Rohkearvuline USA kübervaldkonna ametnike delegatsioon külastab Tallinna küberteemasid käsitlevaid üritusi

29. mai 2023

Rohkem kui 40-liikmeline USA kübervaldkonna ametnike delegatsioon külastab sel nädalal Tallinna, et osaleda 29. maist kuni 2. juunini mitmetel küberkonverentsidel ja -dialoogidel. Delegatsiooni kuuluvad erinevate Ameerika Ühendriikide valitsusasutuste esindajad, sealhulgas Valgest Majast, välisministeeriumist, küberjulgeoleku ja infrastruktuuri julgeoleku agentuurist , kaitseministeeriumist, sisejulgeolekuministeeriumist ning teistest valitsusasutustest. Delegatsiooni juhtide seas on:, USA Rahvusliku Küberturvalisuse direktori kohusetäitja Kemba Walden, USA kübervaldkonna ja digitaalpoliitika erivolitustega diplomaatiline esindaja Nathaniel C. Fick, USA küberjulgeoleku ja infrastruktuuri turvalisuse agentuuri (CISA) tegevdirektor Brandon Wales, USA abikaitseministri asetäitja küberpoliitika valdkonnas Mieke Eoyang, USA abisisejulgeolekuministri asetäitja küberpoliitika valdkonnas Thomas McDermott ja USA küberväejuhatuse ülema asetäitja, kindralleitnant Timothy D. Haugh.

Delegatsiooni liikmed osalevad 29.-30. mail toimuval küberväeülemate foorumil, 30. mail Eesti välisministeeriumi korraldatud Ukraina küberdoonorite konverentsil, 30. mail – 2. juunil NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskuse (CCDCOE) korraldatud rahvusvahelisel küberkonfliktide konverentsil (CyCon) ning mitmetel muudel kahe- ja mitmepoolsetel küberjulgeolekualastel dialoogidel. Delegatsiooni liikmed osalevad ka kohtumistel Eesti valitsusametnikega ja võtavad osa aruteludest Eesti äriringkondade esindajatega.

Selle suure delegatsiooni visiit näitab Ameerika Ühendriikide pühendumust teha koostööd meie liitlaste ja partneritega, sealhulgas Eestiga, et võidelda küberohtude vastu, suurendada vastupidavust kübervaldkonnas ja edendada poliitikat, mis kaitseb elutähtsa infrastruktuuri terviklikkust ja turvalisust.