President Biden osales Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel

VALGE MAJA

25. märts 2021

President Joseph R. Biden osales täna virtuaalsel Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel. Kohtumisel Euroopa Liidu (EL) 27 liikmesriigi riigipeade ja valitsusjuhtidega, mida juhatas Euroopa Ülemkogu president Charles Michel, kinnitas president taas oma pühendumust USA ja Euroopa Liidu suhete elavdamisele. Ta kinnitas, et tugev Euroopa Liit on USA huvides, märkides meie ühiseid demokraatlikke väärtusi ning maailma suurimat kaubandus- ja investeerimispartnerlust.

Ta kutsus üles tegema tihedat koostööd ühiste probleemide lahendamisel, sealhulgas võitlema COVID-19, kliimamuutuste ohu vastu, süvendama meie majanduslikke sidemeid ja tagama, et käitumisreeglid kehtestataks demokraatlike, mitte autokraatlike režiimide poolt.

President väljendas ka soovi teha koostööd ühiste välispoliitiliste huvide, sealhulgas Hiina ja Venemaaga Lisaks märkis ta vajadust jätkata USA-ELi tegevust Türgi, Lõuna-Kaukaasia, Ida-Euroopa ja Lääne-Balkani riikides.