Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev

Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev

 

Pressiteade
Michael R. Pompeo, Välisminister

2. mai 2020

 

3. mail kogu maailmas tunnustatud ülemaailmsel pressivabaduse päeval rõhutame sõltumatu meedia olulist rolli vaba, jõuka ja turvalise demokraatliku ühiskonna jaoks üliolulise teabe ja ideede vahetamise hõlbustamisel.

Sel aastal, mil maailm seisab silmitsi COVID-19 pandeemiaga, on eriti oluline, et nii professionaalsed kui ka mitteprofessionaalsed ajakirjanikud saaksid vabalt  avaldada  oma arvamust, mida nad näevad ja kuulevad. Meie sõltumatu meedia hõlbustab elupäästva teabe vahetamist, veedab lugematuid tunde fakte ja nende paikapidamist kontrollides ja  ning annab endast parima esitades keerulisi küsimusi, mille eesmärk on tugineda ja vastutada nii riigiametnike kui ka ekspertide  hinnangutele. Läbipaistvus tagab nii põhjendatud otsuste tegemise kui ka ametliku vastutuse.

Täna, ajal, mil kõik riigiametnikud peaksid kaitsma sõltumatu meedia võimet täita oma elutähtsat rolli, saame teada, et mõned valitsused levitavad tahtlikult desinformatsiooni, tsenseerivad täpset ja kasulikku teavet ning piiravad agressiivselt sõltumatute ajakirjanike võimalusi avalikult. Ajakirjanikke on arreteeritud; uudiseid ja veebisaite on blokeeritud, kuna ajakirjanikud on julgenud kahtluse alla seada ja kritiseerida valitsuse ametlikke reageeringuid COVID-19 pandeemiale. Ametnikud, kes püüavad vastutusest kõrvale hiilida, on piiranud ajakirjanike liikumisvabadust ja kasutanud kriminaalkaristusega ähvardamist valitsuse kriitiliseks peetava teabe edastamise tõkestamiseks. Kutsume üles sellist tsensuuri viivitamatult lõpetama.

Kiidame sõltumatu meedia julgust ja otsustavust. Nende töö on keeruline, kuid sellest on kasu meile kõigile. Paljud ajakirjanikud töötavad inimkaotuste ja -vabaduse ohus – mitte ainult konflikti- ja katastroofipiirkondades ning pandeemia kõige rängemini tajutavates piirkondades, vaid ka kohtades, kus neid ähvardab meelevaldne kinnipidamine või vägivald. Kutsume kõiki valitsusi üles vabastama oma töö eest vangi pandud ajakirjanikud ja võtma vastutuse nende eest, kes panevad toime nende vastu kuritegusid. Avaldame tänu kõigile valitsustele, kes austavad oma inimesi ajakirjandusvabaduse ja ajakirjanike turvalisuse edendamise kaudu. Kiidame kodanikuühiskonna organisatsioone, kes ajakirjanike nimel väsimatult propageerivad, ning julgustame erasektoris tegutsevaid inimesi, kes pakuvad heldet tuge sõltumatu meedia jätkusuutlikkuse edendamiseks. Ja lõpuks, kutsume kõiki nende eeskuju jälgima.