Pressiteade: Ameerika Ühendriigid andsid üle varustuse Kaitseliidu ja Politsei-ja Piirivalveameti kaitsevõime tugevdamiseks

8.veebruar 2021 

Ameerika Ühendriigid andsid 26. Jaanuaril Eesti Kaitseliidule 8 miljoni dollari väärtuses täiustatud binokleid, kaasaskantavaid ja sõidukitele monteeritud raadioid, raadio- ja öövaatlusseadmete varuosi ning abivahendeid.

6. veebruaril anti Ameerika Ühendriikide poolt üle veel 5 miljoni dollari väärtuses infrapunakaameraid ja ballistilise kaitsega veste pardaleminekuks Eesti Politsei- ja Piirivalveameti esindajatele.

Need tarned on osa Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse partnerlusvõime ülesehituse programmi (BPC) jaotisest 333, eesmärgiga tugevdada strateegilist sidusust USA ja Eesti vahel NATO liitlaste ja partnerite koostalitusvõime tagamise läbi. BPC programme rahastab USA kaitseministeerium ja need on kavandatud täiendama Eesti jõupingutusi kaitsevõime suurendamiseks laskemoonavarude täiendamise, integreeritud õhu- ja raketikaitse, merendusalase teadlikkuse ja turvalise teabevahetuse kaudu.

Eesti kaitsejõud ja Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatus jätkavad koostööd ühiste strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja stabiilsuse tagamiseks piirkonnas. Ameerika Ühendriigid on alates 2015. aastast panustanud kaitsekoostöösse Eestiga enam kui 200 miljonit dollarit. USA ja Eesti korraldavad igal aastal mitmeid õppusi ja sõjaväelaste koostööprojekte.