Põhja-Ameerika koostöö COVID-19 alal

Põhja-Ameerika koostöö COVID-19 alal

 

INFOLEHT

PRESSIOSAKOND

12. mai 2020

 

Nagu president Trump on öelnud, teeb USA koostööd meie sõprade ja partneritega kogu maailmas, et kooskõlastada meie jõupingutused COVID-19 pandeemia leviku peatamiseks. USA väärtustab meie koostööd liitlaste ja partneritega pandeemia vastu võitlemisel, et kavandada meie ühist taastumist sellest pandeemiast. Lisaks presidendi ja välisministri juhtimisele koos nende G7, G20 ja teiste kolleegidega on asevälisminister Stephen E. Biegun alates 19. märtsist juhtinud iganädalasi koordinatsioonikõnesid Kanada aseministri Marta Morgani ja Mehhiko asekantsleri Julian Venturaga, mis on osa meie naabrite tihedast koostööst.

Need üleskutsed on võimaldanud USA-l, Kanadal ja Mehhikol arutada väljakutseid ning jagada parimaid tavasid, kuidas reageerida ülemaailmse pandeemiaga seotud ainulaadsetele ja keerukatele väljakutsetele ning kavandada meie majanduse ja kaubanduse ohutut taastamist. Põhja-Ameerika partnerite koostöös oleme:

 • Võimaldanud kümnetel tuhandetel meie riikide kodanikel naasta kogu maailmast oma perede ja lähedaste juurde, isegi kui piirid on suletud ja kommertslendude võimalused on paljudel juhtudel kadunud;
 • Hõlbustanud elutähtsate kaitsevahendite ja meditsiinitarvikute kriitiliste varude kättesaadavust, et tugevdada meie vastavate rahvatervise organisatsioonide võimet reageerida ja võidelda selle pandeemiaga;
 • Välisriikide kodanikud, kes töötavad meie riikide olulistes majandussektorites, on saanud jätkata tööd selgete sanitaarjuhiste kohaselt;
 • On antud võimalused kohtuda mitmepoolsetel koosolekutel ja foorumitel, sealhulgas G7 ja G20, pandeemia põhjustatud probleemidele reageerimiseks ja nendega tegelemiseks;
 • Vahetatud arvamusi erakordsete väljakutsete üle, mida pandeemia on diplomaatilisele tööle põhjustanud;
 • Jagatud parimaid tavasid selle kohta, kuidas vaba ja avatud ühiskond suudab reageerida pandeemiale ja selle vastu võidelda, jätkates samal ajal demokraatlike põhimõtete järgimist.

Kui hakkame oma ühiskondi uuesti avama ja globaalset majandust taaskäivitama, jätkavad USA ja meie Põhja-Ameerika partnerid koostööd järgmistes küsimustes:

 • Parimate tavade ja õppetundide jagamine, kui meie ühiskonnad, ettevõtted ja valitsused taas tööle tulevad;
 • Piiride sulgemise ja vähenenud transpordiühenduste mõju leevendamine globaalsetes tarneahelates;
 • Inimeste ja kaupade oluliseks liikumiseks võimaldatavate lennundus- ja transpordiühenduste säilitamine;
 • Pärast vaktsiinide, diagnostika ja ravimite väljatöötamist tehakse need kõigile kättesaadavaks ja taskukohaseks;
 • Tugevdada mitmepoolsete institutsioonide ja foorumite võimet reageerida pandeemiale ja edaspidistele kriisidele;
 • Töötada välja Põhja-Ameerika konkurentsivõime tugevdamise ning ülemaailmse majanduskasvu ja majandusliku õitsengu taasintegreerimise meetmed;

USA ja meie Põhja-Ameerika partnerid tervitavad koostööd ja koordineerimist partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kellel on ühised eesmärgid ja põhimõtted ning kes on võimelised andma oma panuse globaalse rahu, julgeoleku ja heaolu edendamisse.