Pressiteade: USA erioperatsioonide väejuhatuse ülem külastas Eestit kaitsekoostöö edendamiseks

Photo by Estonian Ministry of Defense

29. juuli 2021

USA erioperatsioonide väejuhatuse ülem kindral Richard D. Clarke viibis 27.-28. juunil Tallinnas, et rõhutada tugevat partnerlust USA ja Eesti kaitsevägede vahel ja arutada koostöö edendamist tulevikus.

Kindral Clarke kohtus mitmete Eesti juhtidega, nende seas kaitseminister Kalle Laaneti ja kaitseväe juhataja, kindralleitnant Martin Heremiga. Samuti külastas kindral Clarke nii Eesti kui ka USA erioperatsioonide üksusi.

Arutati Eesti ja USA koostööd Balti regiooni julgeoleku tugevdamiseks läbi NATO.

“Ma tänan kaitseminister Kalle Laanetit ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremit, kes meid võõrustasid ning lõid võimaluse arutada, kuidas saaksime tõhustada oma riikide kaitsmise viise ja jätkata tööd oma ühiste julgeolekuhuvidega,“ ütles Ameerika Ühendriikide erioperatsioonide väejuhatuse ülem kindral Richard D. Clarke. “Eesti on siin piirkonnas meie võtmepartner ja mängib kaitsevalmiduses olulist rolli, olgu selleks siis väljaõppe toetamise, NATO õhuturbe missiooni või küberkaitse vallas. Meie suhe Eestiga on äärmiselt väärtuslik. Eesti on tugev USA ja NATO liitlane ning meie koostöö panustab koostegevusvõime kasvu, mis omakorda teeb Euroopa turvalisemaks.”

Minister Kalle Laanet kommenteeris: „Eesti ja USA erivägede koostöö on pikaajaline ja tihe. Selle aasta jaanuarist Eestis asuv USA erivägede staabielement võimaldab meil koostööd veelgi süvendada ja edasi arendada, muuhulgas korraldada õppuseid. Erivägede koostegutsemisvõime arendamine tugevdab märkimisväärselt meie heidutus- ja kaitsehoiakut.“

Kindral Clarke’i visiit toonitab USA pühendumust julgeolekupartnerlusele Eestiga ja Balti regiooniga. Ameerika Ühendriigid on 2015-2020 aastatel panustanud Eestis kaitsekoostöö programmidesse enam kui 240 miljoni dollarit ning jätkavad nende programmide elluviimist. 2021.aastal hõlmab USA julgeolekuabi rahastus Eestile enam kui 50 miljoni dollari väärtuses integreeritud õhu-ja raketitõrjevarustuse väljaõpet, õhusõidukite taastamis- ja tuletõrjetehnikat ning koolitust, sidevahendeid ja raadioid, luure-, ja seirevarustust ning kaldapealseid mereseire süsteeme. Lisaks osalevad mõlemad riigid igal aastal mitmel ühisel õppusel ning sõjaväelase koostööprojektis.