Ameerika Ühendriigid ja Baltimaad teevad koostööd võitluses rahvusvahelise finantskuritegevuse vastu

18.mai 2023

USA justiitsministeeriumi (DOJ) ülemeremaade prokuratuuride arendamise, abistamise ja koolituse büroo (OPDAT) korraldas koos USA maksuameti kriminaaluurimisosakonnaga (IRS-CI) viiepäevase finantsjuurdlustehnikate seminari, mille eesmärk oli täiustada prokuröride, finantsuurijate ja rahapesu andmebüroode analüütikute oskusi ja teadmisi, vahendades uusimaid programme ja oskusteavet finantskuritegude tõhusaks tõkestamiseks.

Tallinnas 15.-19. mail toimunud koolitus kolme Balti riigi prokuröride, uurijate ja analüütikute osalusel käsitles erinevaid teemasid, mis on vajalikud tulemusliku finantsjuurdluste ja süüdistuse esitamiseks, sealhulgas rahapesu tuvastamine ja ennetamine, varade jälgimine ja tagasinõudmine, krüptoraha uurimine, kohtuekspertiisi raamatupidamismeetodid, finantsanalüüs ja profileerimine ning küsitlus- ja ülekuulamisstrateegiad.

“Rahvusvaheline finantskuritegevus kujutab endast märkimisväärset ohtu maailma majandusele ja riikide julgeolekule,” ütles USA justiitsministeeriumi abipeaprokuröri asetäitja ja rahvusvaheliste küsimuste nõunik Bruce C. Swartz.  “Koostöö ja efektiivsete juurdluste abil saame katkestada illegaalsed finantsvõrgustikud ning võtta vastutusele need, kes kasutavad rahvusvahelist finantssüsteemi ebaseaduslike tulude saamiseks.”

“IRS-CI-l on hea meel teha koostööd USA justiitsministeeriumi ja USA saatkonnaga Tallinnas, et õpetada uurijatele varade jälitust,” ütles globaalsete operatsioonide, poliitika ja toetuse tegevdirektor Mary E. Hammond.  “Kuritegelike finantsvõrgustike likvideerimine muudab maailma kõigi jaoks turvalisemaks.”

Ameerika Ühendriigid hindavad koostööd kolleegidega Balti riikidest, et heidutada ja lahendada riikidevahelisi finantskuritegusid.  Ühiselt tegutsedes saame katkestada ebaseaduslikku varade liikumist ja jälitada piiriülest rahade liikumist ja likvideerida kuritegelikke võrgustikke, muutmaks finantskurjategijate karistamatut tegutsemist üha keerulisemaks.