Pressiteade: Ameerika Ühendriikide juhtivametnik Euroopa teemadel rõhutab Tallinna visiidiga USA ja Eesti partnerlust

Vaata abivälisministri sõnumit Eestile siit.

26.oktoober 2021

Ameerika Ühendriikide juhtivametnik Euroopa teemadel rõhutab Tallinna visiidiga USA ja Eesti partnerlust ning pühendumust transatlantilistele suhetele

Ameerika Ühendriikide abivälisminister Euroopa ja Euraasia teemadel, Dr. Karen Donfried külastab 26.-27. oktoobril Tallinna, et kohtuda Eesti valitsusametnikega ning osaleda NATO liikmesriikide regionaalses initsiatiivis Bukarest-9. Oma visiidiga rõhutab abivälisminister Donfried USA ja Eesti suhete vankumatust ning kinnitab Ameerika Ühendriikide pühendumust transatlantilistele suhetele ning regionaalsele julgeolekule läbi NATO.

“Mul on hea meel kohtuda Tallinnas meie partnerite ja sõpradega Eestist ning võtta osa Bukarest-9 tippkohtumisest. Ma arvan, et USA partnerlus Eestiga on täna tugevam kui kunagi varem,” ütles abivälisminister Donfried.

“Eesti häälel on kaalu nii regioonis, NATOs kui ka ÜRO julgeolekunõukogus. Ameerika Ühendriigid ja Eesti on vankumatud liitlased, me toetame teineteist nii julgeoleku-, majandusarengu- kui ka demokraatlike väärtuste teemadel. Mul on hea meel võimaluse üle kohtuda näost näkku ning arutada koostööd, kui olen abivälisministri rollis oma esimesel ainuisikulisel Euroopa-visiidil.”

Abivälisminister Donfried kohtub Eesti külastamise raames välisminister Eva-Maria Liimetsaga, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vsevioviga, poliitikaküsimuste asekantsler Rein Tammsaarega ning teiste välisministeeriumi ametnikega. 27.oktoobril osaleb USA abivälisminister Eestis toimuva Bukarest-9 (B-9) riikide välisministrite kohtumisel ning selle raames saab kokku mitmete osalevate B-9 regiooni riikide juhtidega.

Abivälisminister Karen Donfried on USA välisministeeriumi kõrgeim ametnik Euroopa ja Euraasia vastutusalas. Selles ametis juhib ta USA välispoliitika väljatöötamist ja elluviimist Euroopas, Türgis, Küprosel, Kaukaasia piirkonnas ja Venemaal sellistel teemadel nagu rahvusvaheline julgeolek,  NATO ning kooskõlastused Euroopa Liidu ja teiste piirkondlike organisatsioonidega, demokraatia toetamine, inimõigused, kodanikuühiskond, majanduslik õitseng, terrorismivastane võitlus ja tuumarelva leviku tõkestamine.

Varem töötas Karen Donfried Ameerika Ühendriikide Saksa Marshalli fondi presidendina. See on erapooletu poliitikaorganisatsioon, mis on pühendunud ideele, et USA ja Euroopa on tugevamad koostöös. Dr. Donfried on varem olnud teiste USA valitsuse ametite seas ka president Barack Obama eriabi ja riikliku julgeolekunõukogu Euroopa asjade juhtiv direktor.