Atlandiülene koostöö COVID-19 valdkonnas

State Department Seal

USA Välisministeerium

Pressiosakond


Koheseks avaldamiseks

Infoleht

 

12. mai 2020

Atlandiülene koostöö COVID-19 valdkonnas

 

Nagu president Trump on öelnud, teeb USA koostööd meie sõprade ja partneritega kogu maailmas, et kooskõlastada meie jõupingutused COVID-19 pandeemia leviku peatamiseks. USA väärtustab meie koostööd liitlaste ja partneritega pandeemia vastu võitlemisel ja meie ühise taastumise planeerimisel. Lisaks presidendi ja välisministri juhtimisele koos nende G7, G20, NATO ja teiste kolleegidega on asevälisminister Stephen E. Biegun juhtinud alates 19. märtsist iganädalasi aseministrite tasemel koordinatsioonikõnesid Atlandi-üleste liitlaste ja partneritega, sealhulgas Euroopa Komisjoniga.

Need üleskutsed on võimaldanud USA-l ja meie Atlandi-ülestel liitlastel ja partneritel jagada ideid ja parimaid tavasid, kuidas reageerida ülemaailmse pandeemia  ainulaadsetele ja keerukatele väljakutsetele ning kavandada meie majanduse ja kaubanduse ohutut taasavamist. Läbi Atlandi-üleste partnerite koostöö oleme:

 • Võimaldanud sadadel tuhandetel meie riikide kodanikel koju saata oma perekonnad ja lähedased, isegi kui piirid on suletud ja kommertslendude võimalused on kadunud;
 • Hõlbustanud elutähtsate kaitsevahendite ja meditsiinitarvikute kriitiliste varude kättesaamist, et tugevdada meie vastavate rahvatervise organisatsioonide võimet reageerida pandeemiale ja sellega võidelda;
 • Taganud, et meie riikide olulistes majandussektorites töötavad välisriikide kodanikud saavad jätkata tööd;
 • Riikide suhtes, kes on olnud pandeemia tagajärgede suhtes kõige haavatavamad, oleme kooskõlastanud, kuidas neid kõige paremini toetada;
 • Teinud koostööd reeglitel põhineva rahvusvahelise korra, universaalsete õiguste ning rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tugevdamisel, et hoida ära nende õõnestamist, desinformatsiooni ja seda teavitamiste kaudu;
 • Tuvastanud võimalused mitmepoolsetel kohtumistel ja foorumitel, sealhulgas G7 ja G20, pandeemia tekitatud probleemidele reageerimiseks ja nendega tegelemiseks; ja
 • Jaganud parimad tavad selle kohta, kuidas vaba ja avatud ühiskond suudab reageerida pandeemiale ja selle vastu võidelda, jätkates samal ajal demokraatlike põhimõtete järgimist.

Kui hakkame oma ühiskondi uuesti avama ja globaalset majandust taaskäivitama, jätkavad USA ja meie Atlandi-ülesed partnerid kahe- ja mitmepoolsete jõupingutuste kaudu koostööd järgmistes küsimustes:

 • Parimate tavade ja õppetundide jagamine meie ühiskondade, ettevõtete ja valitsuste tööle naasmise ajal;
 • Piiride sulgemise ja vähenenud transpordiühenduste mõju leevendamine globaalsetes tarneahelates;
 • Inimeste ja kaupade oluliseks liikumiseks võimaldatavate lennundus- ja transpordiühenduste säilitamine;
 • Pärast vaktsiinide, diagnostika ja ravimite väljatöötamist tehakse need kõigile kättesaadavaks ja taskukohaseks;
 • Edendada läbipaistvust ning rahvatervisega seotud andmete ja teabe õigeaegset jagamist rahvusvahelise üldsusega, et tegeleda tekkivate haiguste ja võimalike ülemaailmsete terviseohtudega;
 • Arutelud mitmepoolsete institutsioonide ja foorumite kasutamise üle pandeemiaga seotud riskide ja edaspidiste kriisidele ülemaailmse reageerimise tugevdamiseks;
 • Ülemaailmse majanduskasvu ja majandusliku õitsengu taasintegreerimise meetmed;
 • Ülemaailmsed abistamismeetmed haavatavate riikide, eriti Aafrika, abistamiseks, nende tervishoiusüsteemide tugevdamiseks ning pandeemiale ja selle majanduslikule mõjule reageerimiseks; ja
 • Demokraatliku valitsemistava, universaalsete õiguste (sealhulgas ajakirjandusvabadus ja sõnavabadus) ning reeglitel põhineva rahvusvahelise korra tugevdamine ja nende pingutuste tõrjumine, kes püüavad neid põhimõtteid desinformatsiooni ja sunni abil õõnestada.

USA ja meie Atlandi-ülesed partnerid koordineerivad koostööd partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kellel on ühised eesmärgid ja põhimõtted ning kes on võimelised andma oma panuse globaalse rahu, julgeoleku ja heaolu edendamisse.

# # #