Ameerika Ühendriikide maaväe kindralmajor külastab Eestit, et arutada 5.korpuse missiooni Euroopas

Koheseks avaldamiseks

29. oktoober 2020

 

Ameerika Ühendriikide maaväe 5. korpuse ülema asetäitja, kindralmajor Terrence McKenrick külastas 27-28. oktoobril 2020 Eestit, et visandada 5.korpuse missioon Euroopas, arutada koostööd Eesti kaitseväega ning tuua esile USA kaitsealane kaasatus Eestis.  

Visiidi käigus kohtus kindralmajor McKenrick Eesti kaitseministeeriumi ja Eesti kaitseväe juhtkonnaga, teiste seas ka kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikkiga ning Eesti kaitseväe juhataja asetäitja, kindralmajor Indrek Sireliga.

“5. korpus on tänulik Eesti juhtkonnaga kohtumise eest, mis võimaldas paremat piirkonna mõistmist ning leida sobivad alused tulevaseks koostööks ajal, kui oleme end sisse seadmas oma tulevases eelpaigutatud peakorteris Poolas, Poznanis. Me oleme siin ka selleks, et kinnitada USA pühendumust heidutusele ja meie vankumatut toetust Balti riikide kaitsele,” ütles kindralmajor McKenrick.

USA armee 5. korpus aktiveeriti 16. oktoobril 2020, et luua jätkuv rotatsioonivõime Poolas ning suutlikkus Euroopas kujundada, heidutada, võidelda ja võita. Fort Knoxis, Kentucky osariigis paiknev 5. korpus, mille eelpaigutatud juhtimisstaap tuleb Poznanisse, töötab selle nimel, et suurendada USA sõjaväelaste ja liitlaste ning partneritega valmisolekut, parandada koostalitlusvõimet, võidelda pahatahtliku mõjutustegevusega ja tõrjuda agressiooni.

USA Euroopa väejuhatuse eelpaigutatud jõud näitavad Ameerika Ühendriikide jätkuvat pühendumust ühiste huvide kaitsmisele ja on aluseks meie võimele reageerida ohtudele piirkonnas. Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatus ja Eesti kaitsejõud jätkavad koostööd ühiste strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja stabiilsuse tagamiseks piirkonnas. Kaitsekoostöö on selle suhte põhikomponent. Ameerika Ühendriigid on alates 2015. aastast andnud Eestile julgeolekualast abi enam kui 200 miljoni dollari ulatuses, korraldab regulaarseid õppusi ja sõjaväelaste koostööd Eesti kaitseväega, et tugevdada valmisolekut ja koostalitlusvõimet.