Pressiteade: Ameerika Ühendriigid ja Eesti tugevdavad koostööd tuumajulgeoleku valdkonnas

6. aprill 2021

USA ja Eesti täiendavad oma koostööd tuumajulgeoleku küsimustes USA energeetikaministeeriumi tuumaohutuse ameti ja Eesti siseministeeriumi vahel sõlmitava uue lepinguga. Selle lepingu kohaselt toetab USA Eesti julgeolekut tipptasemel varustuse ja väljaõppega radioaktiivse materjali salakaubaveo avastamiseks. Samuti teevad USA ja Eesti tuumajulgeolekueksperdid tihedat koostööd massihävitusrelvade leviku tõkestamiseks. Leping tugineb juba toimivale tuumajulgeoleku-alasele  koostööle Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel. Selliseks koostööks oli hiljutine kohtumine eesmärgiga reageerida radioloogiliste relvade kasutamisele poliitiliste rünnakute sooritamisel. 

5. aprillil toimunud virtuaalse allkirjastamise tseremoonial ütles Ameerika Ühendriikide energeetikaministeeriumi tuumaohutuse ameti materjaliohutuse valdkonna asejuht Art Atkins: “Meil on olnud Eestiga pikaajaline ja edukas koostöö. Siseministeerium on alati olnud oluline partner meie püüdlustes ennetada kiirgusohtlike materjalide ebaseaduslikku käitlemist. Mul on hea meel, et täna sõlmitud lepinguga laiendame juba toimivat partnerlust.” 

Tuumarelvade ja muude massihävitusrelvade levik kujutab endast Ameerika Ühendriikide hinnangul ülemaailmset ohtu. Ameerika Ühendriikide saatkond jätkab kahe riigi koostöö vahendamist, et tugevdada ülemaailmset ning Atlandi-ülest julgeolekut.