Eesti siseministeerium ja USA välisministeerium viisid läbi töötoa keemilisele, bioloogilisele, kiirgus- või tuumarünnakule reageerimise teemadel

13.detsember 2022

6. ja 7. detsembril 2022 toimus siseministeeriumi ja USA välisministeeriumi koostöös töötuba “Sub-Regional CBRN Response & Assistance Workshop (SR2 Estonia).” Koolitus tõi kokku Eesti sisejulgeoleku-, riigikaitse-, tsiviilkaitse, tervishoiu-, keskkonnakaitse- ja rahvusvaheliste suhete valdkondade ministeeriumide esindajad Ameerika Ühendriikidest, Poolast, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ning Euroopa Liidu ja NATO struktuuridest. Koos arutati ühist reageerimist keemilisele, bioloogilisele, radioloogilisele või tuumarünnakule (KBRT).

Kahepäevase töötoa avasid siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler Viola Murd ja USA ajutine asjur Eestis, Gabrielle Cowan. Oma sõnavõtus rõhutasid nad, et iga riik peab suurendama oma institutsionaalset valmisolekut tõhustamaks reageerimist KBRT-intsidendile, ning tõstsid esile rahvusvahelise abi olulist rolli suure kriisi ohjamisel.

Töötoas osalejatel oli võimalus kuulata ettekandeid ja jagada parimaid praktikaid KBRT-valmiduse ja intsidentidele reageerimise ekspertidega, sealhulgas Eesti valitsuse, Euroopa Liidu, NATO, USA Euroopa väejuhatuse ja USA õiguskaitseorganite esindajatega.

Töötoa kesksel kohal oli simulatsiooniharjutus, millega õpiti reageerimist hüpoteetilisele stsenaariumile tuginevat Eesti infrastruktuuri vastu suunatud radioloogilisi osakesi sisaldavate lõhkeseadeldiste terrorirünnakuteseeriale. Stsenaarium tõstis esile vajadust investeerida KBRT- valmidusse ja jätkuvate õppuste olulisust, et harjutada reageerimist suurele kriisile. Samuti rõhutati koostöö väärtust rahvusvaheliste partneritega, et kasutada kriisiolukorras maksimaalselt välisabi, mis aitaks päästa elusid, kaitsta keskkonda ja minimeerida kahju kogukondadele. Kitsamates teemarühmades arutasid ja hindasid osalejad iga riigi suutlikkust nii oma riigis toimunud intsidendile reageerimisel kui ka võimekust osutada KBRT-rünnaku korral abi teistele riikidele.

Seminar on osa USA välisministeeriumi juhitud õpitubade sarjast, mille eesmärk on tõhustada rahvusvahelist koostööd, et heidutada ja kaitsta  KBRT-relvade sageneva kasutamise vastu kogu maailmas.