Välisminister Pompeo: Sõnum võidu 75. aastapäeval Euroopas (VE päev)

VÄLISMINISTEERIUM

Pressiesindaja kabinet

Koheseks avaldamiseks

 

VÄLISMINISTER MICHAEL R. POMPEO AVALDUS

8. mai 2020

Sõnum võidu 75. aastapäeval Euroopas (VE päev)

 

Täna tähistatakse Euroopas aset leidnud vaenutegevuse lõppu ja Teise maailmasõja võidu 75. aastapäeva. Täname täna kõiki neid, kes seisid vastu türanniale ja võitlesid vabaduse eest ning austame kõigi teenistusliikmete ohverdusi, kes võitlesid maailma vabastamise eest natside, fašistide ja muude agressioonide vastu.

Me mäletame kurbusega juudi rahva ainulaadseid kannatusi holokaustis ja paljude teiste süütute tsiviilisikute halastamatuid tapmisi. Nende mälestust austades uuendame oma lubadust  mitte kunagi lubada  enam selliseid julmusi.

Ka mäletame täna, et paljude inimeste jaoks, kes elasid pärast sõda raudse eesriide taga asuvates riikides, tähistas sõja lõpp teistsuguse rõhumise algust või jätkumist.

Alates 1945. aastast on atlandiülene koostöö olnud ülioluline rahu, demokraatia ja sallivuse edendamisel ning meie ühiste vabaduse ja õigusriigi väärtuste hoidmisel. Pärast raudse eesriide langemist sai rohkem inimesi vabalt elada nende ühiste demokraatlike väärtuste alusel. Meil on ühine ajalugu. Ja koostöö vaimus ootame ühist tulevikku.