Välisminister Michael R. Pompeo kolme mere virtuaalsel tippkohtumisel ja veebifoorumil

MÄRKUSED
MICHAEL R. POMPEO, VÄLISMINISTER
WASHINGTON, DC

19. OKTOOBER 2020

 

Välisminister POMPEO:  – [Lääs] seisab õigusriigi, demokraatia, sõnavabaduse eest. Me juhime majanduskasvu innovatsiooni kaudu. Me kaitseme oma inimesi.

Ja meie eluviisi kadestab kogu maailm.

Vaadake neid vabadusi, mille eest Valgevene, Iraani ja Hongkongi inimesed riskivad peksmise ja vangistamisega.

Vaadake riike, kuhu Liibüast ja Süüriast pärit pagulased otsustavad põgeneda.

Vaadake ülikoole, kuhu Hiinast pärit edukad üliõpilased õppima suunduvad.

Keegi ei saa seda vaidlustada: meie eluviisi sünonüümiks on rahu, jõukus ja vabadus. Ameerika Ühendriigid ja Euroopa vabad riigid on 75 aastat teinud koostööd selle kaitsmiseks.

President Trumpi ajal on see koostöö kestnud: Alates juulist olen käinud Tšehhis, Sloveenias, Austrias, Poolas ja Horvaatias – kõik esindatud rahvad on täna siin – rääkimata teiste sõprade külastamisest Ühendkuningriigis ja Taanis, Küprosel, Kreekas ja Itaalias.

Nende reiside eesmärk oli leida võimalusi koostööks – alates pandeemiast taastumisest, meie inimeste kaitsmisest Hiina kommunistliku partei eest ning lõpetades sellega, et Vahemere idaosas toimuvad energiauuringud toimuksid rahumeelselt, austades suveräänsust.

Ma olen täna teiega – täpselt nagu president Trump oli kolm aastat tagasi, sest me võidame koos, jätkates kolme mere algatust.

Meil on reaalsed võimalused, et muuta oma inimeste elu paremaks.

Meil on võimalus tõsta tootlikkust ja kaasata erasektori investeeringuid juba praegu, tõstes samal ajal pikas perspektiivis elatustaset.

Samuti on meil võimalus ühendada oma infrastruktuur ja energiaturud viisil, mis loob majandusliku kindluse ka järgmistele põlvkondadele. Aseminister Menezes esineb täna hiljem.

Meil on võimalus hoida Euroopa rahvad tugevad, vabad ja teha Ameerika Ühendriikidega koostööd, nagu minu riik neid soovib.

Hästi rahastatud tegevusele suunatud kolme mere algatus aitab saavutada kõiki neid ühiseid eesmärke.

Praegu, kui me siin istume, vehivad Moskva ja Pekingi ametnikud infrastruktuurilepingutega, et saada vabade inimeste üle strateegiline ja poliitiline mõju. Oleme seda näinud Nord Stream 2 puhul. Oleme näinud Hiina infrastruktuurilepingute purustavat mõju kogu maailmas Laosest Montenegroni ja Pakistanini välja.

Kolme mere algatus tähendab palju rohkem, kui see oleks olnud viis või kümme aastat tagasi. Ameerika Ühendriigid ei taha näha, et autoritaarsed jõud ohustavad meie vaba maailma sõprade suveräänsust või vabadust.

Tõepoolest, me oleme seda lahendust näidanud. Mullu veebruaris Münchenis teatasin, et Ameerika Ühendriigid rahastavad kolme mere infrastruktuuri projektidesse kuni miljard dollarit. Ei jõua ära oodata, millal saab sellega alustada.

See teade on andnud hoogu tulevastele investeeringutele ja just sel põhjusel oleme et me täna siin koos.

See on reaalne raha vaba tuleviku jaoks. Ameerika Ühendriikidel on oma osa selles mängus ja ootame, et ka kõik kolme mere algatuse liikmed panustaksid sellesse.

Lõpuks sõltub vastutus vabaduse ja jõukuse eest teist.

Varased näitajad on suurepärased ja näitavad, et:

Olete välja töötanud vajalikud juriidilised, finants-, analüütilised töövahendid konkreetsete investeeringute tegemiseks.

Olete loonud oma investeerimisfondi, mida haldab eraüksus, millel puudub poliitiline mõju. See on võimas.

Peaaegu kõik kolme mere riiki on juba fondi investeerinud või kavatsevad investeerida.

See on tohutu vundament. Pärast tippkohtumist Ljubljanas olete läbinud pika tee. Kuid järgmiseks juhtide kohtumiseks peate rohkem pingutama, et algatuse tohutut potentsiaali maksimaalselt ära kasutada.

See algab, nagu tihti, isiklikust panusest. Need liikmesriigid, kes pole veel fondi investeerinud, peaksid seda tegema nüüd ja teised liikmesriigid peaksid tegema täiendavaid investeeringuid.

Teiseks on valitsuse investeeringud investeerimisfondi kasulikud, kuid midagi ei saa panna vastu erasektori rahalisele võimule. Teie ja meie peame fondi kasvatama, tõmmates ligi erakapitali ja investeeringuid.

Selleks vajab erasektor ausaid ja võrdseid võimalusi. See on kõik, mida nad küsivad. On oluline, et riiklik poliitika oleks võimalikult atraktiivne, ei soosiks riigiettevõtteid ega takistaks poliitikat nende investeerimisel.

Samuti olen kindel, et kui võitleme korruptsiooni vastu, siis erainvesteeringud suurenevad. Investorid peavad nägema, et kogu piirkonnas on põhikaitsed olemas. Tuleks pühenduda avaliku infrastruktuuri läbipaistvuse, aruandekohustuse ja rahalise jätkusuutlikkuse tagamisele, nagu on kajastatud siniste punktide võrgu standardites.

Turvalisuse osas ootab Hiina kommunistlik partei, et teie andmed on vaakumis. Pühenduge ebausaldusväärsete tarnijate kõrvaldamisele meile oluliste telekommunikatsiooni-, energia- ja transpordivõrkude hulgast.

Et tagada järjepidevus ja suurem edasiminek eesistujariikide vahel, peaksite välja töötama sekretariaadi, mis oleks maailma poole pööratud nägu.

Ja lõpuks – ma arvan, et selle kohtumise käigus on oluline saavutada see, et  sõnadest peavad saama teod.  Ma saan aru, et vaatate mitut riikidevahelist projekti. See on suurepärane. Kutsun teid üles viima esimene neist kontseptsioonilt  tegudeni väga kiiresti. Mitte miski ei suuda paremini näidata, et kolme mere algatus on tõeline ja liigub edasi, kui  see mõiste tegelikkuseks muuta.

Kui liigute edasi, peaksite teadma, et te ei ole üksi. Ameerika on teiega.

Ennekõike jääb meie rahaline kohustus püsima ja kuulete minu kolleegilt, asekantsler Keith Krachilt, kes esindab mind DFC direktorite nõukogus.

Laual on ka muude koostöövormide pakkumised. Andke meile teada, kuidas saame aidata.

Oleme uhked, et saame selles osaleda. Oleme uhked, et saame teid aidata, sest meie riike seob palju rohkem kui valguskaablid või torujuhtmed või teed.

 

Seisame koos oma Euroopa sõpradega vabaduse ja demokraatia võimsal aluspõhjal, mis on sõpruse alus nüüd ja igavesti.

 

Aitäh.

Jumal õnnistagu sind!

Ja õnnistagu Jumal USA-d ja Euroopat!

Tänan teid, proua president!