USA suursaadik rõhutab rahapesu andmebüroo konverentsil koostöö olulisust väljakutsete lahendamisel

29. märts 2023

Ameerika Ühendriikide suursaadik George P. Kent esines 29. märtsil Tallinnas toimunud Rahapesu andmebüroo (FIU) konverentsi avasõnadega, milles ta rõhutas sanktsioonide jõustamise ja surve suurendamise tähtsust kärpimaks Venemaa sõjamasinat toetavate tulusid ja kaitsmaks rahvusvahelisi finantssüsteeme.

“Rahapesu andmebüroo muudab Eesti finantssektori turvalisemaks, mis tuleb kasuks kogu maailmale,” ütles suursaadik Kent. “Tänapäeva maailmas, kus rahaülekanded, krüptokaubandus ja küberkuritegevus liigub kiiremini, kui jõuate näpuga üle telefoni libistada, on hästi toimiv ja tõhus Rahapesu andmebüroo väga oluline riigi finantssüsteemi kaitsmisel. Eesti on USA-le usaldusväärne partner, ning me kasutame jätkuvalt kõiki võimalusi koostööks ja teie toetamiseks.”

Rahapesu andmebüroo konverents toimub pärast Moneyvali hiljutist vastastikuse hindamise analüüsi, mis andis hinnangu Eesti rahapesu- ja finantsterrorismi tõkestamise (AML/CFT) režiimile ning leiti, et Eestil on tugev rahvusvaheline koostöö ja Rahapesu andmebüroo võimekus. Suursaadik Kent märkis, et Eestil seisab finantskuritegude ennetuse, avastamise ja vastutusele võtmise tugevdamisel veel ees oluline töö

Ameerika Ühendriigid on pühendunud Eesti toetamisele finantskuritegude vastases võitluses, kuna meie koostöö on suunatud globaalse julgeoleku tugevdamiseks. Rahapesu andmebüroo koosseisus on täiskohaga USA rahandusministeeriumi majanduskuritegude nõunik, et suurendada Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise suutlikkust. USA justiitsministeeriumi piirkondlik õigusnõunik teeb koostööd õiguskaitseorganite, prokuröride ja kohtunikega kõigis Balti riikides, et tõhustada võitlust rahvusvaheliste kuritegudega. 2023. aasta veebruaris avas Ameerika Ühendriikide salateenistuse esindus Tallinnas koostöös Eesti Sisekaitseakadeemiaga arvutiekspertiisi õppeprogrammi, et koolitada Balti riikide õiguskaitseametnikke võitluses rahvusvaheliste kuritegudega.