Uuendatud: Ameerika Ühendriigid jätkavad COVID-19 reageerimise juhtimist

Uuendatud: Ameerika Ühendriigid jätkavad COVID-19 reageerimise juhtimist.

Teadaanne
Pressiosakond
1. mai 2020

Ameerika inimeste suuremeelsuse ja USA valitsuse tegevuse kaudu näitab USA endiselt COVID-19 pandeemia taustal ülemaailmset juhtpositsiooni. Kuudepikkuse võitlusega selle pandeemia vastu nii kodus kui ka välismaal on USA endiselt suurim  abiandja maailmas, tuginedes aastakümnete pikkusele juhtimisele elupäästva tervise ja humanitaarabi valdkonnas.

Alates COVID-19 puhkemisest on USA valitsus eraldanud enam kui 775 miljonit dollarit erakorraliseks tervishoiu-, humanitaar-, majandus- ja arenguabiks, mille eesmärk on aidata valitsusi, rahvusvahelisi organisatsioone ja valitsusväliseid organisatsioone võitluses pandeemiaga. Kongressi antud rahastamine päästab elusid, parandades rahvatervisealast teadlikkust, kaitstes tervishoiuasutusi ning suurendades laboratoorset, haiguste seire ja kiire reageerimise suutlikkust enam kui 120 riigis.

Välisministeeriumi ja USAID praegune abi COVID-19 sisaldab:

 • Ligikaudu 200 miljonit dollarit erakorralist terviseabi USAID ülemaailmse tervise hädaabireservi nakkushaiguste puhanguteks ja ülemaailmsete terviseprogrammide kontolt. Nende fondide eesmärgiks on panna paika prioriteedid, et, et leevendada ja valmistada ette COVID-19 ohustatud ja riikide kogukondi.
 • Ligi 300 miljonit dollarit humanitaarabi USAID rahvusvahelise katastroofiabi (IDA) kontolt. Nende fondid aitavad käimasolevast humanitaarkriisist mõjutatud elanikkondi, eriti ümberasustatud inimesi laagrites ja asulates, kus neil on suurem oht saada nakatatud ja suurem eeldatav võimalus ebaproportsionaalsele suremusele.
 • Rohkem kui 150 miljonit dollarit majandustoetusfondilt (ESF). Need fondid edendavad Ameerika välispoliitilisi huve, toetades lühiajalisi leevendusmeetmeid ja tegeledes pandeemia teise järgu mõjudega pikas perspektiivis erinevates sektorites.
 • Rohkem kui 130 miljonit dollarit humanitaarabi rände- ja pagulasabi (MRA) kontolt, mida osutatakse Välisministeeriumi Rahvastiku-, Pagulaste- ja Rändebüroo kaudu. Need fondid aitavad rahvusvahelistel organisatsioonidel ja valitsusväliste organisatsioonide partneritel lahendada pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja võõrustavate kogukondade ja haavatavate inimeste väljakutseid nii globaalse kui ka kohaliku humanitaarabi korral.

See uus abi on lisaks enam kui 100 miljardile dollarile ülemaailmsele tervishoiu rahastamisele ja peaaegu 70 miljardile dollarile humanitaarabi osutamiseks välismaal, mida ainuüksi USA viimasel kümnendil on osutanud.

Lisaks sellele USA valitsuse otsesele rahastamisele aitab meie lähenemisviis aidata inimesi kogu maailmas Ameerika eraettevõtete, mittetulundusühingute, heategevusorganisatsioonide, usuorganisatsioonide ja üksikisikute suuremeelsuse kaudu. Üheskoos on ameeriklased andnud ülemaailmsele COVID-19 reageerimisele hinnanguliselt ligi 6,5 miljardit dollarit valitsuselt ja valitsusväliselt annetusi ja abi.

Kõige pakilisemate vajaduste rahuldamiseks koordineerivad USA valitsuse osakonnad ja agentuurid jõupingutusi et välisabi tähtsuse järjekorda seada, et maksimeerida potentsiaalset mõju. USA osutab välisministeeriumi ja USAID kaudu järgmist abi:

Aafrika:

 • Angola: 570 000 dollarit terviseabi  aitab pakkuda riskide ja vee ning kanalisatsiooni pakkumist ning ennetada ja kontrollida nakkusi Angola peamistes tervishoiuasutustes. See abi tuleb lisaks USA pikaajalistele investeeringutele Angolasse, mille koguväärtus on viimase 20 aasta jooksul 1,48 miljardit dollarit, sealhulgas 613 miljonit dollarit terviseabi jaoks.
 • Botswana: 1,5 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See abi põhineb viimase 20 aasta jooksul Botswanas kokku ligi 1,2 miljardil dollaril, sellest 1,1 miljardit dollarit oli tervishoiu jaoks.
 • Burkina Faso: Ligi 7 miljonit dollarit tervishoiu- ja humanitaarabi rahastamiseks suunatakse riskidega seotud kommunikatsiooni, vee ja kanalisatsiooni arendamiseks, nakkuste ennetamiseks ja kontrolliks tervishoiuasutustes, rahvatervisega seotud teabe edastamiseks ja muuks. See hõlmab 2,5 miljonit dollarit terviseabi, 1,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi ja peaaegu 2,8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, mis aitab kaitsta Burkina Fasos haavatavate inimeste tervist pandeemia ajal. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Burkina Fasosse kokku enam kui 2,4 miljardit dollarit, ainuüksi tervise heaks 222 miljonit dollarit.
 • Burundi:Rohkem kui miljon dollarit MRA humanitaarabi aitab kaitsta haavatavate inimeste tervist. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Burundi koguabisse enam kui 997 miljonit dollarit, sealhulgas rohkem kui 254 miljonit dollarit tervishoiuabisse.
 • Kamerun: Ligikaudu 8 miljonit dollarit tervishoiu ja humanitaarabi jaoks aitab tagada nakkuste tõrjet peamistes tervishoiuasutustes, tugevdada laboreid ja järelevalvet, valmistada ette kogukondi ja tugevdada kohalike sõnumite vahetamist. See hõlmab 6,1 miljonit dollarit USAID tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, lisaks peaaegu 1,9 miljonit dollarit MRA humanitaarabi pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja nende vastuvõtvate kogukondade toetamiseks. See abi põhineb enam kui 960 miljonil dollaril USA koguinvesteeringutest riigis viimase 20 aasta jooksul, millest 390 miljonit dollarit kulus tervishoiule.
 • Kesk-Aafrika Vabariik: Rohkem kui 10 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas 6,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, mis läheb riskikommunikatsiooni, tervishoiuasutuste nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks ning veevarude jaoks, ning rohkem kui 3,5 miljonit dollarit humanitaarabi abistamiseks MRA-s aitab kaitsta Kesk-Aafrika Vabariigi haavatavate inimeste tervist pandeemia ajal. USA valitsus on Kesk-Aafrika Vabariigis viimase 20 aasta jooksul andnud kokku 822,6 miljonit dollarit, sealhulgas 4,5 miljonit dollarit erakorraliseks terviseabiks 2019. majandusaastal.
 • Kongo Vabariik : haiguspuhanguga tegelemiseks antakse 250 000 dollarit terviseabi. USA on Kongo Vabariiki investeerinud aastakümneid ning viimase 20 aasta jooksul on Kongole antud USA poolt kokku rohkem kui 171,2 miljonit dollarit, sellest 36,8 miljonit dollarit on mõeldud tervishoiule.
 • Tšaad: Rohkem kui 3,5 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas 1 miljon IDA kontolt tervishoiuasutuste nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, kogukonna teadlikkuse tõstmiseks COVID-19 kohta ja hügieeni parandamiseks ning ligi 2,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi, et aidata kaitsta Tšaadis haavatavate inimeste tervis pandeemia ajal. See uus abi põhineb USA viimase 20 aasta jooksul antava abi kogusummal ligi 2 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 30 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Elevandiluurannik:1,6 miljonit dollarit terviseabi puhanguga võitlemiseks. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Elevandiluuranniku pikaajalisse arengusse ja muusse abisse enam kui 2,1 miljardit dollarit.
 • Kongo Demokraatlik Vabariik: Rohkem kui 26 miljonit dollarit, sealhulgas 16 miljonit dollarit tervise- ja IDA humanitaarabi, mis parandavad tervishoiuasutuste nakkuste ennetamist ja tõrjet ning toetavad teadlikkuse suurendamist COVID-19 kohta, sealhulgas töötades usujuhtide ja ajakirjanikega riskisuhtluse sõnumite alal. MRA humanitaarabi enam kui viis miljonit dollarit aitab kaitsta pandeemia ajal Kongo Demokraatliku Vabariigi haavatavaid inimesi. Lõpuks, umbes 5 miljonit dollarit ESF-ist suunatakse Kongo laste ja noorte kaugõppele ja alternatiivharidusele, et nad saaksid jätkata õppimist ning säilitada kaitsega seotud harjumusi ja sotsiaalseid sidemeid, kui koolid on kogu riigis suletud. See põhineb enam kui 6,3 miljardil dollaril kogu USA abist viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 1,5 miljardit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Djibouti: 500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul juba Djiboutisse investeerinud kokku üle 338 miljoni dollari.
 • Eswatini:750 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Rahalised vahendid suunatakse Eswatini tervisehädaolukorras reageerimise toetamisele, mis hõlmab tarvikute hankimist, kontaktide otsimist, laboratoorset diagnostikat ja üldsuse teadlikkuse tõstmist. See abi põhineb USA valitsuse investeeringutel, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku üle 529 miljoni dollari, sealhulgas tervishoiule üle 490 miljoni dollari.
 • Etioopia:rohkem kui 20,5 miljonit dollarit abi COVID-19 vastu võitlemiseks, sealhulgas rohkem kui 10,9 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks riskide teavitamiseks, tervishoiuasutuste nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, haiguste jälgimiseks, kontaktide jälgimiseks ja koordineerimiseks ; 7 miljonit dollarit ESF-i, mis toetab jätkuvat tegevust suuremas tööstuspargis kriitiliselt vajalike töökohtade säilitamiseks; ja peaaegu 2,7 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavatele inimestele. See abi on lisaks Ameerika Ühendriikide pikaajalistele investeeringutele Etioopias, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 13 miljardit dollarit, peaaegu 4 miljardit ainuüksi tervishoiu jaoks.
 • Ghana:1,6 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See uus abi põhineb 3,8 miljardil dollaril USA valitsuse koguinvesteeringutest Ghanasse viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas ligi 914 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Guinea:500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Guinea koguabisse ligi miljard dollarit, sealhulgas tervise jaoks 365,5 miljonit dollarit.
 • Keenia:tervise- ja humanitaarabi jaoks ligi 4,5 miljonit dollarit, sealhulgas 3,5 miljonit dollarit terviseabi riskikommunikatsiooni tugevdamiseks, tervisega seotud suhtlemise võrgustiku ja meedia ettevalmistamiseks võimaliku juhtumi jaoks ning rahvatervisega seotud sõnumite edastamise võimaldamiseks meediale, tervishoiutöötajatele ja kogukondadele; ja 947 000 dollarit MRA humanitaarabi pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele. See konkreetne abi COVID-19 hõlmab lisaks USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Keenias, milleks on viimase 20 aasta jooksul USA-le Kenyale antud kokku 11,7 miljardit dollarit, sealhulgas 6,7 miljardit dollarit üksnes tervishoiule.
 • Lesotho: 750 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See uus abi põhineb aastakümnete pikkustel USA investeeringutel Lesothosse, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui miljard dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 834 miljoni dollari.
 • Libeeria: 1 miljonist dollarist terviseabiga antakse kriitilist abi kõigile 12 Libeeria maakonnale (hädaabioperatsioonide keskused, väljaõpe, kontaktide otsimine, haiglad ja kogukonna tervishoiuteenused), toetatakse karantiinipüüdlusi ja pakutakse kogukonna tuge. USA on aidanud luua tugeva aluse Libeeria COVID-19 reageerimiseks, andes viimase 20 aasta jooksul rohkem kui 4 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 675 miljoni dollari.
 • Madagaskar: 2,5 miljonit dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Madagaskari koguabisse rohkem kui 1,5 miljardit dollarit, sealhulgas peaaegu 722 miljonit dollarit ainuüksi tervise jaoks.
 • Malawi: 4,5 miljonit dollarit terviseabi puhanguga võitlemiseks. USA on viimase 20 aasta jooksul osutanud Malawile rohkem kui 3,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 1,7 miljardit dollarit.
 • Mali: rohkem kui 8,4 miljonit dollarit abi reageerimiseks COVID-19-le, sealhulgas 4,4 miljonit dollarit tervishoiule ja IDA humanitaarabile riskide teavitamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ning koordineerimiseks; ja enam kui 4 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Malis haavatavate inimeste toetamiseks pandeemia ajal. See uus abi põhineb aastakümnete pikkustel USA investeeringutel Malis, mille koguväärtus on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 3,2 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 807 miljoni dollari.
 • Mauritaania:haiguspuhanguga toimetulekuks terviseabi andmiseks 250 000 dollarit. USA on viimase 20 aasta jooksul osutanud Mauritaaniale enam kui 424 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 27 miljonit dollarit, mis loob tugeva aluse nende pandeemiaga võitluseks.
 • Mauritius: 500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See uus abi põhineb enam kui 13 miljoni dollari suurusel USA valitsuse koguinvesteeringul viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas 838 000 dollarit tervishoiule.
 • Mosambiik: 5,8 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi rahastamiseks aitab pakkuda riskidega seotud teavet, vett ja sanitaartingimusi ning ennetada ja kontrolli all hoida nakkusi Mosambiigi peamistes tervishoiuasutustes. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Mosambiiki ligi 6 miljardit dollarit, sealhulgas tervise heaks enam kui 3,8 miljardit dollarit.
 • Namiibia: 750 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See uus abi tuleb lisaks peaaegu 1,5 miljardile dollarile USA valitsuse koguinvesteeringutele Namiibiasse viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 970,5 miljoni dollarini pikaajalisest terviseabist.
 • Niger: Rohkem kui 4,6 miljoni dollari suurune abi hõlmab ligi 2,8 miljonit dollarit tervise ja IDA humanitaarabi riskidest teavitamiseks, nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ning koordineerimiseks; ja 1,8 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse Nigeeria haavatavaid inimesi pandeemia ajal. See abi lisandub viimase 20 aasta jooksul enam kui 2 miljardile dollarile USA valitsuse koguinvesteeringutest Nigeri heaks, peaaegu 233 miljonit dollarit ainuüksi tervise jaoks.
 • Nigeeria: rohkem kui 30 miljoni dollari suurune abi, mis hõlmab ligi 26 miljonit dollarit tervisega seotud ja IDA humanitaarabi rahastamiseks riskidega võitlemiseks, vee- ja kanalisatsiooni tegevuseks, nakkuste ennetamiseks ja koordineerimiseks; ja peaaegu 4,1 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavatele inimestele. Selle abiga on Nigeeriale viimase 20 aasta jooksul antud kokku rohkem kui 8,1 miljardit dollarit, sealhulgas enam kui 5,2 miljardit dollarit USA tervishoiutoetust.
 • Rwanda: 2,2 miljonit dollarit abi Rwanda COVID-19 reageerimiseks sisaldab 1,7 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab jälgida jälitustegevust ja juhtumite haldamiseks COVID-19-ga seoses, ja 474 000 dollarit MRA humanitaarabi, et toetada Rwanda pagulasi ja vastuvõtvaid kogukondi. See lisandub USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Rwandasse, millelt on viimase 20 aasta jooksul antud kokku rohkem kui 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 1,5 miljardi dollari.
 • Sénégal:3,9 miljonit dollarit terviseabi riskisuhtluseks, vee ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, rahvatervisega seotud sõnumite ja muu toetamiseks. Sénégalis on USA investeerinud viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 2,8 miljardit dollarit, tervise heaks ligi 880 miljonit dollarit.
 • Sierra Leone:haiguspuhanguga võitlemiseks ja terviseabi andmiseks 400 000 dollarit. See abi on seotud aastakümnete pikkuste USA investeeringutega Sierra Leonesse, kokku on viimase 20 aasta jooksul antud kokku rohkem kui 5,2 miljardit dollarit, sealhulgas ligi 260 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Somaalia:16,5 miljoni dollari suurune abi reageerimiseks COVID-19-le toetab riskidest teavitamist, nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes ning juhtumite haldamist ja palju muud. See abi on lisaks Somaaliale viimase 20 aasta jooksul antavale 5,3 miljardile dollarile, sealhulgas peaaegu 30 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Lõuna-Aafrika: Ligikaudu 8,4 miljoni dollari ulatuses terviseabi COVID-19 vastu võitlemiseks toetatakse riskidega suhtlemist, vett ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud sõnumeid ja palju muud. Selle abiga on viimase 20 aasta jooksul antud enam kui 8 miljardit dollarit, mille Ameerika Ühendriigid osutasid Lõuna-Aafrika Vabariigile, ligi 6 miljardit on investeeritud tervishoidu.
 • Lõuna-Sudaan: Rohkem kui 19 miljonit dollarit Lõuna-Sudaani reageerimiseks COVID-19-le sisaldab 13,4 miljonit dollarit IDA humanitaarabi juhtumite haldamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, logistikaks, koordineerimisega seotud tegevusteks, riskidega suhtlemiseks ning vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogrammide jaoks ning enam kui 5,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi toetab pandeemia ajal Lõuna-Sudaanis põgenikke, ümberasustatud isikuid ja nende vastuvõtvaid kogukondi. Rahastamine põhineb USA varasematel investeeringutel Lõuna-Sudaanis, mille koguväärtus on viimase 20 aasta jooksul olnud 6,4 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 405 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Sudaan:23,1 miljoni dollari suurune abi sisaldab 16,8 miljonit dollarit IDA humanitaarabi riskidega suhtlemiseks, juhtumite haldamiseks, haiguste jälgimiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks ning vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogrammide jaoks; 5 miljonit dollarit ESF-i rahalise abi andmiseks haavatavatele peredele, keda COVID-19 kahjustab; ja enam kui 1,3 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste toetamiseks. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Sudaani koguabisse enam kui 1,6 miljardit dollarit, sellest rohkem kui 3 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Tansaania: 1,4 miljonit dollarit terviseabi jaoks toetab riskidega suhtlemist, veevarustust ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud sõnumeid ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Tansaaniasse investeerinud kokku enam kui 7,5 miljardit dollarit, tervishoiule ligi 4,9 miljardit dollarit.
 • Uganda:3,6 miljoni dollari suurune abi sisaldab 2,3 miljonit dollarit terviseabi andmist haiguspuhanguga toimetulemiseks ja ligi 1,3 miljonit dollarit humanitaarabiga seotud abinõudele toetatakse Uganda põgenikke ja nende vastuvõtvaid kogukondi pandeemia ajal. Seda abi antakse lisaks ligi 20 miljardile USA valitsuse koguinvesteeringule Ugandale viimase 20 aasta jooksul ja 4,7 miljardile dollarile tervishoiule.
 • Sambia: 3,4 miljonit dollarit terviseabi toetab riskidest teavitamist, veevarustust ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud teavet ja palju muud. See uus abi hõlmab USA valitsuse viimase 20 aasta jooksul Sambiasse tehtud 4,9 miljardi dollari koguinvesteeringuid, mis on peaaegu 3,9 miljardit dollarit USA tervishoiuabiks.
 • Zimbabwe: Ligikaudu 3 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks aitab ette valmistada laboreid ulatuslikuks testimiseks, toetab gripilaadsete haiguste juhtumite otsimist, piiripunktide rahvatervise hädaolukorra lahendamise plaani rakendamist ja palju muud. See uus abi põhineb USA Zimbabwes tehtud investeeringute ajalool – viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 3 miljardit dollarit, millest ligi 1,2 miljardit kulus tervishoiule.
 • Piirkondlikud jõupingutused Sahelis: 5 miljonit dollarit ESFi abil tugevdavad partnerriikide valitsuste ja kodanikuühiskonna jõupingutusi COVID-19 haldamiseks ja sellele reageerimiseks läbipaistva suhtluse ja reageerimise abil. Need investeeringud hõlmavad Burkina Fasot, Nigerit, Gambiat, Tšaadi ja Malit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Lääne-Aafrikas: 5 miljonit dollarit ESFist suunatakse teabekampaaniate korraldamisele kohalike omavalitsuste ja kogukondadega ning kogukonna rühmade, kogukonna raadiojaamade ja kohaliku meedia osaliste kaasamiseks kohalikes keeltes suunatud sõnumside arendamiseks. Abi kaasab kodanikke ka kohaliku juhtimise edendamisse, dialoogi ja kaasava käitumise muutmisse. Need investeeringud hõlmavad Kameruni, Côte d’Ivoire’i, Togot, Benini ja Guineat. 

.

Aasia:

 • Afganistan:Rohkem kui 18 miljonit USA dollarit koguabist Afganistani reageerimiseks COVID-19 sisaldab rohkem kui 5,6 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, et toetada ele ümberasustatud isikute COVID-19 avastamist ja ravi, ning peaaegu 2,4 miljonit dollarit MRA humanitaarabi Afganistani  tagasipöördujatele. See hõlmab ka 10 miljonit dollarit olemasolevaid ressursse, mille USA on ümber suunanud, et toetada ÜRO hädaolukorra lahendamise kava COVID-19 jaoks. See toetus hõlmab järelevalvet, laboriuuendusi, juhtumite haldamist, nakkuste ennetamist ja tõrjet, kogukonna kaasamist ja tehnilist abi Afganistani valitsusele.
 • Bangladesh:Rohkem kui 12,3 miljoni dollari suurune abi sisaldab 4,4 miljonit dollarit tervishoiule ja IDA humanitaarabi jaoks, jälitustegevuseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, riskidega suhtlemiseks ning vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogrammide abistamiseks ning peaaegu 8 miljonit dollarit MRA-ks humanitaarabiks haavatavatele inimestele pandeemia ajal. See tugineb viimase 20 aasta jooksul kogu USA abile peaaegu 4 miljardile dollarile, mis hõlmab tervise heaks üle miljardi dollari.
 • Bhutan:COVID-19 reageerimisele antav abi kokku 1 miljon dollarit sisaldab 500 000 dollarit majandusliku toetuse rahastust, et toetada mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid tulu teenimiseks neile, keda COVID-19 mõjutab. See hõlmab ka 500 000 dollarit terviseabi diagnostikalabori võimaluste ja kliinilise juhtumikorralduse tugevdamiseks, tervishoiuteenuse pakkujatele ja laboritöötajatele virtuaalse koolituse pakkumiseks ning riskikommunikatsiooni materjalide toetamiseks. See abi põhineb enam kui 6,5 miljonil dollaril USA valitsuse koguinvesteeringutel viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas 847 000 dollarit tervishoiu jaoks.
 • Birma:Ligikaudu 9,5 miljonit dollarit, sealhulgas umbes 4,3 miljonit dollarit tervishoiule ja 3 miljonit dollarit humanitaarabile, mis on ette nähtud nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes, juhtumikorralduses, laboratooriumides, riskidest teavitamisel ja kogukonna kaasamisel, samuti vee- ja kanalisatsioonitarvikud , sealhulgas abi IDP-laagrites, kus valitseb puudus. See hõlmab ka ligi 2,2 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste ja nende vastuvõtvate kogukondade toetamiseks pandeemia ajal. See abi tuleb lisaks USA valitsuse pikaajalistele investeeringutele Birmas, mille kogumaht on viimase 20 aasta jooksul olnud üle 1,3 miljardi dollari, sealhulgas tervishoiule üle 176 miljoni dollari.
 • Kambodža: Rohkem kui 8,5 miljonit dollarit abi COVID-19 reageerimiseks. See hõlmab 5 miljonit dollarit ESF-i abi haavatavatele inimestele, sealhulgas tagasipöördunud sisserändajate abistamiseks ja tööoskuste parandamiseks, ning inimkaubanduse vastaseks võitluseks ja lastekaitse laiendatud jõupingutustele. See hõlmab ka enam kui 3,5 miljoni dollari ulatuses terviseabi, mis aitab valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist  ja sündmustepõhist järelevalvet, teavitada riskidest, toetada tehnilisi eksperte reageerimise ja valmisoleku jaoks ning palju muud. USA on investeerinud Kambodžasse pikaajaliselt, pakkudes viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 1,6 miljardit dollarit, mis hõlmab tervise jaoks üle 730 miljoni dollari.
 • India:Ligikaudu 5,9 miljoni dollari ulatuses terviseabi, mis aitab Indial aeglustada COVID-19 levikut, osutada kannatanutele abi, levitada kogukondadele olulisi rahvatervisega seotud sõnumeid, tugevdada juhtumite avastamist ja järelevalvet ning mobiliseerida uuenduslikke rahastamismehhanisme hädaolukordadeks valmisoleku ja nendele reageerimise jaoks pandeemia ajal. See tugineb viimase 20 aasta jooksul Indiale antava abi kogusummale ligi 2,8 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 1,4 miljardi dollari.
 • Indoneesia:Ligi 5 miljonit dollarit sisaldab rohkem kui 4,5 miljonit dollarit tervishoiuteenuste osutamiseks, et aidata valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite avastamist ja sündmustepõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisolekul jms. See sisaldab ka 400 000 dollarit MRA humanitaarabi. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse enam kui viis miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui miljard dollarit tervishoiu jaoks.
 • Kasahstan: Rohkem kui 1,6 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja valmisolekuks, tugevdada riskide kommunikatsiooni ja palju muud. See uus abi põhineb USA investeeringutel, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 2 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks 86 miljonit dollarit.
 • Kõrgõzstani Vabariik: Ligikaudu 900 000 dollarit tervishoiualase abi eest aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite avastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Kõrgõzstani koguabisse ligi 1,2 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 120 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Laos:Ligikaudu 3,5 miljonit dollarit tervishoiualaseks abiks on valitsusele laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite otsimisel ja sündmustel põhineva seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide reageerimisel ja nendeks valmisoleku toetamisel ja muul viisil. See abi põhineb USA valitsuse investeeringutel Laosesse aja jooksul, sealhulgas viimase kümnendi jooksul enam kui 348 miljonit dollarit, millest peaaegu 92 miljonit oli tervishoiutoetus.
 • Malaisia: MRA humanitaarabi 200 000 dollariga toetatakse Malaisia ​​põgenike ja varjupaigataotlejate reageerimisega seotud üritustele COVID-19. See abi põhineb aastakümnete pikkustel USA investeeringutel Malaisias, mille summa on viimase 20 aasta jooksul kokku üle 288 miljoni dollari, sealhulgas tervishoiule üle 3,6 miljoni dollari.
 • Maldiivid: 2 miljoni dollari suurune majandusliku toetuse fond toetab kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonide juhitavate sotsiaalkaitseteenuste laiendamist ja aitab neil tõhusalt propageerida COVIDi taastamispoliitikat. See abi hõlmab ka tehnilist tuge valitsusele, erasektorile ja finantseerimisasutustele, et toetada majanduslikult kannatavaid ettevõtteid. USA investeeringud Maldiividele hõlmavad alates 2004. aastast koguabi enam kui 30 miljonit dollarit.
 • Mongoolia: Ligikaudu 1,2 miljoni dollari suurune terviseabi aitab valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite avastamist ja sündmustepõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisoleku tagamiseks ning muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Mongooliale rohkem kui miljard dollarit, sealhulgas tervishoiuks ligi 106 miljonit dollarit.
 • Nepal:4,3 miljoni dollari suurune abi COVID-19-le reageerimiseks hõlmab 2,5 miljonit dollarit majanduse toetusfondide vahendeid kohalike omavalitsuste ja katastroofide likvideerimise komiteede toetamiseks, et reageerida COVID-19 majanduslikele ja sotsiaalsetele mõjudele, ning väikeste toetuste eraldamine erasektorile ja kodanikuühiskonnale ja ühiskonnaorganisatsioonidele, et võimaldada majanduse taastumist, leevendada toidu kättesaadavust ja tegeleda haavatavate elanike vajadustega. See hõlmab ka 1,8 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab valitsusel läbi viia kogukonna tasandil riskiteavet, valmistada ette laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite avastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul ning palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA valitsuse investeeringud Nepali kokku enam kui 2 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 603 miljoni dollari.
 • Vaikse ookeani saared: Ligikaudu 9,8 miljonit dollarit sisaldab 5 miljonit dollarit majanduslikke toetusfonde, et tugevdada kodanikuühiskonna suutlikkust võidelda desinformatsiooni ja vihakõnega ning kaitsta haavatavate ja tõrjutud rühmade õigusi. Väikesed toetused tehakse kättesaadavaks ka kogukonna ja riiklikul tasandil, et suurendada nende vastupanuvõimet ja võimet reageerida COVID-19 majanduslikele mõjudele. See summa hõlmab ka 2,3 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab valitsustel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks; ja 2,5 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, et toetada riskidega suhtlemist, nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes, logistikat, kooskõlastamismeetmeid ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul USA on investeerinud Vaikse ookeani saarte abistamisse üle 5,21 miljardi dollari. Viimase kümnendi jooksul on USA investeerinud Vaikse ookeani saarte tervishoiuks enam kui 620 miljonit dollarit.
 • Paapua Uus-Guinea: 1,9 miljonit dollarit terviseabiks Paapua Uus-Guineale aitab valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmustepõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekuks, riskidega võitlemiseks, nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks, tervishoiuasutustele ja palju muud. USA on viimase 20 aasta jooksul Paapua Uus-Guineasse investeerinud kokku üle 108 miljoni dollari, sealhulgas tervise heaks enam kui 52 miljonit dollarit.
 • Pakistan:Ligikaudu 15 miljonit dollarit kogu uut abi Pakistani reageerimiseks COVID-19 sisaldab: 5 miljonit dollarit majandustoetusfondides, et toetada Pakistani valitsuse programmi rahalise abi andmiseks enam kui 70 000 haavatavale perekonnale, keda kannatab COVID-19 all; 7 miljonit dollarit terviseabi, et tugevdada järelevalvet ja paremini kogukondi ette valmistada võimalike haiguspuhangute tuvastamiseks, sealhulgas tervishoiuteenuse pakkujate koolituse ja muude pakiliste vajaduste rahastamine; ning ligi 2,9 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetab CoVID-19 reageerimise püüdlusi Pakistanis haavatavatele inimestele. USA pikaajalised investeeringud Pakistanisse viimase 20 aasta jooksul hõlmavad enam kui 18,4 miljardit dollarit koguabi, mis hõlmab 1,1 miljardit dollarit üksnes tervishoiuks.
 • Filipiinid:Rohkem kui 15 miljonit USA dollarit hõlmav COVID-19 abi hõlmab 5 miljonit dollarit majandusliku toetuse vahendeid valitsuse jõupingutuste toetamiseks kriisiohjamise, hangete ja kogukondade ja ettevõtete vastupidavust suurendava õiguskeskkonna edendamiseks; pakkuda stipendiume ja koolitust tugevalt mõjutatud sektoritele ja kogukondadele; ning hõlbustada mikro- ja väikeettevõtete juurdepääsu krediidile. Lisaks aitab umbes 6,5 miljonit dollarit terviseabi ja IDA humanitaarabi 2,8 miljonit dollarit toetada laborite ja proovide transpordisüsteeme, tõhustada juhtumite avastamist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada Filipiinide ja rahvusvahelisi tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisolekut, riskidest teavitamist, nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet tervishoiuasutustes, kätepesu ja hügieeni edendamist, kogukonna tasemel valmisolekut ja reageerimist ning palju muud. Lõpuks toetab 875 000 dollarit MRA humanitaarabi haavatavaid inimesi pandeemia ajal. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse enam kui 4,5 miljardit dollarit, mis hõlmab 582 miljonit dollarit Filipiinide tervishoiuteenuste osutamiseks.
 • Sri Lanka: Rohkem kui 5,8 miljoni dollari suurune abi sisaldab 2 miljonit dollarit majanduse toetusfondides, et suurendada sotsiaalteenuseid piirkondades ja elanike seas, keda COVID-19 kriis kõige rohkem mõjutab, ning käsitleda konkreetseid konfliktiohte sotsiaalse ühtekuuluvuse loomiseks ja negatiivsete majandusmõjude leevendamiseks; 2 miljonit dollarit täiendavaid majandusliku toetuse fonde väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugevdamiseks ja naiste majandusliku osaluse suurendamiseks; ja 1,3 miljonit dollarit tervishoiutoetust, et aidata valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite otsimist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisoleku tagamiseks, riskide kommunikatsiooni läbiviimiseks, nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ja muuks. Lõpuks toetatakse 590 000 dollariga MRA humanitaarabi haavatavaid inimesi pandeemia ajal.
 • Tadžikistan: Ligikaudu 866 000 dollarit terviseabi aitab laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite otsimisel ja sündmustel põhineva seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskide kommunikatsiooni tugevdamiseks ja muuks. See toetus põhineb enam kui miljardil USA dollaril viimase 20 aasta jooksul antavast abist, mis hõlmab ligi 125 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Tai: Rohkem kui 2,7 miljonit dollarit terviseabiks aitab valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite avastamist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, riskidega võitlemisel, nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ja veel. MRA humanitaarabi 730 000 dollarit toetab valve- ja reageerimisvõimet kõigis Tai-Birma piiril asuvates Birma põgenikelaagrites. See uus abi põhineb USA valitsuse pikaajalistel investeeringutel Tais, sealhulgas viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui miljard dollarit, mis hõlmab tervishoiuks ligi 213 miljonit dollarit.
 • Ida-Timor:Ligikaudu 1,1 miljonit dollarit tervisehoiule on abiks valitsusele laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite leidmise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimisel ja valmisolekul, riskide kommunikatsiooni, nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks tervishoiuasutustes ja muuks. USA on alates iseseisvumisest 2002. aastal  Ida-Timori koguabisse investeerinud enam kui 542 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 70 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Türkmenistan: Ligikaudu 920 000 dollarit terviseabile on eraldatud laborisüsteemide ettevalmistamiseks, juhtumite leidmiseks ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimiseks, tehniliste ekspertide toetamiseks reageerimisel ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidest teavitamiseks ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on USA teinud tihedat koostööd Türkmenistani valitsuse ja kohalike partneritega, et rakendada kahepoolseid ja piirkondlikke programme kogusummas enam kui 201 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiusektoris üle 21 miljoni dollari.
 • Usbekistan: Ligikaudu 848 000 dollarit tervise rahastamiseks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite leidmiseks ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimisel ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. See COVID-19 reageerimisabi põhineb enam kui miljardil dollaril viimase 20 aasta jooksul antavast abist, sealhulgas ainuüksi tervishoiusektoris enam kui 122 miljoni dollarini.
 • Vietnam: Ligikaudu 9,5 miljoni dollari suurune abi COVID-19-le reageerimiseks sisaldab 5 miljonit dollarit majanduse toetusfondide vahendeid, mida kasutatakse vajalike ressursside viivitamatuks toomiseks, sealhulgas erasektori taastumise toetamiseks, leevendades pandeemia finantsmõjusid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja tehes koostööd valitsuse abistamismeetmete tugevdamiseks Vietnami valitsuse sidusrühmadega. See hõlmab ka 4,5 miljonit dollarit tervishoiuabi, mis oli varem välja kuulutatud, et aidata valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte valmisolekuks ja reageerimisks, kogukonna koolitamiseks ja kaasamiseks, nakkuste ennetamiseks tervishoiuasutustes, tervisekontrolliks piiripunktides, ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Vietnami abistamisse enam kui 1,8 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks üle 706 miljoni dollari.
 • Piirkondlikud jõupingutused Aasias:2 miljoni dollari suurused majandustoetusfondid pakuvad olulisi teenuseid Kesk-Aasia haavatavatele sisserändajatele, kes on piiride sulgemise tõttu kogu regioonist välja jäänud, ning tagavad nende turvalise tagasipöördumise koju vastavalt nende endi soovidele ja koostöös valitsusväliste organisatsioonide ning kohalike omavalitsustega. Lisaks aitab 800 000 dollarit tervishoiutoetust kogu piirkonna valitsustel ja valitsusvälistel organisatsioonidel laboratoorsete süsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise  ja sündmustepõhise seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide abistamisel reageerimiseks ja valmisolekuks, riskidega võitlemisel, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje alal tervishoiuasutustes, ja muuks. Lisaks toetab ligi 2,8 miljoni dollariga MRA humanitaarabi Kagu-Aasia haavatavaid inimesi ja 425 000 dollariga aitab Kesk-Aasia haavatavaid inimesi  pandeemia ajal. Lisaks ajaloolisele kahepoolsele toetusele piirkonna üksikutele riikidele on Ameerika Ühendriigid osutanud regionaalset terviseabi enam kui 226 miljonit dollarit ning viimase 20 aasta jooksul regionaalarenguks ja muuks abiks enam kui 3 miljardit dollarit.

 

Euroopa ja Euraasia:

 • Albaania:terviseabiks eraldatud 1,2 miljonit dollarit aitab laboratoorsüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Albaania abistamisse enam kui 693 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule enam kui 51,8 miljonit dollarit.
 • Armeenia:1,7 miljonit dollarit terviseabiks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise ja sündmustepõhise seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimisel ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja muuks. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Armeeniale kokku rohkem kui 1,57 miljardit dollarit, sealhulgas tervise heaks ligi 106 miljonit dollarit.
 • Aserbaidžaan: Rohkem kui 2,2 miljoni dollari suurune abi aitab laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite otsimise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide reageerimise ja valmisoleku toetamisel, riskide kommunikatsiooni tugevdamisel ja muud. MRA humanitaarabi 565 000 dollarit aitab pandeemia ajal haavatavaid inimesi ja nende vastuvõtvaid kogukondi. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud Aserbaidžaanile kokku enam kui 894 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 41 miljonit dollarit tervishoiuks.
 • Valgevene: 1,3 miljonit dollarit tervise rahastamiseks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite leidmise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja muuks. See uus abi on seotud USA aastakümnete pikkuste investeeringutega Valgevenesse, mille summa on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 301 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 1,5 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Bosnia ja Hertsegoviina:1,2 miljonit dollarit terviseabiks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumipõhise seire ja sündmustepõhise seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Bosnia ja Hertsegoviinale kokku rohkem kui 1,1 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks 200 000 dollarit.
 • Bulgaaria:500 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. See uus abi põhineb USA pikaajalisel abil Bulgaariale, millele on viimase 20 aasta jooksul antud enam kui 558 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 6 miljoni dollari.
 • Gruusia: 1,7 miljonit dollarit tervishoiu rahastamiseks on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite otsimise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisolekuks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul andnud Gruusiale kokku enam kui 3,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks ligi 139 miljonit dollarit.
 • Kreeka: 500 000 dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse reageerimist Kreekas migrantide ja põgenikele suunatud COVID-19 jõupingutustele. See uus abi põhineb USA toetusel Kreekale, mille koguinvesteeringud on viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 202 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 1,8 miljonit dollarit tervishoiule.
 • Itaalia:toetus hõlmab 50 miljoni dollari ulatuses USAID poolt antavat majandusabi, et tugevdada Itaalia reageerimist COVID-19-le. USAID laiendab ja täiendab rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja usurühmituste tööd, kes reageerivad Itaalia pandeemiale ja leevendavad selle mõju kogukonnale. USAID ostab ka tervisetooteid,   ning toetab Itaalia ettevõtteid, kes kannatavad COVID-19 pandeemia all.
 • Kosovo:1,1 miljoni dollari suurune terviseabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele, juhtumite otsimise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisele, tehnilistele ekspertidele reageerimise ja nendeks valmisoleku toetamisel, riskidega võitlemise tugevdamisel ja muuks. See abi COVID-19 vastu võitlemiseks on lisaks USA pikaajalistele investeeringutele, mille koguabi Kosovos on viimase 20 aasta jooksul olnud üle 772 miljoni dollari, sealhulgas rohkem kui 10 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Moldova: 1,2 miljonit dollarit terviseabiks aitab laborisüsteeme ettevalmistada, juhtumipõhise  ja sündmustepõhise seire aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, riskidega suhtlemise tugevdamiseks ja muuks. See COVID-19 abi põhineb USA investeeringutel, mille koguabi on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui miljard dollarit, sealhulgas ligi 42 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Montenegro: haiguspuhanguga võitlemiseks terviseabi andmiseks 300 000 dollarit. See uus abi on seotud USA pikaajaliste investeeringutega Montenegrosse kokku enam kui 332 miljoni dollariga, sealhulgas rohkem kui miljon dollarit tervishoiu jaoks.
 • Põhja-Makedoonia:1,1 miljonit dollarit on abiks laborisüsteemide ettevalmistamisel, juhtumite otsimise ja sündmuspõhise jälgimise aktiveerimisel, tehniliste ekspertide toetamisel reageerimiseks ja nendeks valmisoleku ettevalmistamiseks, riskidega võitlemise tugevdamiseks ja muuks. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud Põhja-Makedoonia abistamisse enam kui 738 miljonit dollarit, sealhulgas peaaegu 11,5 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Rumeenia:800 000 dollarit terviseabi haiguspuhanguga võitlemiseks. Lisaks rahastas USA valitsus täielikult NATO operatsiooni isikukaitsevahendite (PPE) transportimiseks Lõuna-Koreast Rumeeniasse ning USA sõjaväelased olid lennumeeskondade liikmed, kes korraldasid kaks muud lendu, mis viisid isikukaitsevahendeid Rumeeniasse. kasutades NATO toetatud strateegilise õhutranspordi võimekust. USA on Rumeeniasse investeerinud aastakümneid, andes viimase 20 aasta jooksul USA abist kokku ligi 700 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 55 miljoni dollari.
 • Serbia:1,2 miljonit dollarit tervishoiuteenuste jaoks aitab: laiendada testimist, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmustepõhist järelevalvet; kasutada reageerimiseks ja valmisolekuks täiendavaid tehnilisi vahendeid; tugevdada riskidega suhtlemist ja kogukonna kaasamist; ja kodudes hügieenitavade parandamist. Lisaks on USAID Serbiale suunanud ümber ka 150 000 dollarit, et pakkuda toitu ja muud olulist tuge Serbia kõige haavatavamatele peredele ja rühmadele, sealhulgas eakatele. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Serbiasse koguabisse enam kui miljard dollarit, sealhulgas tervise heaks ligi 5,4 miljonit dollarit.
 • Türgi: 800 000 dollari suurune MRA humanitaarabi toetab reageerimist Türgi pagulastele ja nende vastuvõtvate kogukondade COVID-19 pingutustele. See uus rahastamine täiendab 3. märtsil välja kuulutatud 18 miljoni dollarist Süüria põgenike abistamist Türgis ja see põhineb peaaegu 1,4 miljardil dollaril kogu USA poolt antud Türgi abile viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas enam kui 3 miljonit dollarit terviseabiks.
 • Ukraina: koguabi 14,5 miljonit dollarit sisaldab 12,1 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi, mis parandab kohalike tervishoiuasutuste võimet hooldada haigeid ja võidelda COVID-19 edasise leviku vastu, suurendades samal ajal avalikku suhtlust, et vähendada nakkusohtu. Need fondid leevendavad ka sekundaarseid mõjusid, näiteks elatusvahendite ja avalike teenuste kaotamine haavatavatele elanikkonnale, sealhulgas konfliktidest mõjutatud kogukondadele Ida-Ukrainas. See hõlmab ka 2,4 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate elanikkonna toetamiseks pandeemia ajal. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Ukrainasse kokku 5 miljardit dollarit, sealhulgas tervise heaks ligi 362 miljonit dollarit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Euroopas ja Euraasias:5 miljoni dollari suurused majandustoetuste fondid võimaldavad kodanikuühiskonna osalistel kaitsta demokraatlikke institutsioone ja tagada kodanike ärakuulamine pandeemia ajal. Rahastamine aitab ka kodanikuühiskonna organisatsioonidel pakkuda kodanikele järelevalvet nende valitsuste pingutuste üle reageerida COVID-19-le. 

 

Ladina-Ameerika ja Kariibi meri:

 • Belize: 300 000 dollarit varem välja kuulutatud terviseabi puhanguga võitlemiseks ning operatiivse suutlikkuse ja juhtumite haldamise parandamiseks. See abi põhineb USA varasematel investeeringutel Belize’i, mis on viimase 20 aasta jooksul kokku maksnud enam kui 120 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 12 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Boliivia: 750 000 dollarit varem väljakuulutatud terviseabi, et suurendada suutlikkust COVID-19 diagnostikas ja parandada epidemioloogilist järelevalvet. See abi on seotud USA pikaajaliste investeeringutega Boliiviasse, sealhulgas ligi 20 miljardit USA dollarit viimase 20 aasta jooksul, mis hõlmab 200 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Brasiilia:950 000 dollarit uute majanduslike toetusfondide kaudu stimuleeritakse erasektori investeeringuid tervisega mitteseotud COVID-mõju leevendamiseks maapiirkondades ja haavatavates linnarahvaste seas.See abi põhineb USA varasematel investeeringutel Brasiilias, mille summa on viimase 20 aasta jooksul olnud enam kui 617 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 103 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Kariibi meri:Varem välja kuulutatud 1,7 miljoni dollari suurune tervishoiutoetus aitab kümnel Kariibi mere riigil (Antigua ja Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, St. Vincent ja Grenadiinid, Suriname, Trinidad ja Tobago) laiendada oma riskide teavitamise jõupingutusi, varustada vee ja kanalisatsiooniga, ennetada ja tõrjuda nakkushaigusi tervishoiuasutustes, hallata COVID-19 juhtumeid, luua laborivõimekus ja korraldada järelevalvet. See tugineb aastakümnete pikkustele USA strateegilistele investeeringutele piirkonda, sealhulgas viimase 20 aasta jooksul kokku enam kui 840 miljonit dollarit, mis hõlmab 236 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Colombia: Ligi 12,6 miljoni dollari suurune abi Colombia reageerimiseks COVID-19 sisaldab 8,5 miljonit dollarit varem väljakuulutatud IDA humanitaarabi, mis aitab jälgida viiruse levikut, varustada vee ja kanalisatsiooniga, korraldada COVID-19 juhtumeid ja palju muud; ning ligi 4,1 miljonit dollarit uut ja varem välja kuulutatud MRA humanitaarabi, mis toetab jõupingutusi haavatavate inimeste abistamiseks pandeemia ajal. Colombiale on Ameerika Ühendriigid viimase 20 aasta jooksul investeerinud koguabisse ligi 12 miljardit dollarit, mis hõlmab umbes 32,5 miljonit dollarit terviseabi.
 • Dominikaani Vabariik: 3,4 miljonit dollarit kokku reageeringuna COVID-19 rahastamisele sisaldab 2 miljonit dollarit uut majanduslikku toetusfondi kriitiliste vajaduste rahuldamiseks, sotsiaalkaitset, psühhosotsiaalset tuge, hariduse, vee- ja kanalisatsiooni ning toiduga kindlustatuse valdkonnas haavatavates kogukondades. See uus rahastamine on lisaks 1,4 miljonile USA dollarile juba varem väljakuulutatud terviseabi kohta haiguspuhanguga võitlemiseks, mis toetab epidemioloogilisi analüüse ja prognoosimist, kontaktide jälgimist ning ka pandeemia seiret. USA on viimase 20 aasta jooksul investeerinud Dominikaani Vabariigi pikaajalisse tervishoidu ja arengusse enam kui miljardi USA dollari suuruse abi kaudu, mis hõlmab tervishoiule ligi 298 miljonit dollarit.
 • El Salvador:4,6 miljoni dollari suurune abi COVID-19 rahastamisele sisaldab 2 miljonit dollarit uutest majanduslikest toetusfondidest, et tegeleda teise järgu COVID-iga seotud mõjuga El Salvadoris töökohtade loomise ja krediidile juurdepääsu parandamise kaudu, mis on mõlemad kriitilised tegurid ebaseadusliku sisserände suurendamisel ja ligi 2,6 miljonit dollarit terviseabiks haiguspuhanguga võitlemiseks. Toetus hõlmab nakkuste ennetamist, tõrjet ja juhtumite haldamist. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud El Salvadori tervishoidu ja pikaajalisse arengusse koguabi kaudu enam kui 2,6 miljardit dollarit, mis hõlmab tervise heaks 111 miljonit dollarit.
 • Ecuador:kokku 8 miljonit dollarit COVID-19 rahastamisele sisaldab 6 miljonit dollarit uut IDA humanitaarabi, mis toetab transporti ja logistikat ning riskisuhtlust ja kogukonna teavitustööd. See abi on lisaks varem väljakuulutatud 2 miljonile dollarile terviseabi jaoks, mis suurendab testimismahtu, rakendab riskiteavet ja nakkuste ennetamisega seotud tegevusi ning tugevdab kliinilist juhtimist. Viimase 20 aasta jooksul hõlmab USA pikaajaline pühendumus Ecuadorile kokku enam kui miljardit dollarit, millest peaaegu 36 miljonit on mõeldud terviseabiks – aidata Ecuadoril reageerida muudele olulistele rahvatervise väljakutsetele nagu Zika ja Malaaria.
 • Guatemala: Rohkem kui 2,4 miljoni dollari ulatuses varem välja kuulutatud tervishoiuabi Guatemalale tugevdab tervishoiuasutusi reageerima COVID-19-le nakkuste ennetamise ja tõrje, seire, riskidest teavitamise ja kliiniliste juhtumite haldamise valdkonnas. USA pikaajalised investeeringud Guatemala tervisesse ja arengusse hõlmavad enam kui 2,6 miljardit dollarit USA abist viimase 20 aasta jooksul, sealhulgas tervishoiu jaoks 564 miljonit dollarit.
 • Haiti:13,2 miljoni dollari suurune varem välja kuulutatud tervise- ja IDA humanitaarabi Haitile toetab riskide teavitamist, parandab vee ja kanalisatsiooni probleeme, hoiab ära nakkuste tekkimist tervishoiuasutustes, haldab COVID-19 juhtumeid, tugevdab laboreid ja palju muud. USA on investeerinud koguabisse peaaegu 6,7 miljardit dollarit, sealhulgas rohkem kui 1,8 miljardit dollarit Haiti tervishoiule viimase 20 aasta jooksul.
 • Honduras:Rohkem kui 2,4 miljonit dollarit Hondurase tervishoiualaseks abistamiseks aitab valitsusel epideemiale reageerida, pakkudes neile suunatud abi laborite tugevdamise, haiguste parema seire ja COVID-19 juhtumite kliinilise juhtimise valdkonnas. Osa neist fondidest on suunatud ka nakkuste tõrjele sisserändajaid vastuvõtvates kogukondades. Samuti on USA viimase 20 aasta jooksul Hondurasele investeerinud ligi 1,9 miljardit dollarit koguabisse, mis hõlmab tervise heaks 178 miljonit dollarit.
 • Jamaica: 700 000 dollariga varem välja kuulutatud tervishoiu rahastamine toetab koordineerimist, nakkuste ennetamist, tõrjet ja juhtimist, riskiteabevahetust ja järelevalvet. See abi põhineb USA investeeringutel, mille summa on viimase 20 aasta jooksul olnud kokku ligi 619 miljonit dollarit, sealhulgas ligi 87 miljonit dollarit tervishoiu jaoks.
 • Mehhiko: Rohkem kui 1,3 miljonit dollarit humanitaarabi, sealhulgas 845 000 dollarit MRA uutest rahalistest vahenditest, toetab Mehhikos varjupaigataotlejate ja haavatavate sisserändajate COVID-19 reageerimispüüdlusi. USA pikaajalised investeeringud Mehhikosse on aidanud luua aluse Mehhiko reageerimisele COVID-19 – see annab viimase 20 aasta jooksul USA abist kokku ligi 4,8 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 61 miljoni dollari.
 • Panama: Varem väljakuulutatud terviseabi 750 000 dollarit aitab lahendada USA strateegilise partneri haiguspuhangut. Abi optimeerib riigi tervishoiusüsteemi suutlikkust hooldada COVID-19 patsiente, kaitstes kõige haavatavamaid inimesi. Ameerika Ühendriikidel on Panama tervishoiu ja pikaajalisse arengusse investeerimise kaudu olnud viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui 425 miljonit dollarit, sealhulgas tervishoiu jaoks enam kui 33,5 miljonit dollarit.
 • Paraguay: 1,3 miljonit dollarit terviseabiks toetab riskiteabevahetust, nakkuste tõrjet ja ennetamist, kliiniliste juhtumite juhtimist, laboratooriumide suutlikkuse tugevdamist ja järelevalvet. USA investeering Paraguaysse on pikaajaline ja kokku on viimase 20 aasta jooksul kokku üle 456 miljoni dollari. sealhulgas tervise heaks enam kui 42 miljonit dollarit.
 • Peruu:5,5 miljonit dollarit, mis vastab COVID-19 rahastamisele, sisaldab 3 miljonit dollarit uusi majanduslikke toetusfonde, et käsitleda COVID-19 majanduslikke mõjusid ja takistada tagasilööke tipptasemel arengu- ja julgeolekuküsimustes, sealhulgas võitluses narkokaubanduse vastu; ja 2,5 miljonit dollarit varem väljakuulutatud terviseabi, et pakkuda tehnilist abi ja väljaõpet seire, nakkuste ennetamise ja tõrje, riskidest teavitamise ja kogukonna kaasamise alal. Ameerika Ühendriikide suur panus Peruu tervishoidu ja pikaajalisse arengusse investeerimisel on pannud aluse Peruu reageerimisele – USA on viimase 20 aasta jooksul andnud kokku rohkem kui 3,5 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule ligi 265 miljonit dollarit.
 • Venezuela:Rohkem kui 12,3 miljonit dollarit humanitaarabi Venezuela elanikele aitab jälgida viiruse levikut, varustada veee ja kanalisatsiooniga, hallata COVID-19 juhtumeid ja palju muud. Venezuelasse on USA investeerinud viimase 20 aasta jooksul pikaajalisse abisse rohkem kui 278 miljonit dollarit, sealhulgas rohkem kui 1,3 miljonit dollarit otsesesse terviseabisse. Eelmisel aastal pakkus USA täiendavat elupäästvat humanitaarabi ja arenguprogramme Venezuelas, mida ei ole kajastatud COVID-19 reageerimise summades.
 • Piirkondlikud jõupingutused Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas: Ligikaudu 850 000 dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse piirkondlikke jõupingutusi Kesk-Ameerika rändekriisile reageerimiseks, et aidata pandeemia ajal El Salvadori, Guatemala ja Hondurase haavatavaid inimesi.

 

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika:

 • Alžeeria: 500 000 dollarit, et toetada Alžeeria reageerimist COVID-19-le ja leevendada selle mõju Alžeeria ühiskonnale, tugevdades riskide kommunikatsiooni ja kogukonna kaasamise lähenemisviise GoA valmisoleku- ja reageerimiskava alusel.
 • Iraak:Ligikaudu 30 miljoni dollarine COVID-19 abi Iraagile sisaldab rohkem kui 19,1 miljonit dollarit tervishoiu ja IDA humanitaarabi jaoks, mis aitab laborite ettevalmistamisel, piiripunktides rahvatervise olukorra lahendamise plaani rakendamisel, juhtumite otsimisel ja sündmustel põhineva seire aktiveerimisel. gripilaadsete haiguste ja muu jaoks. Rahastamine hõlmab 10,6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste abistamiseks pandeemia ajal. See uus abi põhineb pikaajalistel investeeringutel Iraagis, mis on viimase 20 aasta jooksul andnud USA abist enam kui 70 miljardit dollarit, sealhulgas ainuüksi tervishoiusektoris ligi 4 miljardit dollarit.
 • Jordaania: Ligikaudu 8,3 miljoni dollari suurune abi sisaldab ligi 6,8 miljonit dollarit humanitaarabi, et toetada reageerimist COVID-19 jõupingutustele haavatavate inimeste abistamiseks Jordaanias, ja 1,5 miljonit dollarit tervishoiuabi, mis toetab nakkuste ennetamist ja kontrolli nende leviku peatamiseks, samuti laborite tugevdamiseks COVID-19 ulatuslikuks testimiseks. USA on ka Jordaania valitsusele suunatud doonortoetus, koordineerides elupäästmisabi ja seades tähtsuse järjekorda investeeringud, et reageerida kiiresti ja kavandada edaspidiseid plaane ohu ilmnemisel. Ainuüksi meie investeeringud viimase 20 aasta jooksul on kokku rohkem kui 18,9 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoiule üle 1,8 miljardi dollari.
 • Liibanon:13,3 miljoni dollari suurune abi Liibanonile sisaldab 5,3 miljonit dollarit IDA humanitaarabi reageerimiseks haavatavatele Liibanoni elanikkonnale suunatud COVID-19 tegevustele, näiteks eratervishoiuasutuste toetamine patsientide nõuetekohaseks toetamiseks, haldamiseks ja suunamiseks; tagada oluliste tervishoiuteenuste järjepidevus; viia läbi riskikommunikatsiooni ja kogukonna teavitustegevusi ning parandada juurdepääsu veele, kanalisatsioonile ja hügieenile. 8 miljonit dollarit MRA humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi põgenike ja nende vastuvõtvate kogukondade abistamiseks Liibanonis. See abi põhineb peaaegu 4,9 miljardil dollaril kahepoolsel abil, sealhulgas enam kui 187 miljonil dollaril terviseabiks, mille USA on Liibanonile viimase 20 aasta jooksul osutanud. Lisaks kahepoolsele rahastamisele on USA eraldanud rohkem kui 2,3 miljardit dollarit humanitaarabi seises Süüria kriisiga Liibanonis.
 • Liibüa: Ligikaudu 12 miljoni dollari suurune vastus COVID-19-le sisaldab 3,5 miljonit dollarit majandusliku toetuse vahendeid, et aidata omavalitsustel vormistada oma kriisidele reageerimise funktsioonid, töötada välja hädaolukordade lahendamise kavad ja koolitada meeskondi kriisiolukordadele reageerimiseks. Lisaks laiendab abi COVID-19 kriisi ajal üldsuse teadlikkuse tõstmise, hariduse ja juhiste edastamist. See hõlmab ka 6 miljonit dollarit IDA humanitaarabi, mida osutatakse Liibüale riskisuhtluse toetamiseks, juhtumite haldamise parandamiseks, COVID-19 tõhusa reageerimise koordineerimise tugevdamiseks ning nakkuste ennetamise ja kontrolli tugevdamiseks; ning ligi 2,5 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste abistamiseks pandeemia ajal.
 • Maroko:Ligikaudu 5,7 miljonit dollarit, mis vastab COVID-19 rahastamisele, sisaldab 4 miljonit dollarit ESF-i, et toetada linna- ja maapiirkondade marginaliseeritud ja haavatavate elanikkondade sotsiaalmajanduslikku taastumist rahalise toetusprogrammi kaudu; ja 1,7 miljonit dollarit terviseabiks, mis aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja valmisolekuks, tugevdada riskide kommunikatsiooni ja palju muud. See abi põhineb USA pikaajalistel investeeringutel Marokos, andes viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas tervise jaoks 64,5 miljonit dollarit.
 • Süüria: COVID-19 reageerimisega seotud humanitaarabi enam kui 31 miljonit dollarit toetab riskikommunikatsiooni, haiguste jälgimist, vee-, kanalisatsiooni- ja hügieeniprogramme, nakkuste ennetamist ja tõrjet. See abi ühendab aastakümnete pikkuseid USA investeeringuid Süüria rahva heaks, sealhulgas enam kui 10 miljardit dollarit humanitaarabi andmiseks abivajajatele Süürias, Süüria põgenikele ja nende vastuvõtvatele kogukondadele alates konflikti algusest. Humanitaarabi, sealhulgas ravimid ja meditsiinitarbed, on vabastatud kõigist kehtivatest USA ja ÜRO sanktsioonidest Süüria kõigis piirkondades.
 • Tuneesia: 600 000 dollarit terviseabi eest aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja nendeks valmisoleku tagamiseks, tugevdada riskidest teavitamist ja palju muud. Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aasta jooksul Tuneesiale investeerinud rohkem kui 1,3 miljardit USA dollarit, sealhulgas tervishoiudu enam kui 7 miljonit dollarit.
 • Jordani Läänekallas / Gaza: 5 miljonit dollarit rahvusvahelist katastroofiabi aitab pakkuda viivitamatut, elupäästvat abi Jordani Läänekaldal.
 • Jeemen: Rohkem kui 1,7 miljonit dollarit humanitaarabiga toetatakse COVID-19 reageerimispüüdlusi, et aidata pagulasi ja teisi haavatavaid elanikkondi Jeemenis. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid andnud Jeemeni pikaajaliseks arenguks kokku ligi 4 miljardit dollarit, sealhulgas tervishoidu ligi 132 miljonit dollarit.
 • Piirkondlikud jõupingutused Lähis-Idas: 6 miljonit dollarit MRA humanitaarabi haavatavate inimeste abistamiseks pandeemia ajal.

 

Ülemaailmne:

 • Ligikaudu 35,5 miljonit dollarit globaalset ja piirkondlikku programmitööd antakse ülemaailmselt rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu, sealhulgas programmidele, mis toetavad tarneahela juhtimist, uusi partnerlusi, järelevalvet ja hindamist ning palju muud.
 • 8 miljonit dollarit MRA humanitaarabi ülemaailmseks reageerimiseks COVID-19-le, et lahendada pagulaste, riigisiseselt ümberasustatud isikute ja võõrustavate kogukondade pandeemiaga seotud väljakutseid.
 • USAF-i demokraatia, konfliktide ja humanitaarabi büroo (DCHA) jaoks eraldatakse ESF-ist 5 miljonit dollarit kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamiseks kodanikukeskse juhtimise edendamiseks; ajakirjandus- ja kodanikuvabaduste austamine, jälgides ajakirjanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide õiguskaitset; osutama õigusabi, kui õiguste piiramiseks on kasutatud COVIDiga seotud hädaolukorra seadusi; tagama, et rahvatervisega seotud reageeringud oleksid mittediskrimineerivad, ja vastupidistele pingutustele süüdistada või häbimärgistada COVID-19-ga seotud tõrjutud rühmi; edendada meedia terviklikkust ja vastutustundliku teabe edastamist COVID-19 kohta; väärinformatsiooni ja desinformatsiooni vastu; tagada sõltumatute meediaväljaannete rahaline jätkusuutlikkus. ning toetama inimõiguste kaitsjaid nende olulise töö tegemisel.
 • Ligi 4,3 miljonit dollarit ESF-i USAID-i majanduskasvu, hariduse ja keskkonna büroole (E3), et laiendada kaubandust ja juurdepääsu haridusele. Ligikaudu 750 000 USA dollariga annab USAID partnerriikide valitsustele ja USAID missioonidele COVID-19 haridusele reageerimise tehnilise abi ja täiendava võimekuse, loob ülemaailmse kriisikoolituse kaugõppe töörühma ja avab arengumaadele kaugõppe hariduse tippkeskuse. USAID toetab 3,5 miljoni dollariga ülemaailmset avaliku ja erasektori partnerlust, et toetada partnerriikide valitsusi meditsiiniseadmete ja testimiskomplektide ja -vahendite kaubandustõkete vähendamisel ning parandada valitsuste kinnipidamist meditsiiniseadmete rahvusvahelistest standarditest.
 • USAID-i büroo (RFS) 8 miljoni dollari suurused majanduslikud toetusfondid toetavad mitme partneriga tehtavaid jõupingutusi, et leevendada pandeemiaga seotud šokke ülemaailmsele toidu- ja põllumajandussüsteemile. Mõned poliitilised reageeringud kiiresti areneva majandusega riikides mõjutavad pandeemiat juba negatiivselt ja mõjutavad kohalikke toidukaupu ning vähene toiduvarustus, nälg ja alatoitumus on kasvav mure. USAID hakkab töötlema andmeid ja teeb analüüse, et aidata riikidel tulevikku suunatud poliitikat rakendada; aidata väikestel ja keskmise suurusega toidu- ja põllumajandusettevõtetel muuta ärimudeleid ja taluda kõige tõsisemaid mõjusid; ja levitada kiiresti areneva majandusega riikides teavet selle kohta, kuidas tarbijad saavad keset COVID-19 ohutult osaleda toidu- ja põllumajandustegevuses ning turgudel.
 • USA välisministeeriumi alluvuses töötav globaalsete naisteprobleemidega tegelev büroo (S/ GWI) on kavandatud 2 miljonit dollarit ESF-i, et tagada GBV üle elanud isikutele juurdepääs hädaabile, paremale kaitsele ja õiglusele. Fondid kavatsevad toetada ka propaganda- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid GBV soolisest majanduslikust, juhtimisest ja turvalisusest tuleneva mõju kohta, eriti kuna see on seotud COVID-19 pandeemiaga.
 • USA on kümnete rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas UNICEFi ja ÜRO humanitaarasjade koordineerimise büroo suurim ja usaldusväärsem panustaja. Need sissemaksed hõlmavad olulisi investeeringuid põhitegevuse eelarvetesse, mis toetavad organisatsiooni ülesehitust ja tugifunktsioone, mis võimaldavad ülemaailmset humanitaarabi, arengut, rahu tagamist ja muid tegevusi.

Lisateavet USA valitsuse tervikliku rahastamise kohta sellele kriisile reageerimiseks saatke e- posti aadressile  F-Press@state.gov.