Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium korraldas Eesti kolleegidele krüptovaluutaga seotud kuritegude töötoa

8. september 2022

USA Justiitsministeeriumi välisprokuröride arendamise, abistamise ja koolituse büroo pidas  välisministeeriumi Rahvusvaheliste Narko- ja Õiguskaitse Büroo rahalisel toel Tallinnas 6.-8. septembril kolmepäevase seminari  krüptovaluuta kuritegeliku kasutamise uurimise ja vastutusele võtmise praktika rahvusvahelistest probleemidest. Töötoas osalesid Eesti prokuratuuri, Rahapesu Andmebüroo, Kaitsepolitseiameti  ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.

Eksperdid USA Justiitsministeeriumi rahvusvahelise arvutikuritegevuse ja intellektuaalomandi osakonnast, FBI virtuaalvara kasutamise osakonnast ja USA Õiguskaitseametist arutasid küberohtude tekkivat maastikku, krüptovaluuta uurimist ja rahvusvahelist koostööd süüdistuste esitamisel ning küberkuritegevuse uurimisel.

“Digitaalsete varade ebaseadusliku kasutamise vastu võitlemine peaks olema ülemaailmne prioriteet,” ütles USA justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokuröri abi Kenneth A. Polite. “Teabe ja teadmiste jagamise sünkroniseeritud lähenemisviis võimaldab õiguskaitseasutustel üle maailma peatada kuritegelikud äritegevused, mis mõjutavad meid kõiki,” lisas ta.

“Kui meil on teadmised ja oskused üksteise toetamiseks ning soov teha koostööd, siis suudame võidelda ka kõigi varjatumate küber- ja krüptorahakuritegudega” ütles Eesti peaprokurör Andres Parmas. “Eesti ja USA õiguskaitseorganite koostöö on seni olnud edukas mitmes kriminaalasjas ning usun, et see töötuba on kasulik mõlemale riigile ja muudab meie koostöö veelgi tõhusamaks.”

USA hindab koostööd Eesti kolleegidega küberohtude ja kuritegevuse ohjeldamisel ja kõrvaldamisel krüptoraharuumis. Digitaalsete varade tehnoloogiate riikidevaheline olemus nõuab koostööd rahvusvaheliste õiguskaitsepartneritega, et tuvastada ja koguda digitaalseid tõendeid ning arestida ja takistada kuritegevusega seotud digitaalsete varade edasist levitamist. Koostöös saavad õiguskaitseorganid küber- ja krüptovaluutaga seotud kuritegusid paremini ära hoida, peatada, uurida ja nende eest vastutusele võtta ning nendest kuritegudest saadud ebaseaduslikku tulu tagasi nõuda.

“Digitaalsete varade kuritarvitamise vastu võitlemine ja krüptovaluutade kuritegeliku kuritarvitamise uurimine on ülemaailmne probleem, mille lahendamiseks FBI võtab ühtse ja koostööpõhise lähenemisviisi,” ütles FBI kriminaaljuurdluste asedirektor Luis M. Quesada.
Kuna digitaalsed varad ületavad riigipiire, on hädavajalik, et FBI ja tema rahvusvahelised partnerid jätkaksid jõupingutuste koordineerimist ja teabe jagamist kuritegeliku äritegevuse kohta, mis kujutab meie kodanikele pidevat ohtu. Selline sünkroniseeritud lähenemine teabe ja ressursside jagamisele võimaldab õiguskaitseorganitel kõige paremini ära hoida krüptovaluutade ja muude virtuaalsete varade kuritegelikku kasutamist.

Lisateavet USA justiitsministeeriumi rahvusvahelise arvutikuritegevuse ja intellektuaalomandi vastase programmi kohta, mida haldavad USA justiitsministeeriumi välisprokuröride arendamise, abistamise ja koolitamise büroo kriminaalosakond ning arvutikuritegevuse ja intellektuaalomandi osakond, leiate siit.