USA saatkonna uue hoone teemal

Uuendatud 9. detsembril 2022

USA saatkond Tallinnas tervitab Tallinna linnavolikogu 7. detsembri otsust alustada Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika vahelisel alal USA uue saatkonna detailplaneeringut. Saatkond ja USA välisministeeriumi välisesindushoonete osakond koos kohaliku töövõtja Esplan OÜ-ga jätkavad kogu detailplaneeringu protsessi vältel aktiivset koostööd Tallinna linnaga, et tagada projekti elluviimine kooskõlas kõigi kohalike seadustega. . Protsessi jätkudes informeerime edaspidiste arengute suhtes.

6. aprillil 2021

Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi  välisesindushoonete osakond (OBO) jätkab uue saatkonna kavandamist asukohaga Suur-Ameerika / Väike-Ameerika kvartalis. Kinnistut uuritakse, et saada projekteerimiseks ja ehituseks nõutava detailplaneeringu ettevalmistamiseks vajalikku infot. OBO ja USA saatkond Tallinnas jätkavad koostööd Tallinna linna ja Eesti välisministeeriumiga, et tagada projekti kõigi aspektide läbipaistvus ja kohalikele nõuetele vastavus, sealhulgas projekti tutvustamine ja arutamine avalikkusega enne detailplaneeringu lõpetamist. USA saatkond Tallinnas jätkab koostöös OBO-ga avalikkuse informeerimist uue saatkonnahoone planeerimise protsessis.