USA saatkonna uue hoone teemal

Uuendatud 26. juulil 2021

Ameerika Ühendriikide saatkonna uue hoone kavandamise plaanid Suur-Ameerika/Väike Ameerika kvartalis on endiselt uuringufaasis. Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi välisesindushoonete osakond (OBO) koos lepinguliste partneritega suhtlevad Tallinna Linnavalitsusega tagamaks, et projekti areng toimuks vastavuses kohalike nõuetega. USA saatkond Tallinnas jätkab koostöös OBO-ga avalikkuse informeerimist uue saatkonnahoone planeerimise protsessis.

 

6. aprillil 2021

Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi  välisesindushoonete osakond (OBO) jätkab uue saatkonna kavandamist asukohaga Suur-Ameerika / Väike-Ameerika kvartalis. Kinnistut uuritakse, et saada projekteerimiseks ja ehituseks nõutava detailplaneeringu ettevalmistamiseks vajalikku infot. OBO ja USA saatkond Tallinnas jätkavad koostööd Tallinna linna ja Eesti välisministeeriumiga, et tagada projekti kõigi aspektide läbipaistvus ja kohalikele nõuetele vastavus, sealhulgas projekti tutvustamine ja arutamine avalikkusega enne detailplaneeringu lõpetamist. USA saatkond Tallinnas jätkab koostöös OBO-ga avalikkuse informeerimist uue saatkonnahoone planeerimise protsessis.