Ameerika Ühendriikide ja Eesti väed tugevdavad partnerlust õhudessantõppusel 

12. november 2021

Eesti Kaitsevägi, Kaitseliit, USA erioperatsioonide väed ja piirkondlikud liitlased viivad Eestis 13.-14. novembril 2021 läbi rahvusvahelise dessant- ja õhuvarustusõppuse.

Õhuoperatsioonid on suutlikkus toimetada vägesid ja varustust ajatundlike ning raskesti ligipääsetavates sihtkohtades läbiviidavate operatsioonide tarvis, mida oleks maapealsete manöövrite või masinate abil raske teostada. Need operatsioonid võimaldavad vägede ja varustuse kiiret paigutamist strateegiliste asukohtade kindlustamiseks, kuni teised jõud suudavad piirkonnas positsiooni tugevdada.

Selliste õppuste eesmärk on luua koostalitlusvõime ja luua riikide vahel positiivseid suhteid, treenides samal ajal tavatute varustusmeetodite võimaldamist. Sellised ühised õppused aitavad NATO liikmesriikidel tugevdada partnerlust, täiustades samal ajal spetsiifilisi oskusi.

Euroopa erioperatsioonide väejuhatus on ainulaadselt loodud ergutama suhteid liitlaste ja partneritega, et võidelda pahatahtliku mõjuga, luua koostalitlusvõimet ja kiiresti reageerida tekkivatele ohtudele kogu Euroopas. See tagab liitlastele ja partneritele USA kohustuste täitmise nii kahepoolselt kui ka NATO liitlasena.

Kaitsekoostöö on USA-Eesti suhete oluline osa. USA on andnud Eestile alates 2015. aastast julgeolekuabi enam kui 240 miljoni dollari ulatuses ning korraldab koos Eesti kaitseväega regulaarseid õppusi ja sõjaväelaste koostööprojekte, et tugevdada valmisolekut ja koostalitlusvõimet.