USA koolitab Eesti Vabariiki, et tuvastada tapmiseks mõeldud massihävitusrelvade kasutamine ja reageerida sellele

USA Välisministeeriumi pressiesindaja

28. jaanuar 2021

Sel nädalal korraldas USA koos Eesti partneritega virtuaalse koolituse, et aidata riikliku julgeolekupoliitika kujundajatel, hädaolukorras reageerijatel ja akadeemikutel reageerida massihävitusrelvade abil tehtavatele tapmistele ja uurida neid. See on osa reast algatustest, mida välisministeerium kavatseb rakendada kogu Euroopas.

Hiljutised sündmused Euroopas on juhtinud tähelepanu valitsuse sanktsioonidega suunatud rünnakute tegelikule ohule, kui kasutatakse massihävitusrelvi. Tõhus riiklik reageerimine selliste koletute toimingute vastu nõuab usaldusväärseid suhtluskanaleid tehniliste ekspertide, õiguskaitseasutuste ja poliitiliste juhtide vahel. USA massihävitusrelvade strateegia eksperdid ja rahvusvahelised partnerid andsid Eesti ametnikele vajalikku teavet situatsioonplaanide väljatöötamiseks, rollide ja vastutuse määratlemiseks ning keskkonna loomiseks, mis võimaldab ametivõimudel uurimisi läbi viia kiiresti ja tõhusalt. Osalejaid julgustati levitama neid parimaid tavasid ja saadud kogemusi oma kolleegide seas, mis viib suunatud massihävitusrelvade rünnakutega seoses valmisoleku suurenemiseni. Selliste ohtude vastu võitlemine on rahvusvahelise julgeoleku oluline prioriteet.

Venemaal on eriti kurikuulus massihävitusrelvade kasutamine oponentide mõrvamiseks, sealhulgas Novitšoki närvimürkide kasutamine 2018. aastal Ühendkuningriigis Sergei Skripali ja Aleksei Navalnõi mürgitamisega Tomskis 2020. aastal. Nõukogude Liit töötas salaja välja Novitšoki närvimürgi. Kutsume Venemaad üles lõpetama keemiarelvade edasine kasutamine ning kuulutama täielikult välja ja hävitama oma keemiarelvaprogrammi vastavalt keemiarelvade konventsioonist tulenevatele kohustustele.

See on viimase paari kuu jooksul teine seminar, mis käsitleb juhtumeid, kus massihävitusrelvi kahtlustatakse mõrvarelvana. Ameerika Ühendriigid on pühendunud, et aidata meie partneritel üle kogu maailma kahjulike tegevuste vastu võitlemisel ja loodab jätkata nendega koostööd, et aidata tuvastada juhtumeid, anda neile vastuseid ja tõhusalt reageerida juhtumitele, kus massihävitusrelvade kahtlustatakse mõrva vahendina.

Originaali vaatamiseks vajutage siia.

See on tõlge ja ametlikuks tuleks lugeda ainult ingliskeelset originaalteksti.