Uue START lepingu pikendamine Venemaa Föderatsiooniga

Pressiteade
VÄLISMINISTER ANTONY J. BLINKEN

3. veebruar 2021

President Biden on lubanud kaitsta Ameerika inimesi tuumaohtude eest, taastades USA juhtpositsiooni relvakontrollis ja tuumarelva leviku tõkestamisel. USA astus täna esimese sammu selle kohustuse täitmiseks, pikendades Venemaa Föderatsiooniga sõlmitud uut START lepingut (Strateegilise tuumarelvastuse piiramise leping) viie aasta võrra.

Uue START lepingu pikendamine tagab, et kontrollitavad piirangud Venemaa mandritevaheliste ballistilistele rakettidele (ICBM), allveelaevade ballistilistele rakettidele (SLBM) ja rasketele pommitajatele kehtivad kuni 5. veebruarini 2026. Uue START kontrollirežiim võimaldab meil jälgida Venemaa vastavust lepingu tingimustele ning annab meile parema ülevaate Venemaa tuumarelvade koostisest ja kogusest, sealhulgas andmete vahetamise ja kohapealse kontrolli kaudu, mis võimaldab USA inspektoritel visuaalselt hinnata Venemaa tuumajõude ja -rajatisi. Alates uue START lepingu jõustumisest 2011. aastal, on USA igal aastal jõudnud järeldusele, et Venemaa Föderatsioon täidab oma lepingust tulenevaid kohustusi.

Eriti pingelistel aegadel on Venemaa mandritevahelise ulatusega tuumarelvade kontrollitavad piirid ülitähtsad. Uue START-lepingu pikendamine suurendab USA, selle liitlaste ja partnerite ning kogu maailma julgeolekut. Piiramatu tuumavõistlus ohustaks meid kõiki.

President Biden on selgelt öelnud, et uue START lepingu pikendus on alles algus meie jõupingutustele 21. sajandi julgeolekuprobleemide lahendamisel. USA kasutab viieaastase uue START-lepingu pikendamisega ette nähtud aega selleks, et saavutada Vene Föderatsiooniga, konsulteerides Kongressi, USA liitlaste ja partneritega, kogu Venemaa tuumaarsenali hõlmav relvakontrollirežiim. Samuti jätkame relvakontrolli, et vähendada Hiina kaasaegse ja kasvava tuumaarsenali ohtu. USA on pühendunud tõhusale relvakontrollile, mis suurendab stabiilsust, läbipaistvust ja prognoositavust, vähendades samas kuluka ja ohtliku võidurelvastumise ohtu.

Suheldes Venemaa Föderatsiooniga Ameerika huvide kaitsmiseks mitmel rindel, nagu näiteks uue START lepingu viieaastase pikendamise nõudmine ja laiemad arutelud kriisi ja konflikti tõenäosuse vähendamiseks, oleme endiselt realistlikud Venemaa väljakutsetele Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas. Isegi kui teeme Venemaaga koostööd USA huvide edendamiseks, siis teeme tihedas koostöös oma liitlaste ja partneritega selgeks, et ka Venemaa võtaks vastutuse oma vaenulike tegevuste ja inimõiguste rikkumiste eest.

 

.