Ühisdeklaratsioon Baltic Pride 2020 toetuseks.

22. Juuni, 2020 

Ühisdeklaratsioon Baltic Pride 2020 toetuseks.

Baltic Pride 2020 pidi toimuma Tallinnas 1.-7. juunil, kuid COVID-19 olukorra tõttu tähistatakse seda digitaalselt 22.– 28. juunil. 

Avaldame oma toetust, et kaitsta ja toetada lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ja intersooliste inimeste inimõigusi ning tõsta avalikkuse teadlikkust LGBTI kogukondi mõjutavatest probleemidest Eestis, Lätis ja Leedus.

Inimõigused kehtivad igale inimesele, sõltumata tema seksuaalsest sättumusest, sooidentiteedist või soolisest eneseväljendusest. Nende fundamentaalsete põhimõtete austamine kohustab riike kaitsma kõiki kodanikke vägivalla ja diskrimineerimise eest ning tagama neile võrdsed võimalused. Toetame iga inimese loomupärast väärikust, nagu see on väljendatud inimõiguste ülddeklaratsioonis.

Seetõttu peame jätkama koostööd, et luua kaasatuse ja võrdsuse keskkond, kus puudub diskrimineerimine ning kus kõik inimõigused on täielikult tagatud.

Me avaldame austust LGBTI kogukondade olulisele tööle Baltimaades, samuti valitsusasutuste töötajatele ja kõigile teistele, kes soovivad tagada LGBTI inimestele inimõigused ja lõpetada diskrimineerimine seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu.

LGBTI õigused on inimõigused, mida kõik peaksid toetama ja austama.

Austria, Austraalia, Belgia, Brasiilia, Ühendkuningriigi, Kanada, Taani, Soome,  Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Hollandi, Islandi, Iirimaa, Itaalia, Läti, Mehhiko, Uus-Meremaa, Norra,  Hispaania, Rootsi, Ameerika Ühendriikide suursaatkond Eestis, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis