Eesti liitub Ameerika Ühendriikide väikeste moodulreaktorite vastutustundliku kasutamise programmiga

24. jaanuar 2022

Ameerika Ühendriigid ja Eesti on sõlminud kokkuleppe koostööks USA välisministeeriumi väikeste moodulreaktorite vastutustundliku kasutamise programmi FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technologyraames.

FIRST on oskusteabe suurendamise programm, mille eesmärk on strateegiliste sidemete tugevdamine, energiainnovatsiooni toetamine ning tehnilise koostöö edendamine leppega liitunud riikides ohutu ja turvalise tuumaenergia infrastruktuuri valdkonnas.

USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff kiitis Eesti initsiatiivi FIRST programmiga liituda: Me tervitame Eesti püüdlikkust liikuda energiatootmises süsinikumahukate allikate kasutamise põlvkonnalt edasi ning kindlustada riigis energia-alane sõltumatus. FIRST programm pakub mitmekülgset ekspertiisi USA valitsuselt, teadlastelt, riiklikest laboritest ning tootjatelt, et aidata Eesti ametnikel teha otsuseid tuumaenergia valdkonnas viisil, mis ühtiks kõrgeimate rahvusvaheliste tuumajulgeoleku standarditega, turvalisusega, ohutusega ning tuumaainete leviku tõkestamisega. See on oluline otsus ja toetame Eesti kõikide elujõuliste energiatootmise võimaluste kaalumist väga hoolikat.”

Eesti keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul suurendavad USA FIRST programmi koolitused Eesti ekspertide teadmisi väikeste moodulreaktorite arendamisest ning aitavad riigil teha tuumaenergia kasutuselevõtu sobivuse osas teadlikku otsust. “Peame esmalt endale selgeks tegema, milliseid võimalusi tuumatehnoloogia pakub ning teadvustama ka kaasevat vastutust ning kohustusi. Kuna Eestil puudub varasem tuumatehnoloogia kasutuskogemus ning riigil napib vastavas valdkonnas ekspertteadmiseid, siis on USA valitsuse toetus ja abi selles protsessis väga vajalik ning teretulnud,“ lausus keskkonnaminister Savisaar. “Samas ei ole koolituse korraldamine mingilgi moel märk sellest, nagu oleks Eesti tuumaenergia või mõne konkreetse reaktoritehnoloogia osas juba oma otsuse teinud,“ rõhutas minister Savisaar. 

 Programmi esimene osa toimub veebruarist septembrini virtuaalsel platvormil ning siis keskendutakse tuumaohutuse, -julgeoleku ja tuumaainete leviku tõkestamise teemadele. Tulevikus võib käsitleda teemasid nagu riigisiseste tuumaohutusreeglite väljatöötamine, tööjõukoolitus, rahastajate kaasamine ja tuumaelektrijaama asukohavaliku hindamine. 

 Tuginedes USA enam kui 60-aastasele innovatsioonile ja teadmistele tuumaenergia valdkonnas, pakub FIRST partnerriikidele tuge oskusteabe täiendamisel oma tuumaenergia valdkonnas, et toetada puhta energia eesmärke vastavalt tuumaohutuse, -julgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele. Tänaseks on USA välisministeerium toetanud  FIRST projekte kogu maailmas 6,3 miljoni dollari mahus. Biden-Harrise administratsioon tõstis hiljutisel kliimatippkohtumisel  programmi FIRST esile kui Ameerika Ühendriikide ühte peamistest jõupingutustest nii innovatsiooni edendamiseks puhaste tehnoloogiate edendamisel kui ka ülemaailmses koostöös kliimakriisiga toimetulekuks.