Ühisavaldus Teise maailmasõja lõpu 75. aastapäeval

Ühisavaldus Teise maailmasõja lõpu 75. aastapäeval

 

TEADAANNE

PRESSIOSAKOND

7. MAI 2020

Järgnev on USA välisministri ning Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia ja Slovakkia välisministrite ühisavaldus.

Tekst:

Tähistades 2020. aastal Teise maailmasõja lõppemise 75. aastapäeva, avaldame austust ohvritele ja kõigile sõduritele, kes võitlesid Natsi-Saksamaa lüüasaamise ja holokausti lõpetamise nimel.

Kui mais 1945 lõppes Euroopas teine maailmasõja, ei toonud see tervele Euroopale vabadust. Mandri kesk- ja idaosa püsisid kommunistlike režiimide võimu all peaaegu 50 aastat. Baltimaad okupeeriti ja annekteeriti ebaseaduslikult ning Nõukogude Liit kehtestas raudse haarde teiste vangistatud riikide üle, kasutades selleks sõjalist jõudu, repressioone ja ideoloogilist kontrolli.

Mitu aastakümmet ohverdasid arvukad mandri kesk- ja idaosast pärit eurooplased vabaduse nimel oma elu, sest miljonid jäeti ilma nende õigustest ja põhivabadustest, neid piinati ja sunniti ümber asuma. Raudse eesriide taga olevad ühiskonnad otsisid meeleheitlikult teed demokraatia ja iseseisvuse poole.

1956. aasta sündmused, harta 77 loomine ja tegevus, solidaarsusliikumine, Balti kett, 1989. aasta rahvaste sügis ja Berliini müüri kokkuvarisemine olid olulised verstapostid, mis aitasid otsustavalt kaasa vabaduse ja demokraatia taasloomisele Euroopas. .

Täna töötame koos tugeva ja vaba Euroopa nimel, kus valitsevad inimõigused, demokraatia ja õigusriik. Tulevik peaks põhinema ajaloo ja totalitaarsete režiimide ohvrite õigluse faktidel. Oleme valmis dialoogiks kõigi inimestega, kes on huvitatud nende põhimõtete järgimisest. Teise maailmasõja ja sõjajärgse Euroopa lõhenemiseni

viinud ajaloosündmustega manipuleerimine on kahetsusväärne ettevõtmine , et ajalugu võltsida.

Soovime kõigile rahvusvahelistele kogukondadele meelde tuletada, et püsiv rahvusvaheline julgeolek, stabiilsus ja rahu nõuab rahvusvahelise õiguse ja normide, sealhulgas kõigi riikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse tõelist ja pidevat järgimist. Õppides nendest julmadest Teise maailmasõja õppetundidest, kutsume rahvusvahelist üldsust üles ühinema meiega, et lükata kindlalt tagasi mõjusfääride kontseptsioon ja nõuda kõigi suveräänsete riikide võrdsust.

Teksti lõpp.