Ameerika Ühendriikide armee V korpuse ülem tõi esile USA ja Eesti kaitsekoostöö 

Photo: Eesti Kaitsevägi

Pressiteade
28. juuli 2021

Ameerika Ühendriikide maaväe V korpuse ülem, kindralleitnant John Kolasheski külastas 27-28. juulil  2021 Eestit, et arutada V korpuse ja Eesti Kaitsevägede ühiseid tegevusi ja tuua esile kaitsealast koostööd Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel. Visiidi käigus kohtus kindralleitnant Kolasheski Eesti kaitseministeeriumi ning kaitseväe juhtkonnaga, teiste hulgas kaitseminister Kalle Laanetiga, kantsler Kusti Salmiga ning kaitseväe juhataja asetäitja, kindralmajor Veiko-Vello Palmiga.

“Mul on hea meel, et mul avanes võimalus kohtuda Eesti kaitseväe ning kaitseministeeriumi kõrgema juhtkonnaga,“ ütles V korpuse ülem kindralleitnant John Kolasheski. „Meie jaoks on see side oluline ja V korpuse vastutusvaldkonna suurenemisega Euroopas loodame suhteid veelgi edendada,“ lisas kindralleitnant Kolasheski.

“Ameerika Ühendriikide otsus taastada V korpus on meile väga väärtuslik ja me hindame kõrgelt kiirust ning sihikindlust, millega struktuuri luuakse. Tänaseid lahinguid võideldakse info- ja küberdomeeni kõrval siiani ka füüsilises keskkonnas, kus on olulisel kohal võitlevad konventsionaalsed üksused ning suur tulejõud. Selle tagamiseks on korpus väga sobiv. Kaitsevägi üritab igal võimalusel areneda ja V korpus panustab riigikaitse arendamisse igal tasemel – üksikvõitlejast kuni kaitseväe juhtkonnani,” märkis kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Fort Knoxis, Kentucky osariigis paiknev V korpus taas-aktiveeriti 16. oktoobril 2020.  V korpus tagab  Poznanis, Poolas paikneva eelpaigutatud juhtimisstaabi töökorralduse, võimaluse ning võimekuse kujundada, heidutada, võidelda ja võita vaenuliku mõjutust ning agressiooni. V korpus jätkab strateegilise üksteisemõistmise arendamist ja loob valmisolekut tegutseda koos Euroopa liitlaste ja partneritega.

USA Euroopa väejuhatuse eelpaigutatud jõud näitavad Ameerika  jätkuvat pühendumust ühiste huvide kaitsmisele ja on aluseks meie võimele reageerida ohtudele piirkonnas. Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatus ja Eesti kaitsejõud jätkavad koostööd ühiste strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja piirkonna stabiilsuse tagamiseks.  Kaitsekoostöö on selle suhte põhikomponent. Ameerika Ühendriigid on alates 2015. aastast andnud Eestile julgeolekualast abi enam kui 240 miljoni dollari ulatuses, korraldavad regulaarseid õppusi ja sõjaväelaste koostööd Eesti kaitseväega, et tugevdada valmisolekut ja koostalitlusvõimet.