Kaks Eesti kodanikku arreteeriti kahtlustatuna 575 miljoni USD ulatuses krüptorahakelmuses ja rahapesus

21. november 2022

Edastame Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi pressiteate:

Washingtoni osariik.- Tallinnas arreteeriti pühapäeval kaks Eesti kodanikku kahtlustatuna 18-s rikkumises krüptorahakelmuses osalemises ja rahapesus kogusummas 575 miljoni USD väärtuses.

Kahtlustuse esitas USA Washingtoni osariigi lääneringkonna kohus  27. oktoobril ja see avalikustati täna pärast vahistamisi.

Kohtudokumentide kohaselt petsid Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, mõlemad 37 a, väidetavalt sadu tuhandeid ohvreid läbi mitmetahulise skeemi. Nad keelitasid ohvreid sõlmima rendilepinguid petturlikele seadmetele kahtlusaluste krüptorahakaevanduses nimega HashFlare. Samuti põhjustasid nad ohvrite investeerimise virtuaalvaluuta panka nimega Polybius Bank. Tegelikkuses pole Polybus kunagi pank olnud ega kunagi lubatud dividende välja maksnud. Ohvrid maksid Potapenko ja Turõgini ettevõtetele üle 575 miljoni dollari. Seejärel kasutasid Potapenko ja Turõgin varifirmasid pettusest saadud tulu pesemiseks ning kinnisvara ja luksusautode ostmiseks.

“Uus tehnoloogia on muutnud süütute ohvrite ärakasutamise kurjategijate jaoks lihtsamaks  nii Ameerika Ühendriikides kui välismaal,” ütles USA justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokuröri abi Kenneth A. Polite Jr. “Justiitsministeerium töötab selle nimel, et inimesed ei kaotaks oma raskelt teenitud raha kuritegelike skeemide läbi ja ei luba neil kahtlusalustel oma kuritegude vilju nautida.”

“Väidetava skeemi suurus ja ulatus on tõeliselt hämmastav. Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptoraha ahvatlust kui ka krüptoraha kaevandamist ümbritsevat salapära, et panna toime tohutu Ponzi skeem,” ütles USA Washingtoni osariigi lääneringkonna prokurör Nick Brown. “Nad meelitasid investoreid valeandmete esitamisega ja maksid seejärel esimestele investoritele raha välja hilisemate investeerijate maksetest. Nad püüdsid oma ebaseaduslikult teenitud tulu peita Eesti kinnisvarasse, luksusautodesse ning pangakontodele ja virtuaalvaluuta rahakottidesse üle maailma. Ameerika Ühendriikide ja Eesti ametivõimud töötavad nende varade konfiskeerimise ja ohjeldamise nimel ning et jätta need kuritööd ilma kasumist.”

“FBI töötab piiriüleselt isikutega, kes kasutavad investorite petmiseks üha keerukamaid skeeme,” ütles FBI kriminaaluurimise osakonna abidirektor Luis Quesada. “Ohvrid Ameerika Ühendriikides ja välismaal investeerisid enda arvates keerukasse virtuaalvaradega teenivatesse ettevõtetesse, kuid see kõik oli osa petuskeemist mille läbi said kannatada tuhanded isikud. FBI tänab meie riiklikke ja rahvusvahelisi partnereid nende jõupingutuste eest kogu uurimise jooksul kannatanute heaks õigluse jalule seadmisel.”

Süüdistuse kohaselt väitsid Potapenko ja Turõgin, et HashFlare haldas ulatuslikku krüptokaevandamise operatsiooni. Krüptoraha kaevandamine on protsess, mille käigus kasutatakse arvuteid krüptoraha, näiteks Bitcoini, genereerimiseks kasumi saamiseks. Potapenko ja Turõgin pakkusid tasu eest lepinguid, mille alusel võisid kliendid saada osaluse HashFlare’i kaevandamisoperatsioonis, vastutasuks nende poolt toodetud virtuaalvaluuta eest. HashFlare’i veebisait võimaldas klientidel näha, kui palju virtuaalset valuutat nende kaevandamistegevus väidetavalt oli tootnud. Aastatel 2015-2019 sisestasid kliendid kogu maailmast, sealhulgas Washingtoni osariigist, rohkem kui 550 miljoni dollari väärtuses lepinguid HashFlare’iga.

Kahtlustuse kohaselt olid need lepingud õigustühised. HashFlare’il ei olnud väidetavalt virtuaalse valuuta kaevandamise seadmeid, mida ta väitis omavat. HashFlare’i seadmed tegid väidetavalt Bitcoini kaevandamist vähem kui ühe protsendi ulatuses arvutusvõimsusest, mida ta väitis endal olevat. Kui investorid palusid oma kaevandamise tulu välja võtta, ei suutnud Potapenko ja Turõgin lubatud kaevandatud raha välja maksta. Selle asemel nad kas keeldusid maksete tegemisest või maksid investoritele välja virtuaalvaluutaga, mille süüdistatavad olid ostnud vabaturult – mitte valuutaga, mida nad olid kaevandanud. HashFlare lõpetas oma tegevuse 2019. aastal.

2017. aasta mais pakkusid Potapenko ja Turõgin investeeringuid ettevõttesse nimega Polybius, mis nende lubaduste kohaselt moodustaks virtuaalvaluutale spetsialiseerunud panga. Nad lubasid investoritele maksta Polybiuse kasumist dividende. Mehed kogusid selle skeemiga vähemalt 25 miljonit dollarit ja viisid suurema osa rahast teistele pangakontodele ja nende kontrolli all olevatesse virtuaalvaluuta rahakottidesse. Polybius ei moodustanud kunagi panka ega maksnud dividende.

Süüdistus Potapenko ja Turõgini vastu puudutab ka kuritegeliku tulu rahapesukokkulepet, kasutades selleks varifirmasid ning võltsitud lepinguid ja arveid. Rahapesu vandenõu hõlmab väidetavalt vähemalt 75 kinnisvara, kuut luksussõidukit, krüptoraha rahakotte ja tuhandeid krüptoraha kaevandamise masinaid.

Potapenkot ja Turõginit süüdistatakse mõlemad vandenõus internetipettuse toimepanemises, 16 internetipettuse seigas ja ühes rahapesu toimepanemise vandenõus. Kui Potapenko ja Turõgin mõistetakse süüdi, ähvardab mõlemat maksimaalne karistus 20 aastat vangistust. Föderaalse ringkonnakohtu kohtunik määrab võimaliku karistuse kindlaks pärast seda, kui ta on võtnud arvesse USA karistusmääruste suuniseid ja muid seadusest tulenevaid tegureid.

Juhtumit uurib FBI

Ameerika Ühendriigid tänavad Eesti Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei küberkuritegude bürood selle uurimise toetamise eest. Uurimisele pakkus mitmekülgset abi USA justiitsminitseeriumi rahvusvaheliste suhete osakond.

Antud uurimine ja vahistamised näitavad suurepärast koordineerimist ja koostööd Ameerika Ühendriikide ja Eesti õiguskaitseasutuste vahel. Eesti on olnud olulinel iitlane selle küberkuritegevuse tõkestamisel ning Ameerika Ühendriigid tänavad eestlasi nende jätkuva abi ja koordineerimise eest.

Seda juhtumit menetlevad prokurörid Adrienne E. Rosen ja Olivia Zhu kriminaalosakonna rahapesu ja varade tagastamise osakonnast ning Washingtoni osariigi lääneringkonna abiprokurörid Seth Wilkinson ja Jehiel I. Baer. Isikud, kes usuvad, et nad võivad olla selles kaasuses ohvrid, saavad täiendavat informatsiooni www.fbi.gov/hashflare.

Süüdistus on vaid kahtlustuse esitamine. Kõiki kahtlusaluseid peetakse süütuteks kuni süü on kohtu poolt tõendatud mõistliku kahtluseta.