Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi esindaja tõstab visiidiga esile USA ja Eesti õigusabikoostöö tõhusust

USA justiitsministeeriumi abipeaprokurör Kenneth A. Polite ja Eesti riigi peaprokurör Andres Parmas.

 

1.detsember 2022

Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi abipeaprokurör Kenneth A. Polite oli täna Eestis visiidil. Visiidi käigus kohtus ta peaprokurör Andres Parmase ja siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaarega.

“Eesti on suurepärane partner ja liitlane. Ma nautisin Tallinna külastamist ja ülevaate saamist Eesti seisukohtadest meie koostöö osas rahvusvahelise kuritegevuse, nagu küberkuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu vastu võitlemistel,” ütles abipeaprokurör Polite.

Kohtumistel arutas abipeaprokurör hiljutist kahepoolset õiguskaitsekoostööd, mis 20. novembril vahistatud kahe Eesti kodaniku, Sergei Potapenkot ja Ivan Turõgini osas, kes vahistati kahtlustatuna kaheksateistkümnes rikkumises väidetavas 575 miljoni dollari suuruses krüptorahapettuses ja rahapesu kuritöös osalemises, millega tekitati kahju sadadele tuhandetele ohvritele.

“Võitlus digitaalse vara kuritegeliku kasutamise vastu on prioriteetne mõlemas riigis. Selline õiguskaitsealane tegevus näitab USA ja Eesti õiguskaitseasutuste edukat koordineerimist ja koostööd. Eesti on olnud meid kõiki mõjutavate küberkuritegude tõkestamisel esirinnas ning me täname eestlasi jätkuva koostöö eest õigluse jalule seadmisel ohvritele,” lisas abipeaprokurör.

Kenneth A. Polite, Jr. töötab justiitsministeeriumi kriminaalosakonna abipeaprokurörina. Ta juhib enam kui 600 föderaalprokuröri, kes tegelevad organiseeritud ja rahvusvahelise kuritegevuse, jõukude vägivalla, väärtpaberipettuste, tervishoiupettuste, välismaiste korruptsioonipraktikate seaduse rikkumise, avaliku sektori korruptsiooni, küberkuritegevuse, intellektuaalomandi varguse, rahapesu, pangasaladuse rikkumise, laste ärakasutamise, rahvusvahelise uimastikaubanduse, inimõiguste rikkumise ja muude kuritegude ning ka rahvusvaheliste suhete ja tundlike õiguskaitsemeetmetega seotud küsimuste uurimisega ja nende eest vastutusele võtmisega.

Fotod kohtumisest leiab siit:  https://www.flickr.com/photos/usembassytallinn/albums/72177720304129898