President Bideni avaldus USA ja Balti liitlaste diplomaatiliste suhete sõlmimise 100. aastapäeval

Official White House Photo by Adam Schultz.

28. juuli 2022

Valge Maja
President Bideni avaldus

Täna tähistame 100. aasta möödumist järjepidevatest diplomaatilistest suhetest Ameerika Ühendriikide ja meie kolme Balti liitlase — Eesti, Läti ja Leedu vahel. Läbi sajandi kestnud võitluse ja taasiseseisvumise protsessi, on Ameerika Ühendriigid vankumatult seisnud nende kolme riigi seaduslike valitsuste kõrval. 1940. aastal, kui Nõukogude väed okupeerisid jõuga Balti riigid, andis meie välisministeerium välja Wellesi deklaratsiooni. See kinnitas Ameerika Ühendriikide ülemaailmselt tuntud poliitikat — me usume suveräänsusse, enesemääramisõigusse ja territoriaalsesse terviklikkusesse ning oleme vastu igale kiskjalikule sammule, mida tehakse ähvarduste või jõuga. Rohkem kui 60 aastat hiljem, kui ma olin senaator, tervitas USA uhkusega Balti riike, kui NATO liitlasi. Oleme igal sammul jäänud vankumatuks oma pühendumuses nende riikide vabadusele ja suveräänsusele. Tähistades oma pikaajalist sõprust, kinnitame taas ka seda üldtuntud poliitikat.

Nüüd, mil Euroopa suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus on taas rünnaku all, oleme ühinenud oma liitlaste ja partneritega, et taas kaitsta vabadust, demokraatiat ja julgeolekut. USA seisab õlg õla kõrval Eesti, Läti ja Leeduga, et astuda vastu Venemaa jõhkrale ja põhjendamatule sõjale Ukraina vastu ning selleks, et võtta Venemaa oma tegude eest vastutusele. Vähe on neid, kes teavad paremini, mis tegelikult kaalul on. Liitlastena jätkame Euroopa julgeoleku tugevdamist ja kaitseme igat sentimeetrit NATO territooriumil. USA jätkab tihedat koostööd Eesti, Läti ja Leeduga kõigi globaalsete väljakutsete lahendamisel, et tagada rahu, turvalisus ja vabadus kõigi jaoks ka järgmisel sajandil.