Pressiteade: Ameerika Ühendriigid ja Eesti allkirjastavad uue lepingu partnerluse toetamiseks teaduse ja innovatsiooni valdkonnas

Foto: Välisministeerium

Foto: EV Välisministeerium.

 

19. oktoober 2020

Koheseks avaldamiseks

 

Ameerika Ühendriigid allkirjastasid täna Eestiga uue teaduse ja tehnoloogiaalase lepingu, mis toetab edaspidi koostööd teaduse ja innovatsiooni valdkonnas. Ameerika Ühendriikide välisministri asetäitja majandus-, energeetika ja keskkonnaküsimustes Keith Krach ja Eesti välisminister Urmas Reinsalu kirjutasid lepingule alla Tallinnas toimunud tseremoonial.

Välisministri asetäitja Krach rõhutas lepingu olulisust: „Eesti digitaalne majandus on kadestamisväärsel positsioonil terves maailmas.  Selle ettevõtlik iseloom ning kõrgtehnoloogiline DNA teevad Eestis Ameerika Ühendriikide jaoks teaduses ja tehnoloogias ideaalse koostööpartneri, seda eriti praegusel kiirete muutuste ajastul.  Tänane leping on otsustava tähtsusega nii pandeemia võitmisel, kui ka paljude majanduslike ning julgeolekuväljakutsete lahendamisel. Hindame Eesti juhtrolli ka Puhta Võrgu/Clean Network ja Blue Dot Network initsiatiividega varajasel liitumisel.  Olen kindel et USA ja E-esti jaoks on parim alles ees.”

Välisminister Urmas Reinsalu kommenteeris tänast lepingut: “Hindame kõrgelt Ameerika Ühendriikide valmidust arendada meiega koostööd teaduse ja tehnoloogia valdkonnas. Sellisel Eesti ja USA vahelisel koostööl on suur potentsiaal, kuid seda ei ole meie kahepoolsetes suhetes veel täiel määral kasutatud. See, et kokkulepitud koostöövaldkondadesse on lisatud sellised digiteemad nagu küberturvalisus, tehisintellekt, finantstehnoloogiad ja digivalitsemine, annab vastastikustele tegevustele hoogu. Eestil on tänu kogemustele ja teadustööle digiühiskonna arendamise vallas palju jagada, USA seevastu on teaduse ja tehnoloogia alal üks juhtivaid riike maailmas. Üheskoos digiteemade arendamine on ülimalt tähtis,” lisas minister.

Ameerika Ühendriikidel ja Eestil on tugev koostöö, et luua ühine heaolu julgeoleku, teaduse ja tehnoloogia ning kaubanduse kaudu. See uus leping toetab jätkuvalt tippteadlaste, riiklike ja erasektori teadusasutuste ning tööstuse vahelist partnerlust. See tugevdab koostööd teadusuuringute ja innovatsiooni, sealhulgas keskkonnakaitse, tervisekaitse ja digitaalse valitsemise ühiste eesmärkide saavutamisel, samuti suurendab mõlema riigi intellektuaalomandi kaitset.

Mõned näited käimasolevast koostööst on:

  • Kliimamuutuste uuring Baltikumis koostöös Illinoisi ülikooli, Tritoni kolledži, Waubonsee kolledži ja Tallinna Ülikooliga, mida rahastatakse 300 000 dollari suuruse toetusega National Science Foundation Office of International Science and Engineering (IRES) poolt; (Rahvusliku Teadusfondi rahvusvahelise teaduse ja tehnika büroo);
  • 2020–2024 Los Angelese, California Ülikooli ja Tartu Ülikooli vaheline koostöö: tervise ja heaolu fenotüüpide kogu genoomi hõlmav uuring, mida rahastas National Institutes of Health (NIH) 10 000 dollari suuruse stipendiumiga;
  • Koostöövõrgustik Euroopa laste kliiniliste uuringute jaoks (Conect4children) 2018-2024 Terviseteaduste ülikooli ja Tartu ülikooli vahel, mida rahastab Euroopa Liit, Innovatiivse meditsiini ühisalgatus.

Selle lepinguga jätkavad Ameerika Ühendriigid ja Eesti uuenduste ja lahenduste väljatöötamist, et tulla toime meie ühiste väljakutsetega ning aidata kaasa jōukama ja turvalisema maailma loomisele.