Ühisavaldus Kuuba osas

USA välisministeeriumi kõneisiku avaldus

26. juuli 2021

Järgnev ühisavaldusega on liitunud Austria, Brasiilia, Kolumbia, Horvaatia, Küprose, Tšehhi, Ecuadori, Eesti, Guatemala, Iisraeli, Läti, Leedu, Kosovo, Montenegro, Põhja Makedoonia, Poola, Korea Vabariigi, Ukraina ja Ameerika Ühendriikide valitsused.

Teksti algus:

Meie, Austria, Brasiilia, Kolumbia, Horvaatia, Küprose, Tšehhi, Ecuadori, Eesti, Guatemala, Iisraeli, Läti, Leedu, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Poola, Korea Vabariigi, Ukraina ja Ameerika Ühendriikide välisministeeriumid mõistame hukka protestijate massiarreteerimised ja kinnipidamised Kuubal ning kutsume Kuuba valitsust austama kuuba inimeste õigusi ja vabadusi, kaasa arvatud informatsiooni vaba liikumist kuubalastele.

11. juulil osalesid kümned tuhanded Kuuba kodanikud kogu riigis rahumeelsetel meeleavaldustel, et protestida halvenevate elutingimuste vastu ja nõuda muutusi. Nad kasutasid inimõiguste deklaratsioonis, Ameerika inimõiguste konventsioonis, Ameerika demokraatlikus hartas ja Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigust sõna- ja kogunemisvabadusele.

Kutsume Kuuba valitsust austama kuuba rahva seaduslikult tagatud õigusi ja vabadusi kartmata vahistamist ja kinnipidamist. Kutsume Kuuba valitsust vabastama need, kes on kinni peetud rahumeelsel meeleavaldusel osalemise õiguste kasutamise eest. Nõuame ajakirjandusvabadust ja Interneti-ühenduse täielikku taastamist, mis võimaldab majandustel ja ühiskondadel areneda. Julgustame Kuuba valitsust kuulama kuuba rahva arvamust ja nõudmisi.

Rahvusvaheline üldsus ei kõigu oma toetuses kuuba rahvale ja kõigile, kes seisavad inimeste põhivabaduste eest.