Riiklik vastutustundliku äritegevuse tegevuskava: teade võimaluse kohta esitada kirjalikud kommentaarid

Riiklik vastutustundliku äritegevuse tegevuskava: teade võimaluse kohta esitada kirjalikud kommentaarid

 

16. juunil 2021 teatas välisminister Anthony Blinken Biden-Harrise administratsiooni nimel, et välisministeerium alustab peagi USA vastutustundliku äritegevuse riikliku tegevuskava (NAP RBC) ajakohastamist ja aktiveerimist välismaal tegutsevate ja investeerivate USA ettevõtete jaoks.
See teatis (saadaval ainult inglise keeles) annab taustateavet ja ootab selle algatuse kohta kirjalikke kommentaare, mida USA valitsusasutused peaksid uuendatud NAP RBC väljatöötamisel arvesse võtma. Kommentaarid võivad olla seotud eelmises (2016. aasta) RBC riiklikus tegevuskavas tõstatatud probleemidega või muude prioriteetidena pakutud küsimustega.