Venemaa vastutusele võtmine

Pressiteade
USA välisministeerium

Ameerika Ühendriikide välisminister Antony J. Blinken

15. aprill 2021

Täna teatasime meetmetest, millega Venemaa valitsus vastutusele võtta SolarWindsi küberrünnakute eest, teated Afganistani USA sõdurite tapmise eest makstavatest hüvedest ja katsetest sekkuda USA 2020. aasta valimistesse.

Oleme olnud ühenduses Venemaa ametivõimudega, et  jagada oma muret nende tegevuse osas ning informeerinud oma vastusammudest. USA president allkirjastab määruse, mis laiendab meie sanktsioonide ulatust.

Selle uue täidesaatva korralduse kohaselt annab USA rahandusministeerium välja direktiivi, millega keelatakse USA finantsasutustel tehingud pärast 14. juunit 2021 emiteeritud rubla- või rubla-väliste võlakirjade esmasel turul. See täidesaatev korraldus annab USA valitsusele ka õiguse laiendada Venemaale suunatud riigivõlgade sanktsioone vastavalt vajadusele.

USA välisministeerium saadab riigist välja ka 10 Ameerika Ühendriikide saatkonna ametnikku. Lisaks kuulutab USA rahandusministeerium sanktsioonid valimiste sekkumistega seotud ettevõtete ja üksikisikute vastu, kes toetavad SolarWindsi küberrünnaku ja muude hiljutiste küberintsidentide eest vastutavate Venemaa luureteenistuste pahatahtlikku tegevust. Need sanktsioonid on suunatud nende Venemaa ressursside vähendamisele, mis on mõeldud sarnase pahatahtliku tegevuse täideviimiseks.

Lisaks reageeris USA koos partnerite ja liitlastega 2. märtsil Venemaa katsele mürgitada Aleksei Navalnõi keemiarelva abil ning sellele järgnenud arreteerimisele ja vangistamisele. Oleme jätkuvalt mures Navalnõi tervise ja ravi pärast vanglasoleku ajal ning nõuame tema tingimusteta vabastamist.

Nende tegevuste eesmärk on panna Venemaa vastutama oma hoolimatu tegevuse eest. Me vastame otsustavalt Venemaa tegevusele, mis kahjustab meid või meie liitlasi ja partnereid. USA otsib ka võimalusi teha koostööd Venemaaga, et luua stabiilsem ja prognoositavam suhtlus, mis vastaks USA huvidele.

Lisaks astub välisministeerium samme küberturvalisuse tugevdamiseks rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas korraldades partnerriikides uut koolitust küberintsidentide avaliku omistamise poliitiliste ja tehniliste aspektide kohta ning toetades koolitusi riigi vastutustundliku käitumise kohta küberruumis.

Täiendava teabe saamiseks palun külastage veebisaiti.