Marylandi õhuväe Rahvuskaart ja Eesti küberväejuhatus tugevdavad partnerlust

Md. Guard cyber warfare operators from the 175th Wing's Cyber Operations Group support Exercise Hedgehog. The Cyber personnel advise and assist Estonian Defense Force and Estonia Defense League members to evaluate internal policy for cyber-related activities. Photo By Maj. Kurt M. Rauschenberg.

9. juuli 2021
Pressiteade

Marylandi õhuväe Rahvuskaart ja Eesti küberväejuhatus on kinnitanud, et tugevdavad oma partnerlust koostööraamistikus, et tegeleda küberohtudest tingitud katsumustega. 1993. aastal alanud partnerlus keskendub küberjõudude väljaõppele ja haridusele, samuti küberkoostöö arendamisele ja ühisõppustele, mis testivad küberjõudude operatiivset kavandamist, koordineerimist ja sünkroniseerimist USA-s ja Eestis.

Viimastel aastatel on Marylandi õhuväe Rahvuskaardi liikmed osalenud mitmetel Eesti korraldatud õppustel, nagu Siil ja Kevadtorm, samuti NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse korraldatud rahvusvahelisel küberõppusel Locked Shields, mis toimus tänavu aprillis. Need õppused on võimaldanud nii Marylandi kui ka Eesti küberjõududel jagada parimaid kogemusi, teadmisi ja oskusi, et hõlbustada omavahelist suhtlemist küberohtude eest kaitsmisel.

“Kaitsekoostöö on oluline Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetes suhetes,” ütles Marylandi osariigi senaator Ben Cardin sel nädalal Eesti visiidil. “Mul on hea meel, et edukas ja püsiv partnerlus Marylandi rahvuskaardi ja Eesti vahel on suutnud tugevdada meie mõlema riigi sõjalist võimekust ja edendada piirkondlikku stabiilsust.”

“Marylandi õhuväe rahvuskaart on olnud võtmepartner meie kahepoolses koostöös USA-ga ja meie ühised tegevused on panustanud Eesti küberkaitse tugevusse,” ütles Eesti kaitseväe küberväejuhatuse ülema asetäitja Mihkel Tikk. “Näiteks oleme ühiselt harjutanud õhuoperatsioonide kaitsmist küberrünnakute eest ja jätkame uute koostöövõimaluste otsimist Marylandi õhurahvuskaardiga, et tugevdada meie küberpartnerlust veelgi, sealhulgas relvasüsteemide ja operatsioonide alal.”

Marylandi Rahvuskaardi ja Eesti partnerlus on üks näide igal aastal toimuvast mitmest sõjaväealasest koostööst USA ja Eesti kaitseteenistujate vahel. Ameerika Ühendriikide kaitsekoostöö Eestiga on meie kahepoolsete suhete üks olulisemaid tegureid. Samuti näitab see USA julgeolekualast pühendumist NATO-le ja saadab potentsiaalsetele vastastele selge sõnumi meie ühisest valmisolekust tulla toime mistahes globaalse väljakutsega.