Kõrge USA ametnik tõstab Tallinna visiidil esile rahvusvahelise julgeolekualase koostöö olulisust 

Acting Assistant Secretary Kang pictured with the Estonian Ministry of the Environment Secretary General Meelis Münt (left) and Ministry of Economic Affairs and Communications Deputy Secretary General for Energy Timo Tatar (right). Photo courtesy of the Estonian Ministry of the Environment.

22. märts 2022

Ameerika Ühendriikide abivälisministri kohusetäitja rahvusvahelise julgeoleku ning massihävitusrelvade leviku tõkestamise küsimustes, prof. C.S. Eliot Kang viibis 21-22.märtsil Tallinnas, et arendada USA ja Eesti vahelist suhtlust ning arutada Eesti valitsusametnikega regionaalse julgeolekuga seotud küsimusi, sealhulgas Venemaa põhjendamatut rünnakut Ukraina vastu.

Kohtumistel Eesti välisministeeriumi, siseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi juhtivametnikega rõhutas abivälisministri kohusetäitja Kang USA toetust piirkondlikule energiasõltumatusele ning uuris võimalusi üheskoos kaitsta elutähtsaid tehnoloogiaid kuritahtlike osapoolte eest.

“Ameerika Ühendriikide ja Eesti partnerlus on erakordselt tugev. Alates meie ühistest püüdlustest toetada regionaalset julgeolekut kuni piirkondliku energiasõltumatuse vajaduse lahendamiseni on USA vankumatult Eesti kõrval,” ütles abivälisministri kohusetäitja Kang.

Oma visiidil kordas abivälisministri kohusetäitja Ameerika Ühendriikide pühendumust Ukraina rahvale, Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning jõupingutustele, mis sunnivad Venemaa valitsuse ja selle toetajate vastutusele  võtmiseks nende põhjendamatu sõja eest Ukraina vastu.

“USA jätkab Ukraina rahva toetamist võitluses oma riigi eest, võimaldades julgeoleku-, majandus- ja humanitaarabi ning viies  kokku rahvusvahelise üldsuse, et võtta Putin vastutusele laastavate sanktsioonide, diplomaatilise isolatsiooni ja muude meetmete kaudu. Mingit leevendust ei saa olla enne, kui Putin kursi ümber pöörab,” ütles abivälisministri kohusetäitja Kang.

Prof. C.S. Eliot Kang juhib alates 20. jaanuarist 2021 abivälisministri kohusetäitjana Ameerika Ühendriikide jõupingutusi rahvusvahelise julgeoleku saavutamisel ja massihävitusrelvade leviku tõkestamisel. Karjääripõhise USA föderaalvalitsuse avaliku teenistuse vanemliikmena on prof. Kang varem töötanud oli muu hulgas asevälisministrina tuumaküsimuste teemal, erinõunikuna Põhja-Korea tuumarelvade vabaks muutmise teemal ja teistes ametites. Enne välisministeeriumiga liitumist õpetas dr Kang rahvusvahelist julgeolekut Pennsylvania ülikoolis ja Põhja-Illinoisi ülikoolis ning oli USA välissuhete nõukogu ja Brookingsi mõttekoja stipendiaat.