Sanktsioonide kehtestamine Venemaale Aleksei Navalnõi mürgitamise ja vangistamise eest

PRESSITEADE

VÄLISMINISTER ANTONY J. BLINKEN

2. MÄRTS 2021

Ameerika Ühendriigid ühinevad Euroopa Liiduga, mõistes hukka Venemaa Föderatsiooni keemiarelva kasutamise ja reageerimise sellele Venemaa opositsioonitegelase Aleksey Navalnõi tapmiskatses 2020. aasta augustis ja järgnenud vangistamises jaanuaris 2021. Jagame Euroopa Liidu muret Venemaa süveneva autoritaarsuse pärast ja tervitame ELi otsust kehtestada Venemaale sanktsioonid oma uute ülemaailmsete inimõiguste ametkondade all.

USA valitsus on kasutanud oma positsiooni, andes selge signaali, et Venemaa keemiarelvade kasutamisel ja inimõiguste kuritarvitamisel on tõsised tagajärjed. Keemiarelvade igasugune kasutamine on vastuvõetamatu ja rikub rahvusvahelisi norme.

Ameerika Ühendriigid on järjekindlalt öelnud, et hr. Navalnõi vastu suunatud rünnak on poliitiliselt motiveeritud, millega nõustusid ka meie G7 partnerid ja Euroopa Inimõiguste Kohus. Kordame veelkord oma üleskutset, et Venemaa valitsus vabastaks hr Navalnõi viivitamatult ja tingimusteta.

Täna laiendab välisministeerium USA 1991. aasta keemiliste ja bioloogiliste relvade kontrolli ja sõja likvideerimise seaduse alusel kehtivaid sanktsioone, mis kehtestati Venemaa suhtes pärast 2018. aasta keemiarelvade rünnakut Ühendkuningriigis Sergei Skripali vastu  kolm aastat tagasi.  Samuti on välisministeerium rakendanud korralduse (EO) 13382 alusel meetmeid, mis on suunatud massihävitusrelvade levitajatele, samuti Ameerika Ühendriikide vastaste vastu võitlemise seadusele (CAATSA) paljude Venemaa eraisikute ja Venemaa Föderatsiooni keemiarelvaga seotud üksuste vastu kaitse- ja luuresektorites. Lisaks muudab osakond paragrahvi 126. Rahvusvahelise relvakaubanduse eeskirjade artikkel 1, et lisada Venemaa nende riikide hulka, kelle suhtes kohaldatakse kaitsevahendite ja kaitseteenuste ekspordi keelamise poliitikat, välja arvatud teatavad erandid Venemaale suunatud ekspordi kohta valitsuse kosmosealase koostöö toetuseks. Eksport kaubandusliku kosmosealase koostöö toetuseks on siiski piiratud pärast kuuekuulist üleminekuperioodi.

Rahandusministeerium  nimetab seitse Venemaa valitsusametnikku, kellest viis olid varem Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi poolt määratud Navalnõi mürgitamisele ja kaks, kelle Euroopa Liit määras hr. Navalnõi vahistamisele ja vangistamisele. Kaubandusministeerium lisab loetellu 14 üksust, lähtudes nende levitamistegevusest, toetades Venemaa massihävitusrelvade programme ja keemiarelvade alaseid tegevusi.

Lisateavet tänase tegevuse kohta leiate välisministeeriumi  infolehelt.