaaegu 233 miljonit dollarit tervishoiuteenuste osutamiseks.
 • Nigeeria: Ligikaudu 21,4 miljoni dollari suurune abi hõlmab peaaegu 20 miljonit dollarit tervishoiule ja veevarustusele ja kanalisatsioonile nakkuste ennetamiseks ja koordineerimiseks ning rohkem kui 1,4 miljonit USA dollarit humanitaarabi pagulastele, riigisiseselt ümberasustatud isikutele ja nende isikute vastuvõtvate kogukondade abistamiseks. Viimase 20 aasta jooksul on USA abistanud enam kui 8,1 miljardi  dollariga, sealhulgas tervishoiule enam kui 5,2 miljardit dollarit abi.
 • Rwanda: rohkem kui 2 miljonit dollarit abi COVID-19 reageerimiseks sisaldab 1,7 miljonit dollarit terviseabi, mis aitab kaasa jälgimisele ja juhtumite korral vastuseks COVID-19-le ja 474 000 dollarit MRA humanitaarabi jaoks, COVID-19 reageerimise toetamiseks Rwandas. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Rwandasse kokku enam kui 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 1,5 miljardit dollarit tervishoiuteenuste osutamiseks.
 • Senegal: 3,9 miljonit dollarit terviseabi riskisuhtluse, vee ja kanalisatsiooni toetamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, rahvatervisega seotud probleemidest teavitamiseks ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud ligi 2,8 miljardit dollarit ja ainuüksi tervishoiule ligi 880 miljonit dollarit.
 • Sierra Leone: haiguspuhanguga võitlemiseks terviseabi andmiseks 400 000 dollarit. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Sierra Leonesse kokku rohkem kui 5,2 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 260 miljonit dollarit.
 • Somaalia: Ligikaudu 12,5 miljoni dollari suurune abi COVID-19 reageerimiseks sisaldab 11,6 miljonit dollarit riskidega võitlemiseks ja nakkuste ennetamise toetamiseks ja kontrolliks ning juhtumite haldamiseks ja muuks, samuti 892 000 dollarit humanitaarabi ÜRO pagulaste ülemvoliniku COVID-19 reageerimise toetamiseks Somaalias. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Somaaliasse 5,3 miljardit dollarit, sealhulgas ainuüksi tervishoiule ligi 30 miljonit dollarit.
 • Lõuna-Aafrika: umbes 8,4 miljonit dollarit terviseabi COVID-19 vastu võitlemiseks, riskidest teavitamiseks, veevarustusele ja kanalisatsioonile, nakkuste ennetamisele ja kontrollile, rahvatervisega seotud teavitusele ja palju muud. Selle abiga on seotud enam kui 8 miljardit dollarit USA abi Lõuna-Aafrikale viimase 20 aasta jooksul, ainuüksi tervisesse investeeriti ligi 6 miljardit dollarit.
 • Lõuna-Sudaan: 13,1 miljonit dollarit abi Lõuna-Sudaani reageerimiseks COVID-19-le sisaldab 11,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi juhtumite haldamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, logistikale, kooskõlastamismeetmetele, riskikommunikatsioonile, ning vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogrammidele ning ligi 1,6 miljonit USA dollarit humanitaarabi toetab pagulasi, riigisiseselt ümberasustatud isikuid ja nende vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeeringud Lõuna-Sudaani kokku 6,4 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule enam kui 405 miljonit dollarit.
 • Sudaan: Ligi 13,7 miljoni dollari suurune abi sisaldab 13 miljonit dollarit humanitaarabi abi riskidega võitlemisel, juhtumite haldamisel, haiguste jälgimisel, ennetustööl nakatumisele ja tõrjemeetmetele ning vee -, kanalisatsiooni – ja hügieeniprogrammidele ning 671 000 dollarit  humanitaarabi pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute toetamiseks (IDP-d) ja nende vastuvõtvatele kogukondadele. USA on investeerinud enam kui 3 miljonit dollarit tervishoiule ja viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Sudaanile kokku üle 1,6 miljardi dollari.
 • Tansaania: 1,4 miljonit dollarit tervishoiutoetust toetab riskisuhtlust, vett ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud teavitust ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Tansaaniasse investeerinud kokku rohkem kui 7,5 miljardit dollarit ja ainuüksi tervishoiule ligi 4,9 miljardit dollarit.
 • Uganda: 3,6 miljoni dollari suurune abi sisaldab 2,3 miljonit dollarit terviseabi ja ligi 1,3 miljonit dollarit humanitaarabi, et toetada Uganda põgenikke ja vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Ugandasse peaaegu 8 miljardile USA dollariga ja ainuüksi tervishoiuteenustele 4,7 miljardit dollarit.
 • Sambia: 3,4 miljonit dollarit tervishoiutoetust toetab riskidega seotud teavitamist, vett ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud teavitamist ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Sambiasse ligi 4,9 miljardi dollariga ja 3,9 miljardit dollariga ainuüksi tervishoiuteenuste osutamiseks.
 • Zimbabwe: tervise- ja humanitaarabi aitab ligi 3 miljoni dollariga laboratooriumide ettevalmistamiseks suuremahuliseks testimiseks, juhtumite toetamiseks gripilaadsete haiguste puhul, rakendada rahvatervise hädaolukorra lahendamise plaanide jaoks ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on aidatud kokku ligi 3 miljardit dollariga ja ligi 1,2 miljardit dollarit tervishoiule.

 

Euroopa ja Euraasia:

 

 • Albaania: 1,2 miljoni dollari suurune terviseabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist jälgimist, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul, riskikommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. Viimase 20 jooksul on USA investeerinud abiks rohkem kui 693 miljonit dollarit Albaaniale, sealhulgas rohkem kui 51,8 miljonit dollarit tervishoiuabile.
 • Armeenia: 1,7 miljoni dollari suurune terviseabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist jälgimist, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul, riskikommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Armeenia abistamisse enam kui 1,57 miljardit dollarit, sealhulgas ligi 106 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Aserbaidžaan: 1,7 miljoni dollari suurune terviseabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist jälgimist, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul, riskikommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. Viimase 20 jooksul on USA investeerinud kokku enam kui 894 miljonit dollarit Aserbaidžaani abistamiseks, sealhulgas ligi 41 miljonit dollarit tervishoiuabiks.
 • Valgevene: 1,3 miljoni dollari suurune tervishoiu rahastamine aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist jälgimist, toetama tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul, riskikommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. See uus abi tuleb lisaks aastakümnete pikkustele Valgevenes tehtud USA investeeringutele, kokku rohkem kui 50 miljonit eurot. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud kokku 301 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 1,5 miljonit dollarit tervishoiutoetuseks.
 • Bosnia ja Hertsegoviina: 1,2 miljonit dollarit tervishoiuabi aitab ette valmistada laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmustepõhist seiret, tehniliste ekspertide reageerimisest ja valmisoleku tagamist, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muud. USA on kokku investeerinud rohkem kui 1,1 miljardit dollarit Bosnia ja Hertsegoviinale viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas tervishoiule 200 000 dollarit.
 • Bulgaaria: 500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See uus abi tugineb USA pikaajalisele Bulgaaria abile, mis on kokku 558 miljonit dollarit abist viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 6 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Gruusia: 1,7 miljoni dollari suurune tervishoiu rahastamine aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist jälgimist, toetamaks tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul, riskikommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul osutanud abi kokku enam kui 3,6 miljardit dollarit, sealhulgas ligi 139 miljonit dollarit tervishoiutoetusele.
 • Kreeka: 500 000 dollarit humanitaarabi toetab COVID-19 reageerimist sisserändajate ja põgenike pingutustele Kreekas. Ameerika Ühendriikide toetus Kreekale on kokku on üle 202 miljoni dollari viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas tervisega seotud abi 1,8 miljonit dollarit.
 • Itaalia: USA toetus hõlmab 50 miljonit dollarit majandusabi, mis põhineb USAID, et toetada Itaalia vastust COVID-19-le. USAID laieneb ja täieneb rahvusvaheliste avalike organisatsioonide, mittetulundusühingute ja usuorganisatsioonide kaudu, kes reageerivad Itaalia pandeemiale ja leevendavad selle sotsiaalset ja kogukondlikku mõju. USAID ostab ka tervisetooteid, et reageerida ja aidata Itaalia ettevõtete toetamist ning tegeleb COVID19 meditsiiniseadmete ja -tarvikute väljatöötamise ja tootmisega.
 • Kosovo: 1,1 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist jälgimist, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja valmisolekuks, riskikommunikatsiooni tugevdamiseks ja palju muud. See abi COVID-19 võitlemine on lisaks pikaajalistele USA investeeringutele, mille kogusumma ületab 772 miljonit dollarit abi Kosovole viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas rohkem kui 10 miljonit dollarit
 • Moldova: 1,2 miljoni dollari suurune tervishoiuabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele,aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist jälgimist, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja valmisolekuks, riskikommunikatsiooni tugevdamiseks ja palju muud. See COVID-19 abi põhineb USA investeeringutel, mille koguabi on üle miljardi dollari, mis sisaldab viimase 20 aasta jooksul terviseabi peaaegu 42 miljonit dollarit.
 • Montenegro: haiguspuhanguga võitlemiseks terviseabi andmine 300 000 dollarit. See uus abi liitub pikaajaliste USA investeeringutele Montenegrosse kokku rohkem kui 332 miljonile dollarile, sealhulgas rohkem kui miljon dollarit terviseabiks.
 • Põhja-Makedoonia: 1,1 miljonit dollarit tervishoiutoetust on abiks laboratooriumisüsteemide ettevalmistamisel, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisoleku tagamisel, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud enam kui 738 miljoni dollari suurusesse abisse Põhja-Makedooniale, sealhulgas ligi 11,5 miljonit dollarit tervishoiuabile.
 • Rumeenia: 800 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Lisaks rahastas USA valitsus täielikult NATO operatsiooni PPE transportimiseks Lõuna-Koreast Rumeeniasse ja USA sõjaväelased olid tarnisid isikukaitsevahendeid Rumeeniasse, kasutades NATO toetatud strateegilist õhutransporti. USA on Rumeeniasse investeerinud aastakümneid, kokku peaaegu 700 miljonit dollarit viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas rohkem kui 55 miljonit dollarit tervishoiutoetusele.
 • Serbia: 1,2 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab laiendada testimist, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmuspõhist järelevalvet; kasutada täiendavat tehnilise ekspertiisi reageerimist ja valmisolekut; tugevdada riskidega suhtlemist ja kogukonna kaasamist; kodude hügieenitavade parandamist. Lisaks on ka USAID suunanud Serbiale 150 000 dollarit, et pakkuda toidu- ja muud olulist tuge haavatavatele peredele ja erinevatele rühmadele, sealhulgas eakad. USA on investeerinud rohkem kui miljard dollarit Serbiale viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas ligi 5,4 miljonit dollarit terviseabi.
 • Türgi: 800 000 dollarit MRA humanitaarabi toetab COVID-19 reageerimist Türgi pagulastele ja nende vastuvõtvate kogukondade pingutustele. See uus rahastamine on lisaks Türgisisesele Süüria põgenike abile antavale 18 miljonile dollarile ja tugineb peaaegu 1,4 miljardile dollarile kogu Türgile osutatavale USA abile viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 3 miljoni dollari ulatuses tervishoiuteenuste osutamisel, mis on aidanud kaasa tervisekontrolli tõhusamaks muutmisele.
 • Ukraina: 9,1 miljonit dollarit tervishoidu ja humanitaarabile aitavad ette valmistada laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmustepõhist seiret, tuge tehniliste ekspertide reageerimiseks ja valmisoleku tagamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja muud. Abi aitab ennetada ja kontrolli all hoida ka nakatumist tervishoiuasutustes  ning toetada kõige haavatavamate inimeste vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprobleemide lahendamisel Donetskis ja Luhanskis. USA on investeerinud ligi 5 miljardit dollarit Ukrainasse viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas peaaegu 362 miljonit dollarit tervishoiu toetueks.

 

Aasia:

 

 • Afganistan: USA abi Afganistanile on üle 18 miljoni dollari COVID-19 reageeringule ja sisaldab rohkem kui 5,6 miljonit dollarit tervishoiu- ja humanitaarabi riigisiseselt ümberasustatud isikute COVID-19 avastamise ja ravi toetamiseks ja peaaegu 2,4 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Afganistani tagasipöördujatele. See hõlmab ka 10 miljonit dollarit olemasolevaid ressursse, mis USA suunas ümber ÜRO hädaolukorra lahendamise kava COVID-19 jaoks. See tugi hõlmab järelevalvet, laboriparandusi, juhtumite haldamist, nakatumise ennetamist ja kontrolli, kogukonna kaasamist ja tehnilist abi Afganistani valitsusele.
 • Bangladesh: Ligi 9,6 miljoni dollari suurune abi sisaldab 4,4 miljonit dollarit tervishoiu ja humanitaarabi juhtumite haldamisel, jälitustegevusel, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, riskidest teavitamist ning vee, kanalisatsiooni ja hügieeniprogrammidele ja 5,2 miljonit dollarit MRA humanitaarabi toetamiseks pagulastele ja nende vastuvõtvatele kogukondadele Bangladeshis pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on USA abi kokku ligi 4 miljardit dollarit, sealhulgas ainuüksi tervishoiutoetustena üle miljardi dollari.
 • Bhutan: 500 000 dollarit terviseabi tugevdab diagnostikalaborite võimalusi ja kliiniliste juhtumite korraldusi, pakuvad tervishoiu jaoks virtuaalset koolitust laboritöötajatele ning toetavad riskikommunikatsiooni materjale. See abi põhineb enam kui 6,5 miljonil USA dollaril viimase 20 aasta jooksul osutatavast abist, sealhulgas terviseabi 847 000 dollarit.
 • Birma: umbes 4,1 miljonit dollarit tervishoiule ja 3 miljonit dollarit humanitaarabi rahastus suunatakse COVID-19 nakkuste ennetamisele ja kontrollile, juhtumite haldamisele, laboratoorsete süsteemide tugevdamisele, riskidest teavitamisele ja kogukonna kaasamisele, samuti vee- ja kanalisatsioonitarvetele, sealhulgas abi riigisiseselt ümberasustatud isikutele, kes seisavad puudustega silmitsi. See abi on lisaks pikaajalistele USA investeeringutele Birmale, sealhulgas kokku üle 1,3 miljard dollarit, millest rohkem kui 176 miljonit dollarit tervishoiutoetusele viimase 20 aasta jooksul.
 • Kambodža: Ligikaudu 4 miljonit dollarit tervishoiuabile aitab valitsust valmistada ette laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmuspõhist jälgimist, ennetada riske, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekulning palju muud. USA on Kambodžasse pikaajaliselt investeerinud enam kui 1,6 miljardit dollarit viimase 20 aasta jooksul, millest rohkem kui 730 miljonit dollarit on läinud tervishoiuabile.
 • India: Ligikaudu 5,9 miljonit dollarit tervishoiuabiks, mis aitab Indial piirata COVID-19 nakkuse levikut, hoolitseda kannatanute eest, levitada olulist teavet rahvatervise kohta, edastada kogukondadele teavet, tugevdada juhtumite otsimist ja järelevalvet ning mobiliseerida uuenduslikud rahastamismehhanismid hädaolukordadeks valmisoleku ja sellele reageerimise jaoks pandeemia ajal. See põhineb peaaegu 2,8 miljardi dollari suurusel toetusel, mis hõlmab rohkem kui 1,4 miljardit dollarit tervishoiutoetust, mille Ameerika Ühendriigid on andnud Indiale viimase 20 aasta jooksul.
 • Indoneesia: Ligi 5 miljonit dollarit sisaldab rohkem kui 4,5 miljonit dollarit tervishoiuteenuseid, et aidata valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmuspõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisoleku tagamiseks ja muud. See sisaldab ka 400 000 dollarit MRA humanitaarabi. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud kokku enam kui 5 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui miljard dollarit tervishoiuabile.
 • Kasahstan: Rohkem kui 1,6 miljonit dollarit antav tervishoiuabi aitab laborisüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmuspõhist järelevalvet, tehniliste ekspertide toetamist reageerimisel ja valmisoleku tagamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja muuks. See uus abi põhineb USA investeeringutel, mis viimase 20 aasta jooksul kokku moodustavad enam kui 2 miljardit dollarit abi, sealhulgas 86 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Kõrgõzstan: Umbes 900 000 dollarit tervishoiuabi aitab kaasa laboratoorsete süsteemide parandamiseks, juhtumite otsimiseks ja sündmustepõhiseks seireks, tehniliste ekspertide reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muud. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud ligi 1,2 miljardit dollarit Kõrgõzstani, millest rohkem kui 176 miljonit on tervishoiutoetusele.
 • Laos: Ligikaudu 3,5 miljoni dollari tervishoiuabi aitab valitsusel ette valmistada laboratoorseid süsteeme, juhtumite tuvastamist, sündmustepõhist seiret, tuge tehniliste ekspertide reageerimiseks ja valmisolekuks jms. USA on investeerinud viimase 10 aasta jooksul  Laosesse  enam kui 348 miljonit dollarit, millest ligi 92 miljonit dollarit oli terviseabiks.
 • Malaisia: MRA humanitaarabi 200 000 dollarit toetab COVID-19 Malaisia pagulaste ja varjupaigataotlejate reageerimismeetmetele. See abi põhineb aastate jooksul Malaisiasse tehtud USA investeeringutele, mida on viimase 20 aasta jooksul kokku 288 miljonit dollarit, sealhulgas enam kui 3,6 dollarit miljonit tervishoiutoetust.
 • Mongoolia: Ligikaudu 1,2 miljoni dollari suurune tervishoiuabi aitab valitsusel valmistada ette laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist seiret ning tuge tehniliste ekspertide reageerimiseks ja valmisolekuks jms. Ameerika Ühendriikidel on investeerinud viimase 20 aasta jooksul Mongooliale kokku enam kui miljard dollarit, sealhulgas ligi 106 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Nepal: 1,8 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab valitsusel tegutseda kogukonna tasemel riskiteavitusega, laborisüsteemide ettevalmistamisega, sündmustepõhise jälgimise aktiveerimisega, tehniliste ekspertide toetamisega reageerimiseks ja valmisolekuks jne. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeering Nepali olnud kokku rohkem kui 2 miljardit dollarit, sealhulgas ainuüksi tervishoiule üle 603 miljoni dollari.
 • Vaikse ookeani saared: 3,3 miljonit dollarit sisaldab 2,3 miljonit dollarit tervishoiuteenuseid, mis on aidanud valitsustel laborisüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetama tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekuks ning 1 miljonit dollarit IDA humanitaarabi riskidega toimetulekuks ja nakkuste toetamiseks, ennetamiseks ja kontrolliks, logistikaks, kooskõlastamiseks ja palju muud. Viimase 20 jooksul  on USA investeerinud Vaikse ookeani abistamiseks üle 5,21 miljardi dollari. Viimase kümnendi jooksul on USA investeerinud enam kui 620 miljonit dollarit üksnes Vaikse ookeani saarte tervishoiuteenuste osutamisel.
 • Paapua Uus-Guinea: Paapua Uus-Guineale antakse terviseabi 1,2 miljonit dollarit, et aidata valitsusel laborisüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisolekul, riskisuhtlemisel, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks jne. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Paapua Uus-Guineasse kokku üle 108 miljoni dollari, sealhulgas ainuüksi tervishoiule enam kui 52 miljonit dollarit.
 • Pakistan: Pakistani reageerimisele COVID-19 antakse 9,4 miljonit dollarit uut raha, mis sisaldab 7 miljonit dollarit terviseabi, mis aitab Pakistanil tugevdada järelevalvet ja paremat ettevalmistust kogukondadele võimalike puhangute tuvastamiseks. Lisaks 2,4 miljonit dollarit aastal MRA humanitaarabi toetab COVID-19 pagulaste reageerimispüüdlusi Pakistanis. Oma riikliku COVID-19 tegevuskava tugevdamiseks on ka Ameerika Ühendriigid seda teinud ja ümbersuunanud enam kui miljoni dollari ulatuses tervishoiualasele koolitusele muudele pakilistele vajadustele. USA pikaajaline investeering Pakistani hõlmab abi kogusummas enam kui 18,4 miljardit dollarit, mis sisaldab 1,1 miljardit dollarit ainuüksi tervishoiule.
 • Filipiinid: rohkem kui 6 miljonit dollarit tervishoiule ja 2,8 miljonit dollarit IDA humanitaarabi aitab toetada laborites proovide võtmist, transpordisüsteeme, tugevdada juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, Filipiinide ja rahvusvahelisi organisatsioonide tugevdamist, tehnilised ekspertide reageerimist ja valmisolekut, riskidest teavitamist, nakatumise ennetamist ja kontrolli, kätepesu ja hügieeni edendamise kogukonna tasandil, valmisolekut reageerimiseks ning palju muud. USA on investeerinud rohkem kui 4,5 miljardit dollarit kokku viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas 582 miljonit dollarit ainuüksi Filipiinide tervishoiule.
 • Sri Lanka: 1,3 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab valitsusel valmistada ette laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist seiret, tuge tehniliste ekspertide reageerimiseks ja valmisolekuks, riskidest teavitamiseks, nakatumise ennetamiseks ja kontrolliks jne. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeering Sri Lanka koguabist hõlmanud enam kui miljard dollarit, mis sisaldab 26 miljon dollarit ainuüksi tervishoidu.
 • Tadžikistan: Ligikaudu 866 000 dollarit tervishoiuabi aitab valmistada ette laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist seiret, tehnilist tuge ekspertide reageerimiseks ja nende valmisoleku tagamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks jne. See abi põhineb USA investeeringutel, mis kokku moodustavad rohkem kui miljard dollarit abi viimase 20 aasta jooksul, mis hõlmab tervise heaks ligi 125 miljonit dollarit.
 • Tai: valitsusele aitab rohkem kui 2,7 miljonit dollarit tervishoiuabi valmistada ette laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimisel ja nendeks valmisolekuks, riskidega võitlemiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks jne. See uus abi tugineb pikaajalisele USA abile Tais, sealhulgas kokku enam kui miljard dollarit viimase 20 aasta jooksul, mis hõlmab terviseabiks ligi 213 miljonit dollarit.
 • Türkmenistan: terviseabiks on makstud umbes 920 000 dollarit laborisüsteemide ettevalmistamiseks, juhtumite tuvastamiseks ja sündmustepõhise tegevuste jälgimiseks, tehniliste ekspertide reageerimise ja valmisoleku toetamiseks, riskiteavitamiseks jne. Viimase 20 aasta jooksul on USA teinud tihedat koostööd Türkmenistani valitsuse ja kohalike partneritega läbi erinevate programmide kogusummas enam kui 201 miljonit dollarit, sealhulgas üle 21 miljoni dollari tervishoiutoetust viimase 20 aasta jooksul.
 • Ida-Timor: 1,1 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab valitsusel valmistada ette laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist seiret, tuge tehniliste ekspertide reageerimiseks ja valmisolekuks, riskidest teavitamiseks, nakatumise ennetamiseks ja kontrolliks jne. USA on investeerinud enam kui 542 miljoni dollarit Ida-Timorile alates iseseisvumisest 2002. aastal, sealhulgas ligi 70 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Usbekistan: Ligikaudu 848 000 dollarit tervishoiu rahastamiseks on abiks laboratooriumisüsteemide ettevalmistamisel, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetama tehnilisi eksperte reageerimise ja valmisoleku tagamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja muuks. See COVID19 reageerimisabi põhineb enam kui miljardi USA dollari suurusel pikaajalisel USA investeeringul viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas tervishoiuabi enam kui 122 miljonit dollarit.
 • Vietnam: peaaegu 4,5 miljonit dollarit tervishoiuabi, et aidata valitsusel ette valmistada laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist seiret, tuge tehniliste ekspertide valmisolekuks ja reageerimiseks, riskidest teatamise, nakatumise  ennetamiseks ja kontrolliks jne. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud Vietnami koguabisse enam kui 1,8 miljardit dollarit, sealhulgas 706 miljonit dollarit terviseabile.
 • Piirkondlikud jõupingutused Aasias: 800 000 dollarit tervishoiutoetust aitab valitsusi kogu regioonis, et valmistada ette laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist jälgimist, tehniliste ekspertidele reageerimist ja valmisolekut, riskikommunikatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet jne. Ameerika Ühendriigid on osutanud lisaks tervishoiule regionaalabi ka enam kui 226 miljonit dollarit abi piirkonna üksikutele riikidele ja kokku üle 3 miljardi dollari arengu- ja muud abi viimase 20 aasta jooksul.

 

Ladina-Ameerika ja Kariibi meri:

 

 • Belize: 300 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga toimetulekuks ja operatiivsuse ja suutlikkuse parandamiseks juhtumite korral. See uus abi põhineb varasematel USA investeeringutel Belize’i, mille kogusumma on viimase 20 aasta jooksul üle 120 miljoni dollari, sealhulgas ligi 12 miljonit dollarit terviseabi.
 • Boliivia: 750 000 dollarit terviseabi COVID-19 diagnostikaks ja epidemioloogilise järelevalve parandamiseks. See uus abi on lisaks USA pikaajalisele investeeringule Boliiviasse, sealhulgas ligi 2 miljardit dollarit USA abist viimase 20 aasta jooksul, mis hõlmab 200 miljonit dollarit terviseabile.
 • Kariibi mere ida- ja lõunaosa: varem rahastatud 1,7 miljonit dollarit aitab kümnel Kariibi mere ida- ja lõunapiirkonna riigil laiendada riskiteabevahetust, vee- ja kanalisatsiooniga seotud probleeme, nakkuste ennetamist ja tõrjet, hallata COVID-19 juhtumeid, tugevdada laboreid ja jälgida viiruse levikut. See tugineb aastakümnete pikkustele strateegilistele USA investeeringutele selles piirkonnas, sealhulgas ka muudele investeeringutele viimase 20 aasta jooksul kokku 840 miljonit dollarit, mis sisaldab tervishoiule 236 miljonit dollarit.
 • Columbia: rohkem kui 10,4 miljonit dollarit humanitaarabi Columbiale COVID-19- ga seoses sisaldab 8,5 miljonit dollarit varem välja kuulutatud IDA humanitaarabi, mis aitab jälgida viiruse levikut, pakkuda vett, sanitaartehnika tooteid, hallata pandeemia juhtumeid ja palju muud. 1,9 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis toetab põgenike ja nende vastuvõtva kogukonna esindajate abistamist Columbias pandeemia ajal.  Ameerika Ühendriigid on juba suunanud 6 miljonit dollarit, et käsitleda COVID-19-ga seotud avalikkusele avaldatavat mõju tervishoiusüsteemile, linnapeade ja kogukondade toetamist viiruse leviku tõkestamiseks, pakkuda perevägivalla ohvritele õiguslikku ja psühhosotsiaalset tuge. USA on investeerinud viimase 20 aasta jooksul Columbiale kokku 12 miljardit dollarit , mis hõlmab umbes 32,5 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Dominikaani Vabariik: 1,4 miljonit dollarit tervishoiuteenuste osutamisele, et lahendada haiguspuhang. Rahastamisega toetatakse epidemioloogilisi analüüse ja kontaktide jälgimist ja pandeemia prognoosimist, tuvastamist, jälgimist ja valvet. USA on investeerinud Dominikaani Vabariigi pikaajalistesse investeeringutesse tervishoiu ja arengu kaudu enam kui miljard dollarit viimase 20 aasta jooksul, mis hõlmab terviseabiks ligi 298 miljonit dollarit.
 • El Salvador: Ligikaudu 2,6 miljonit dollarit uut terviseabi El Salvadorile aitab kaasa puhanguga tegelemiseks. Toetus hõlmab nakkuste ennetamist, tõrjet ja juhtumite haldamist. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud El Salvadori enam kui 2,6 miljardi dollarit, mis sisaldab 111 miljonit dollarit terviseabi.
 • Ecuador: 2 miljonit dollarit uut terviseabi pakub tehnilist tuge ja koolitust diagnostika alal ja tehnilist abi kliinilises juhtimises. Ühinenud Riikide pikaajaline pühendumus Ecuadorile hõlmab kokku enam kui miljard dollarit abi, mis sisaldab viimase 20 aasta jooksul toetust terviseabiks ligi 36 miljonit dollarit, aidates Ecuadoril reageerida sellistele rahvatervisega seotud väljakutsetele nagu Zika ja Malaaria.
 • Guatemala: On antud rohkem kui 2,4 miljonit dollarit tervishoiuabi Guatemalale, et lahendada haiguspuhang. USA pikaajaline investeering Guatemala tervishoidu ja arendustegevusele hõlmab viimase 20 aasta jooksul rohkem kui 2,6 miljardit USA dollarit koguabi, sealhulgas tervishoiule 564 miljonit dollarit.
 • Haiti: 13,2 miljonit dollarit tervishoiuteenustele ja IDA humanitaarabi Haitile jõupingutusteks riskidega teavitamiseks, vee ja kanalisatsiooni parandamiseks, nakkuste ennetamiseks, laboritele ja palju muud. USA on investeerinud kokku 6,7 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule enam kui 1,8 miljardit dollarit Haitile viimase 20 aasta jooksul.
 • Honduras: Hondurasele on antud abiks rohkem kui 2,4 miljonit dollarit tervishoiule, et lahendada haiguspuhang. Lisaks on USA suunanud ka 1,8 miljonit dollarit olemasolevate ressursside abil rändajate vastuvõtukeskuste töö toetamiseks ja kohandamiseks olemasolevate programmide abil reageerimiseks COVID-19-le. USA on investeerinud Hondurasele ligi 1,9 miljardit dollarit koguabi, mis sisaldab 178 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Jamaica: 700 000 dollari suurune eelnevalt välja kuulutatud tervise rahastamine toetab kommunikatsiooni toetamist vee ja kanalisatsiooni parandamiseks, COVID-19 ennetamiseks, kontrolliks ja juhtimiseks ja viiruste seireks. See abi põhineb USA investeeringutel viimase 20 aasta jooksul kokku peaaegu 619 miljonit dollarit, sealhulgas peaaegu 87 miljonit dollarit terviseabile.
 • Mehhiko: 500 000 dollarit MRA humanitaarabi toetab COVID-19 reageerimisele põgenike abistamiseks Mehhikos. USA pikaajaline investeering Mehhikosse on aidanud luua aluse nende COVID-19 reageerimisele – see tähendab peaaegu 4,8 miljardit USA dollarit suurust abi, sealhulgas rohkem kui 61 miljonit dollarit tervishoiutoetust.
 • Panama: 750 000 dollarit tervishoiuabi aitab optimeerida riigi tervishoiusüsteemi suutlikkust hoolitseda COVID-19 patsientide eest, kaitstes kõige haavatavamaid. USA on viimase 20 aasta jooksul panustanud Panama tervishoidu ja pikaajalisse arengusse enam kui 425 miljoni dollariga, sealhulgas enam kui 33,5 miljoni dollariga tervishoiutoetusele.
 • Paraguay: 1,3 miljonit dollarit uut terviseabi toetab riskidest teavitamist, nakkuste ennetamist ja tõrjet, COVID-19 juhtumite haldamist, tugevdamist laborites ja jälgib viiruse levikut. USA investeeringud Paraguaysse on on viimase 20 aasta jooksul kokku üle 456 miljoni dollari, sealhulgas rohkem kui 42 miljonit dollarit terviseabile.
 • Peruu: 2,5 miljonit dollarit meditsiiniabi tehnilise abi ja väljaõppe pakkumiseks, seireks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, riskidest teavitamiseks ja kogukonna kaasamiseks. USA panus Peruu tervishoidu investeerimisel ja pikaajalisel arengul on pakkunud abi enam kui 3,5 miljardit dollarit viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas ligi 265 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Venezuela: IDA humanitaarabi Venezuela elanikele on 9 miljonit dollarit, aidates jälgida viiruse levikut, varustada vee ja kanalisatsiooniga, hallata COVID-19 juhtumeid ja palju muud. Venezuelasse on USA investeerinud rohkem kui 278 miljonit dollarit viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas rohkem kui 1,3 miljonit dollarit otsesele terviseabile. Eelmisel aastal pakkus USA täiendavat humanitaarabi kavandatud päästetöödeks ja arenguprogrammideks Venezuelas, mida pole nendes summades veel kajastatud.
 • Piirkondlikud jõupingutused Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas: lisaks 500 000 dollarit aastal MRA humanitaarabi toetab piirkondlikke jõupingutusi Venezuela elanike abistamiseks piirkondliku pandeemia ajal. Lisaks on USA suunanud ümber ka 6,2 miljonit dollarit olemasolevaid ressursse piirkondliku COVID-19 reageerimise toetamiseks El Salvadoris, Guatemalas ja Hondurases.

 

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika:

 

 • Alžeeria: 500 000 dollarit Alžeeria reageerimise toetamiseks COVID-19-le ja selle leevendamiseks, tugevdades riskikommunikatsiooni ja kogukonna kaasamist Alžeeria valitsuse valmisoleku- ja reageerimiskava alusel.
 • Iraak: COVID-19 abi Iraagile hõlmab enam kui 25,6 miljonit dollarit ja 19,1 miljonit dollarit tervishoiuks ja humanitaarabiks, mis aitab kaasa laborite ettevalmistamisel, rakendada sisenemispunktides rahvatervisega seoses kriisiolukorra leevendamise plaani, aktiveerida gripilaadsete haiguste juhtumite avastamises ja sündmustepõhist seiret jms. Rahastamine sisaldab 6,5 miljonit dollarit MRA humanitaarabi ümberasustatud iraaklaste abistamiseks, Iraagis elavate põgenike ja nende vastuvõtvate kogukondade abistamiseks. See uus abi põhineb pikaajalistel investeeringutel Iraagis, mis kokku ületab 70 miljardit dollarit USA abi viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas peaaegu 4 miljardit USA dollarit ainuüksi tervishoiusektorile.
 • Jordaania: 8 miljoni dollari suurune abi sisaldab 6,5 miljonit dollarit MRA humanitaarabi abi COVID-19 reageerimispüüdluste toetamiseks ja pagulaste abistamiseks Jordaanias ja 1,5 miljonit dollarit tervishoiuabiks, mis toetab nakkuste ennetamist ja nende tõrjet peatamaks haiguse levik, samuti suuremahuliste laborite tugevdamiseks ja COVID-19 testimiseks. USA on ka doonortoetuste hulgas juhtival kohal toetamaks Jordaania valitsust, koordineerides päästetöid ja seades investeeringute prioriteedid, et reageerida kiiresti ja kavandada ohu ilmnedes edaspidiseid plaane. Viimase 20 aasta investeeringud on kokku üle 18,9 miljardi dollari, sealhulgas rohkem kui 1,8 miljardit dollarit tervishoiuabiks.
 • Liibanon: Liibanonile antav uus abi 13,3 miljonit dollarit sisaldab 5,3 miljonit dollarit humanitaarabi haavatavatele inimestele suunatud COVID-19 reageerimismeetmete jaoks Liibanoni inimestele, näiteks eratervishoiuasutuste toetamiseks, et korrektselt hallata ja suunata patsiente; tagada oluliste tervishoiuteenuste järjepidevus; riskikommunikatsiooni ja kogukonna teavitustegevused ning vee kättesaadavuse parandamine, kanalisatsiooni ja hügieeniga seotud tegevused. Toetuseks antakse 8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi COVID-19 reageerimisele Liibanoni põgenike ja nende vastuvõtvate kogukondade abistamiseks.See abi põhineb peaaegu 4,9 miljardi dollari suurusele abile, sealhulgas enam kui 187 miljonit dollarit tervishoiuteenuste osutamiseks, mille USA on Liibanonile osutanud viimase 20 aasta jooksul. Lisaks kahepoolsele rahastamisele on USA andnud rohkem kui 2,3 miljardit dollarit humanitaarabi Süüria kriisile Liibanonis reageerimiseks.
 • Liibüa: IDA humanitaarabi antakse Liibüale 6 miljoni dollarit, et toetada riskikommunikatsiooni, parandada juhtumite haldamist, tugevdada riskijuhtimist COVID-19-ga võitlemisel ning tugevdada nakkuste ennetamist ja tõrjet.
 • Maroko: Ligi 1,7 miljoni dollari suurune tervishoiuabi aitab laborisüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetama tehnilisi eksperte reageerimise ja valmisoleku tagamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja muuks. See USA abi põhineb pikaajalistel USA investeeringutel Marokos, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas 64,5 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Süüria: Ligi 18 miljonit dollarit Süürias toimuva COVID-19 reageerimise jaoks sisaldab 16,8 miljonit dollarit humanitaarabi riskisuhtluses, haiguste seireks, vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogrammideks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks. Seal on ligi 1,1 miljonit dollarit täiendavat MRA humanitaarabi. See abi on lisaks aastakümnete pikkustele USA investeeringutele Süüria inimestele, sealhulgas enam kui 10 miljardit dollarit humanitaarabi Süürias asuvatele abivajajatele, Süüria põgenikele ja nende vastuvõtvatele kogukondadele alates konflikti algusest. Humanitaarabi, sealhulgas ravimid ja meditsiinitarbed, on praegu sanktsioonide alt vabastatud kõigis Süüria piirkondades.
 • Tuneesia: 600 000 dollarit tervishoiuabi aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamiseks ja palju muud. USA on investeerinud viimase 20 aasta jooksul Tuneesiale kokku üle 1,3 miljardi dollari, sealhulgas rohkem kui 7 miljonit dollarit tervishoiutoetusele.
 • Läänekallas/Gaza: rahvusvaheline katastroofiabi on umbes 5 miljonit dollarit, et aidata osutada Läänekaldal viivitamatut päästvat abi.
 • Jeemen: 500 000 dollarit MRA humanitaarabi toetab reageerimist COVID-19-le, aidates kaasa põgenike ja muude haavatavate elanikkondade abistamiseks Jeemenis. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid andnud Jeemenile kokku ligi 4 miljardit dollarit abi, sealhulgas ligi 132 miljonit dollarit tervishoiule.

 

Ülemaailmne:

 

 • Globaalset ja piirkondlikku programmitööd pakutakse umbes 35,5 miljonit dollarit rahvusvaheliste organisatsioonide ja mittetulundusühingute kaudu, sealhulgas programmide jaoks, mis toetavad tarneahela juhtimist, uusi partnerlusi, seiret ja hindamist ning palju muud.
 • 8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi ÜRO Pagulaste Ameti ülemaailmsele reageerimisele COVID-19-le põgenike, neid vastuvõtvate kogukondade abistamiseks, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja riigi pandeemia tekitatud probleemide lahendamiseks.

Lisaks sellele otsesele USA valitsuse rahastamisele on abiks kõikide maailma inimeste, eraettevõtete, mittetulundusühingute, heategevusorganisatsioonide, usuorganisatsioonide ja üksikisikute panus. Lisaks USA valitsusele on ameeriklased jaganud annetusi ja abi ligi 3 miljardit dollarit.

USA investeeringud ülemaailmse terviseohutuse tegevuskava raames, sealhulgas need, millesse oleme oma panuse andnud – selle ülemaailmse kriisidele reageerimise eesmärk on kaitsta Ameerika avalikkust, aidates minimeerida haiguste levikut mõjutatud riikides ning parandada kohalikke ja ülemaailmseid reageeringuid puhangutele nakkuslike viiruste esinemiste puhul.

Pidev USA COVID-19 abi põhineb Ameerika Ühendriikide ülemaailmsele juhtpositsioonile tervishoiu ja humanitaarabi alal. See abi on osa suuremast USA valitsuse üldisest paketist mitme osakonna ja asutuse vahel, sealhulgas Haiguste Tõrje ja Ennetuskeskused. Alates 2009. aastast on Ameerika maksumaksjad heldelt toetanud rohkem kui 100 miljardi dollariga tervishoiutoetusele ja ligi 70 miljardit dollarit humanitaarabiks kogu maailmas. Meie riik on jätkuvalt kõige suurema tervise- ja humanitaarabi andjaks, et suurendada koostööd ja jõupingutusi ning hädaolukordadele reageerimisel koos partneritega ning hädaolukordadele reageerimise jõupingutustele EL- is korduvate kriiside lahendamisel. Need ressursid on päästnud elusid, kaitsnud inimesi, keda on kõige rohkem haiguste suhtes haavatavad, rajanud tervishoiuasutusi ning edendanud kogukondade ja rahvaste stabiilsust.

Lisateavet USA valitsuse täieliku rahastamise kohta sellele kriisile reageerimiseks palun võtke ühendust aadressil F-Press@state.gov.

Riigisiseste reageerimiste konkreetsete toimingute kohta lisateabe saamiseks pöörduge USAID poole aadressil press@usaid.gov.

UNHCR-ile antava humanitaarabi üksikasju saate USA Välisministeeriumi Rahvastiku, Pagulaste ja Rändebüroo aadressil PRM-Press@state.gov.