Ameerika Ühendriikide asevälisminister majandusküsimustes Keith Krachi ja Eesti välisminister Urmas Reinsalu ühine pressiteade

Ameerika Ühendriikide asevälisminister majandusküsimustes Keith Krachi ja Eesti välisminister Urmas Reinsalu ühine pressiteade turvalise sidetaristu ja programmi „The Clean Network“ tähtsuse kohta.

 

23. september 2020

Välisminister Urmas Reinsalu ja asevälisminister Keith Krach rõhutasid Eesti ja Ameerika Ühendriikide suurt pühendumist 5G turvalisuse ja rahvusvaheliselt tunnustatud digitaalse usalduse standarditel põhineva programmi „Clean Network“ ühistele põhimõtetele. 23. septembril 2020 Tallinnas toimunud kohtumisel arutasid nad koostöö arendamist elutähtsa sidetaristu ja tehnoloogia tarneahelate turvaliseks muutmisel.

 Digiriigina tunnustust kogunud Eesti on olnud turvalise sidetaristu, küberturvalisuse ja küberruumis riikide vastutustundlike käitumistavade edendamise üks suurimaid toetajaid.

 USA pühendumust nendel teemadel väljendab välisminister Michael Pompeo üleskutse liituda programmiga „Clean Network“. See on valitsustele ja ettevõtetele suunatud kiiresti kasvav ning samameelseid partnereid ühendav formaat, mis keskendub pikaajalistele andmekaitset ja -turvet puudutavatele ohtudele.

 Tunnistades, et 5G-võrgud tuleb luua vaba ja õiglase konkurentsi, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtete alusel, avaldasid Eesti ja Ameerika Ühendriigid 2019. aasta novembris 5G turvalisuse ühisdeklaratsiooni.

 Sellest alates on mõlemad riigid töötanud nende põhimõtete edendamise nimel. Eesti ja Ameerika Ühendriigid on astunud samme, et rakendada rangeid riiklikke meetmeid 5G turvalisuse tagamiseks ning isiku- ja äriandmete kaitsmiseks.

 Lisaks on Eesti ja USA teinud koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ning teiste riikidega, et edendada ühist ettekujutust sellest, kuidas digitaalühiskonda turvalisel ja läbipaistval viisil arendada. Mõlemad riigid on seisnud kindlalt turvalise sidetaristu ja küberturvalisuse eest. Eesti ja Ameerika Ühendriigid kinnitavad oma toetust küberstabiilsuse raamistikule ning jätkavad koostööd ÜROs ja teistes foorumites kehtiva rahvusvahelise õiguse järgimisel ning riigi vastutustundlike käitumisnormide ja usaldust suurendavate meetmete kehtestamisel. Tunnistades turvalisuse olulisust digitaalvaldkonnas, leppisid pooled kokku, et edendavad koostööd nii piirkondlikult kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

 Minister Reinsalu ja aseminister Krach nõustusid, et tähtis on kasutada usaldusväärseid tootjaid, et välistada intellektuaalomandi vargus ning võimalus järgmise põlvkonna tehnoloogia ja andmetega manipuleerida. Nad rõhutasid oma ühist visiooni riikide välisesinduste sidevõrgu nn iseseisva 5G rajamisel, mis ei kasuta riskitootjate edastus-, arvuti- ega salvestusseadmeid. Minister Reinsalu tervitas 29. aprillil USA välisminister Michael Pompeo väljakuulutatud algatust „5G Clean Path“ ehk „5G puhas suund“ ning ütles, et Eesti jaoks on see algatus jätk Praha ettepanekute rakendamise ja digiarengu turvalisuse parimate tavade edendamisele, mida Eesti toetab.