Ameerika Ühendriikide kongressi esindaja visiit rõhutab tugevat USA-Eesti kaitsealast partnerlust

Senator Cotton and Foreign Minister Reinsalu.

10. august 2022

Ameerika Ühendriikide Arkansast esindav senaator Tom Cotton külastas delegatsiooniga 9-10. augustil Eestit, et kohtuda siinsete esindajatega. Tallinnas kohtuti välisminister Urmas Reinsaluga, kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salmiga, kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palmiga.

“Eesti on hea sõber ja tugev liitlane, kes suhtub tõsiselt nii kaitse- kui ka NATOga seotusse. Mul on olnud rõõm külastada Tallinna ja kuulda Eesti vaatenurka meie partnerlusele, kui seisame koos vastu Venemaalt ja Hiinast tulenevatele julgeolekuohtudele,“ ütles senaator Cotton.

Kohtumisel Eesti kõrgete ametnikega tõstis senaator Cotton esile USA vankumatut pühendumust USA-Eesti partnerlusele ja regionaalsele julgeolekule, sealhulgas Venemaa valitsuse ja selle toetajate vastutusele võtmist põhjendamatu sõja eest Ukrainas.

“Vestlustes kõrgete kaitse- ja välispoliitikaametnikega rõhutasin Ameerika Ühendriikide mõlema erakonna toetust NATO võimekuse tugevdamisele Venemaa agressiooni heidutusel ja  alistamisel ning  Hiina kommunistliku partei seatud tõsisete ohtude kõrvaldamisel,” lisas senaator.

Tom Cotton on vabariiklasest USA senaator Arkansase osariigist. Ta on senati relvajõudude komitee õhu- ja maavägede allkomisjoni vanemliige, senati luurekomitee ning kohtukomitee kriminaalõiguse ja terrorismivastase võitluse allkomisjoni vanemliige. Senaator Cotton teenis varem USA esindajatekojas ja Ameerika Ühendriikide armees olles välismissioonidel Iraagis ja Afganistanis.