Ühisavaldus USA-Eesti suhete kohta

Secretary of State Antony J. Blinken meets with Estonian Foreign Minister Eva-Maria Liimets at the U.S. Department of State in Washington, D.C., on February 16, 2022. [State Department photo by Freddie Everett/ Public Domain]

16. veebruar 2022

Allpool on USA ja Eesti välisministrite ühisavaldus:

Ameerika Ühendriigid ja Eesti on lähedased liitlased ning neil on tugev partnerlus, mille alus on ühine pühendumine demokraatiale, inimõigustele ja õigusriigi põhimõtetele. Teeme tihedat koostööd kahepoolselt, liitlastena NATOs, USA-ELi suhete kaudu ja rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu OSCE ja ÜRO, et edendada julgeolekut, vabadust ja heaolu Euro-Atlandi piirkonnas ja maailmas.

Ameerika Ühendriikide ja Eesti hinnangul on NATO liitlaste kollektiivkaitse alus ja peamine foorum, kus liitlased peavad julgeolekukonsultatsioone ja langetavad otsuseid. Seisame mõlemad raudkindlalt Washingtoni lepingu artikkel 5 eest ning toetame NATO heidutuse ja kaitse täiendavat tugevdamist. Ootame NATO uuendatud strateegilise kontseptsiooni koostamist, et allianss lähtuks sellest kavast kõigi eelseisva kümnendi ohtude ja väljakutsetega kohanedes ning eraldaks selleks vajalikud ressursid. Ameerika Ühendriigid hindavad asjaolu, et Eesti on juba kaua eraldanud kaitsekulutustele vähemalt 2% SKP-st, nagu ka Eesti valitsuse hiljutist otsust praegusel kriitilisel ajal kaitsekulutusi veelgi suurendada. Ameerika Ühendriigid jätkavad ulatusliku julgeolekuabi andmist, et toetada Eesti kaitsevõime edasist arendamist. Ameerika Ühendriigid ja Eesti leiavad, et USA-l on keskne roll piirkonna julgeoleku tagamisel, sealhulgas heidutusmeetmete toetamisega NATO idatiival. Selleks kavatsevad Ameerika Ühendriigid ja Eesti jätkata korrapäraseid konsultatsioone Balti riikide piirkonna julgeoleku teemal.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti on mõlemad sügavalt mures, et Venemaa Föderatsioon on provotseerimata koondanud oma sõjalisi jõude Ukraina ümber ja saatnud väed Valgevenesse. See ohustab rahu ja julgeolekut Euroopas. Oleme ühtsed toetuses Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning jätkame kindlalt Ukraina vastupanu- ja heidutusvõime tugevdamise toetamist. Venemaa peaks astuma viivitamatult samme praeguse kriisi maandamiseks, viima sõjalised jõud tagasi alalistesse baasidesse ja pühenduma diplomaatilise lahenduse saavutamisele. Samuti kutsume Valgevenet üles täitma OSCE raames võetud ja teisi rahvusvahelisi kohustusi ning hoiduma pingete edasisest suurendamisest.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti kaitsevad õlg õla kõrval meie ühiseid väärtusi. Demokraatia tippkohtumise ja tegutsemise aasta kaudu kaitseme demokraatiat ja astume vastu autoritaarsusele, võitleme korruptsiooniga ning edendame ja kaitseme inimõigusi. Tallinnas toimunud rahvusvahelisel meediavabaduse konverentsil lubasime, et jätkame meediavabaduse koalitsiooni ja teiste organisatsioonide abil meediavabaduse toetamist. Lisaks teeme tihedat koostööd, et luua demokraatlikel väärtustel põhinev digitaalne tulevik, mis kaitseb inimõigusi, põhivabadusi ja reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda.

Tänavu tähistavad Ameerika Ühendriigid ja Eesti diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva. Oleme uhked oma seniste saavutuste üle ja ootame rõõmuga järgmist 100 aastat meie lähedases partnerluses.