Meediavabaduse koalitsiooni avaldus Raman Pratasevitši arreteerimise kohta

29.05.2021
Pressiesindaja büroo

Järgneva avalduse teksti avaldasid Austria, Bulgaaria, Kanada, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Soome, Saksamaa, Kreeka, Islandi, Läti, Luksemburgi, Hollandi, Uus-Meremaa, Põhja-Makedoonia, Slovakkia, Sloveenia valitsused, Šveits, Ukraina, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid.

Avalduse tekst:

Allakirjutanud meediavabaduse koalitsiooni liikmed mõistavad karmimalt hukka Valgevene kommertslennuki ümbersuunamise ja maanduma sundimise ning sellele järgnenud ajakirjanik  Raman Pratasevitši arreteerimise Valgevene poolt.

See enneolematu ja šokeeriv tegevus kujutab endast täieulatuslikku rünnakut meediavabaduse vastu ja mõjutab tõsiselt õigust sõna- ja arvamusvabadusele. See tegevus on veelgi murettekitavam vaadates sõltumatute häälte vaigistamise ulatusliku kampaania konteksti Valgevenes, sealhulgas haarangut sõltumatu uudistelehe tut.by kontorites 18. mail ja sellele järgnenud mitme töötaja arreteerimist. Ligikaudu 400 Valgevene ajakirjanikku ja meediatöötajat on 9. augusti valimiste ajal ja järel kokku puutunud mitmesuguste repressioonidega.

Meediavabaduse koalitsioon nõuab nii hr. Pratasevitši kui ka teiste ajakirjanike ja meediatöötajate, kes on Valgevenes kinni peetud oma töö tegemise eest, viivitamatult ja tingimusteta vabastamist. Ajakirjanike ja meediatöötajate ründajad tuleb võtta vastutusele.

Meediavabadus on oluline osa demokraatlikest ühiskondadest ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmiseks oluline.

Avalduse lõpp