USA saatkond tähistab rahvusvahelist AIDSi päeva renoveeritud Narva HIV rehabilitatsioonikeskuse avamisega

From left: Ants Liimets, Mayor of Narva, Tatiana Magerova, Head of the Narva HIV and Addiction Rehabilitation Center, and U.S. Embassy Chargé d’Affaires Brian Roraff (Photo: U.S. Embassy)

30. november 2021

Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas tähistas rahvusvahelist AIDSi vastu võitlemise päeva (1. detsember) Narvas, MTÜ “Sind ei jäeta üksi” Narkomaanide ja Alkohoolikute Rehabilitatsioonikeskuse ruumide remondi lõpetamise tseremooniaga. Kokku üle 450,000 USA dollari mahus remonditööde maksumust rahastas Ameerika Ühendiriikide kaitseministeeriumi humanitaarabiprogramm, töid koordineeris Ameerika Ühendriikide saatkond. Remonditud ruumid võimaldavad rehabilitatsioonikeskusel jätkata oma olulist ülesannet pakkuda HIV/AIDSi ja narkootikumidega võitlevatele inimestele hooldust, rehabilitatsiooni ja taasintegreerumisabi. See ettevõtmine näitab USA pühendumust HIV-epideemia lõpetamisele ja edukat koostööd narvalastega ning tõstab esile ka USA kaitseministeeriumi toetust kohalikele kogukondadele üle Eesti.

“Ajal, mil kogukonnad terves maailmas pingutavad COVID-19 pandeemia kontrolli all hoidmise nimel, ei tohi me unustada HIV-epideemia juba nelikümmend aastat kestnud väljakutset. Narkomaanide ja Alkohoolikute Rehabilitatsioonikeskuse renoveerimine Narvas näitab Ameerika Ühendriikide pühendumust AIDS-i vastasele võitlusele. See näitab ka meie tugevat koostööd Narva kogukonnaga inimelusid päästva HIV-i ennetus- ja raviteenuste pakkumisel,“ ütles USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff Narvas toimunud tseremoonial.

Narva Narkomaanide ja Alkohoolikute Rehabilitatsioonikeskuse renoveerimist rahastati USA kaitseministeeriumi humanitaarabi programmi raames, mida haldab USA saatkonna kaitsekoostööosakond. Alates 2012. aastast on Eestis selle programmi raames kogusumma 4 miljoni dollari eest teostatud üksteist projekti. Hiljuti valminud projektide hulgas on Ida-Tallinna Keskhaigla amputatsioonijärgse taastusravi kliinik, kaks kooli Sillamäel ja kiirabiauto kinkimine Hiiumaale. Käimasolevaid ja tulevasi projekte on viis, kogusummas 3 miljonit dollarit, sealhulgas koolid Rummus, Maardus, Võrus ja Tsirguliinas ning lastekodu Jõgeval.

“Kaitseministeeriumi humanitaarabi programm on suurepärane võimalus teha koostööd Eesti kohalike kogukondadega,” selgitas USA saatkonna kaitsekoostöö osakonna juht, kolonelleitnant Robert Padgett. “Siin, koostöös Narva linnavalitsusega tehtud töö toob kasu kõigile elanikele ja märgib USA pühendumusest meie NATO liitlasele, Eestile ning tunnustab Eesti suurt panust  NATO julgeolekusse.”

Ameerika Keskuse taasavamine Narva Keskraamatukogus 

Viibides 30.novembril Narvas, osaleb USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff veel ka Ameerika Keskuse taasavamisel Narva Keskraamatukogus. Alates 2016.aastast on USA saatkond Narva Ameerika Keskuse taristusse ja tegevustesse investeerinud ligi pool miljonit dollarit, sealhulgas paigaldati keskuses hiljuti uus ventilatsioonisüsteem. Viimasel kahel aastal on vaatamata COVID-19 pandeemiale Narva Ameerika Keskuses läbi viidud ligi 500 programmi enam kui 6100le osalejale.

“On heameel Narva Keskraamatukogus taas Narva Ameerika Keskus ametlikult avada. Inglise keele vestlusringidest teaduse ja tehnoloogia valdkonna digitaalse kirjaoskuse kursusteni on see, mis on andnud meile põhjust uhke olla Ameerika Keskuse saavutuste üle Narva ja kogu Ida-Virumaa elanikele Ameerika kultuuri ja oskusteabe lähemale toomisel,” ütles USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff.

Ameerika Keskus Narvas pakub tasuta kultuuri- ja haridusteemalisi üritusi, sealhulgas 3D printeritega MakerLab töötubasid, kohtumisi Ameerika lektorite, spetsialistide ja esinejatega. Narva Ameerika Keskus avati 2004.aastal ning keskus teeb koostööd USA saatkonnaga Tallinnas, Narva Keskraamatukoguga, USA välisministeeriumiga ning Narva linnavalitsuse kultuuriosakonnaga.