Ameerika Ühendriikide kübervaldkonna ja digitaalpoliitika erivolinik Nathaniel Ficki visiit Eestisse

Ameerika Ühendriikide kübervaldkonna ja digitaalpoliitika erivolinik Nathaniel Ficki visiit Eestisse rõhutab tugevat kahepoolset partnerlust

1. juuni 2023

USA kübervaldkonna ja digitaalpoliitika erivolitustega diplomaatiline esindaja Nathaniel C. Fick külastas 1. juunil Eestit, et arutada USA ja Eesti kahepoolset küberkoostööd. Suursaadik Fick kohtus Tallinnas Eesti välisministeeriumi digi- ja  küberdiplomaatia osakonna peadirektor Tanel Sepaga ja digiküsimuste diplomaatilise esindaja Nele Leoskiga. Nad arutasid Ukraina toetamist, küberkoostööd ÜROs ja muudel rahvusvahelistel foorumitel ning digitaaldiplomaatiat.

“USA ja Eesti partnerlus näitab, milliseid koalitsioone me püüame luua ja toetada, tuginedes positiivsele nägemusele meie tuleviku tehnoloogiast,“ ütles suursaadik Fick pärast välisministeeriumis toimunud kohtumist. “Me täname Eestit, et ta on jätkuvalt globaalse küberjuhtimise eeskujuks, mida tõestab NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskuse võõrustamine siin Tallinnas, samuti täname jätkuva toetuse eest Ukraina side- ja küberturvalisuse toetamise eest.“

USA suursaadik Eestis George P. Kent tervitas soojalt erivolinik Ficki Eestis. “Eesti on usaldusväärne ja hinnatud küberpartner. Meie kahepoolne koostöö on ulatuslik, alates sõjalistest küberalgatustest kuni luure- ja ohuteabe jagamiseni ning elutähtsate infrastruktuuride kaitsmiseni. Koostöös saame lahendada tänapäeva kõige keerulisemad küberprobleemid, sealhulgas leida viise, kuidas heidutada  Venemaa-suguste riikide pahatahtlikku küberkäitumist.“

USA kübervaldkonna ja digitaalpoliitika erivolinik Nathaniel C. Fick  kuulub enam kui 40-st USA küberametnikust koosnevasse delegatsiooni, kes külastavad sel nädalal Tallinna, et osaleda mitmetel küberkonverentsidel ja -dialoogidel. Tema visiit näitab Ameerika Ühendriikide pühendumust jätkuvale partnerlusele Eestiga, et tagada stabiilne, avatud ja turvaline küberruum, kus kõik riigid käituvad vastutustundlikult.