USA ja Eesti ametnikud tõstsid esile ebausaldusväärse tehnoloogiaga seotud turvariske

27. mai 2022

Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis ja Eesti Siseministeerium võõrustasid 26. mail toimunud seminaril mõlema riigi eksperte. Arutelu all olid riigi julgeolekuriskid, mis on seotud teenuste ja tehnoloogiate tellimisega ebausaldusväärsetelt ettevõtetelt.

USA poolelt tegid ettekande energeetikaministeeriumi, sisejulgeolekuministeeriumi ja föderaalse juurdlusbüroo eksperdid ning Eestist Siseministeeriumi asutuste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Välisministeeriumi eksperdid.  Ettekande tegijad käsitlesid mitmeid probleeme, teiste seas ebausaldusväärsetest telekommunikatsiooniettevõtetest tulenevaid julgeolekuriske riikidele. Samuti arutati võimalusi tehnoloogiatoodetega seotud turvariske sõltumatult hinnata ning valitsuste väljavaateid õigusaktide rakendamiseks ja samme riskide maandamiseks.

“Ameerika Ühendriigid on pühendunud ülemaailmse olulise infrastruktuuri turvalisusele ja vastupanuvõimele. See on Ameerika Ühendriikide, liitlaste ja partnerite rahvusliku ja majandusjulgeoleku tagamise seisukohast väga oluline. Hindame kõrgelt koostööd Eesti valitsusega nende eesmärkide tagamisel,” ütles USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff. “Kuna eluliselt oluline infrastruktuur on põimunud, peame tegema koostööd, et tagada meie kasutatavate tehnoloogiate usaldusväärsus ning et saaksime olla kindlad, et meie rahvusliku ja majanduse julgeoleku toimimiseks vajalik teave on kaitstud,” lisas ajutine asjur.

“Ohtude maandamine algab nende teadvustamisest ja julgeolekusüsteemide tehnoloogia usaldusväärsus on väga oluline,“ märkis Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar oma ettekandes. “Peame väga oluliseks enda ja USA kolleegide kogemuste ning teadmiste jagamist oma partneritele. Tänane seminar on hea näide Eesti ja USA tugevast ning tõhusast koostööst ühtse julgeoleku loomisel,” lisas Kommusaar.

Seminar näitas, kui oluline on teha koostööd liitlaste ja partneritega, et kaitsta end ebausaldusväärsete ettevõtete eest, kui need on pärit riikidest, mis ei austa vaba ja õiglast kaubandust, õigusriiki, läbipaistvust ega õigusi privaatsusele, mille valitsused õõnestavad inimõigusi ja sunnivad ettevõtteid toetama riigi luuretegevust ning kujutavad endast olulist riski meie taristu turvalisusele.

Sõnavõtjad rõhutasid ka vajadust, et valitsused peavad olema eluliselt olulistes riiklikes julgeolekusüsteemides kasutatava tehnoloogia kontrollimisel proaktiivsed. Nende kohus on kaitsta oma kodanike andmeid ja tagada, et riigi teenused on vastupidavad ning ei oleks puudutatud välistest mõjudest.