Lesbide, geide, biseksuaalsete, transseksuaalide, Queeri ja intersooliste inimeste inimõiguste edendamine kogu maailmas

PRESSITEADE
VÄLISMINISTER ANTONY J. BLINKEN
4. VEEBRUAR 2021

Täna allkirjastas president Biden presidendi memorandumi, suunates kõiki välismaal tegutsevaid USA valitsusasutusi ja ametkondi tagama, et USA diplomaatia ja välisabi edendaksid ja kaitseksid lesbide, geide, biseksuaalide, transseksuaalide, omapäraste ja intersooliste (LGBTQI +) inimeste inimõigusi kogu maailmas.

LGBTQI + isikute vastu suunatud vägivalla, diskrimineerimise,  kriminaliseerimise ja häbimärgistamise lõpetamine on ülemaailmne väljakutse, mis on endiselt kesksel kohal meie kohustuses edendada kõigi inimeste inimõigusi ja põhivabadusi. Biden-Harrise administratsioonis juhib USA meie eeskujul ja järgib poliitikat vägivalla ja diskrimineerimise lõpetamiseks seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi või väljenduse või sootunnuste alusel. President Bideni tänane tegevus näitab USA valitsuse kindlat pühendumust selle eesmärgi edendamisele.

Vastavalt president Bideni memorandumile kasutab välisministeerium kooskõlastatult asjaomaste föderaalsete asutustega haavatavate LGBTQI + pagulaste ja varjupaigataotlejate kaitsmiseks mitmesuguseid diplomaatilisi ja programmilisi vahendeid ja ressursse; võidelda üksikisikute kriminaliseerimise vastu LGBTQI + staatuse või käitumise alusel; tagama, et meie diplomaatia ja välisabi edendaksid ja kaitseksid LGBTQI + isikute inimõigusi ja edendaksid mittediskrimineerimist; ning võimaldada USA-l kiiresti reageerida inimõiguste rikkumistele ja LGBTQI + isikute väärkohtlemisele.

Koostöös Kongressiga võtab välisministeerium vajalikke samme, et eraldada 2021. eelarveaastal 10 miljonit dollarit vahendeid ülemaailmse võrdõiguslikkuse fondi (GEF) jaoks. GEF pakub hädaabi inimõiguste kaitsjatele ja inimõiguste kavandamise toetust rohujuuretasandi LGBTQI + organisatsioonidele positiivsete muutuste katalüsaatoriks ning ammutab oma tugevuse sarnaselt mõtlevate valitsuste, ettevõtete ja sihtasutuste rahvusvahelise koalitsiooni toetusest ja partnerlusest.

President Bideni juhtimisel teeb USA koostööd sarnase mõtteviisiga valitsustega ja tugevdab kodanikuühiskonna huvide kaitsmist, et täielikult toetada ja edendada LGBTQI + isikute inimõigusi. Meie rahvusvahelistele partneritele võib kindel olla, et kõigi üksikisikute inimõiguste edendamine, erandite ja hoiatusteta, on USA välispoliitika prioriteet.