Eesti ja USA allkirjastasid arengukoostöö vastastikuse mõistmise memorandumi

Photo by Estonian Ministry of Foreign Affairs

Täna, 21. juunil allkirjastasid Eesti ja USA virtuaalsel tseremoonial vastastikuse mõistmise memorandumi arengukoostööks Ukrainas. Tänavu suvel ja sügisel alustatakse ühiselt kuue arengukoostöö projektiga.

Memorandumi allkirjastasid välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu ja USA saatkonna Eestis ajutine asjur Brian Roraff.

„Ukraina on meie kõige olulisem arengukoostöö partner ja USA tähtsaim liitlane, kellega oleme arengukoostöö vallas pikaajaliselt tegutsenud. Täna allkirjastatud memorandumiga kinnitame kolmepoolse koostöö jätkumist veelgi tihedamalt ja edukamalt. Praegu oleme Ukrainas keskendunud demokratiseerimisprotsessi edendamisele ja heade valitsemistavade juurutamisele, hariduse toetamisele ning ettevõtluse, e-teenuste ja küberturvalisuse arendamisele,“ ütles Rundu.

„Ameerika Ühendriigid seisavad kindlalt Ukraina kõrval ning oleme uhked, et saame olla Eesti partnerid, et aidata ehitada üles Ukraina institutsioone ja võimestada Ukraina inimesi. Aidates Ukrainal viia ellu reforme, võidelda korruptsiooniga ja ehitada üles tugevamat demokraatiat, ei suurenda me ainult regionaalset stabiilsust, vaid muudame paremaks Ukraina inimeste elu,“ ütles Roraff.

Memorandumiga kinnitati kuus USA algatatud arengukoostöö partnerluse programmi Ukraina vooru võitnud Eesti projekti, millega alustatakse tänavu suvel ja sügisel. Projekte toetatakse kokku 845 453 euroga. Eesti ja USA katavad kumbki kogusummast poole.

  • MTÜ Mondo projekt „Arvamusfestival 2021“ loob turvalise ja kaasava suhtlusplatvormi, kus kohalikud elanikud, ametnikud ning Ukraina ja välismaa eksperdid ja arvamusliidrid saavad ühiste lahenduste leidmiseks arutleda avalikult kohalike ja riiklike küsimuste üle.
  • OÜ Turundusproffi koolitusprogramm ekspordikonsultantide koolitamiseks ja pilootprojekt „Ekspordiakadeemia“ on mõeldud nii avaliku sektori kui ka erasektori konsultantide koolitamiseks Ukraina kümnes piirkonnas, kaasa arvatud Ukraina idaosas. Projekti käigus omandavad konsultandid eksporditeadmisi, parandavad konsulteerimisoskusi ning panevad aluse koostööle ekspordist huvituvate väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega, kelle hulka valitakse eelistatult naisettevõtjaid.
  • MTÜ Euroopa Küberjulgeoleku Initsiatiivi programmi eesmärk on vähendada küberturvalisuse haavatavust Ukraina energiasektori elutähtsas infrastruktuuris, pakkudes energiasektori ettevõtete 20 000 töötajale e-õppe kursuseid küberhügieeni platvormi vahendusel. Projekt viiakse ellu koostöös teise USA rahastatava projektiga, mida juba praegu Ukrainas rakendatakse – USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure Activity in Ukraine (USAID Cybersecurity Activity).
  • Eesti Idapartnerluse Keskuse projekti eesmärk on suurendada Lääne-Ukraina ühiskondlikku vastupanuvõimet, tugevdades kohalikke meediaväljaandeid, millel on oluline roll kohalike arvamuste ja hoiakute kujundamisel, seejuures ka kodanikuühenduste arendamisel. Projekt keskendub Tšernivtsi, Volõni, Ivano-Frankivski, Lvivi ja Rivne regioonidele.
  • Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse projekti raames luuakse ja testitakse rakendusmetoodikat, mille alusel viiakse läbi interdistsiplinaarsete stsenaariumipõhiste lauaõppuste sari. Osalejakesksed koolitusüritused on praktilise iseloomuga simulatsioonid, mille sihtrühm on Ukraina ida- ja lõunaosa piirkondade ametiisikud, noorpoliitikud, kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskonna arvamusliidrid, üliõpilased ja nooreksperdid, kohalikud ettevõtted ning meedia. Koolitustega on kavas pakkuda võimalusi omandada ja arendada ühiskondliku kerksusega seotud oskusi.

Lisainfo:
Avalike suhete osakond
press@mfa.ee