Venemaa peab lõpetama toiduainete relvana kasutamise

USA suursaadik George P. Kent

Arvamusartikkel ilmus Postimehes 10. augustil 2023.

Venemaa on andnud järjekordse löögi maailma kõige haavatavamatele elanikele.  Venemaa taganemine Musta mere teravilja algatusest (BSGI) ja Ukraina maailmaturule suunatud teravilja sihtmärgiks võtmine seab ohtu lugematu hulga inimelusid.  Venemaa kasutab toiduaineid relvana inimeste arvelt kogu maailmas.  Maailm vajab Ukraina teravilja. Venemaa peab need halastamatud tegevused lõpetama.

BSGI on ÜRO ja Türgi vahendusel sõlmitud aasta pikkune kokkulepe, mille eesmärk on tagada teravilja ja muude toiduainete tarned Ukraina sadamatest.  BSGI raames on tarnitud umbes 33 miljonit tonni Ukraina teravilja ja toiduaineid, mis vastab 18 miljardile leivapätsile.  See aitas stabiliseerida ja vähendada toiduainete hindu peaaegu 20% võrra pärast seda, kui hinnad tõusid pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

17. juulil 2023 lahkus Venemaa BSGI-st, mis põhjustas teravilja hinna järsu tõusu.  Pärast BSGI-st väljaastumist ei lõpetanud Venemaa oma tegevust.  Ta hakkas sihtima Ukraina teraviljahoidlaid  ja muid Ukraina sadamainfrastruktuure.  Ta ähvardas kolmandate riikide kaubalaevu, kui need üritasid Ukraina sadamates vilja laadida. Ta kasutas ära oma ekspordi kõrgemat hinda, takistades Ukraina teravilja turulepääsu.

Venemaa võtab selle meetme ajal, mil maailmas kasvab murettekitav toiduga kindlustamatus.  Konfliktid, ebakindlus ja kliimamuutuse mõju süvendavad miljonite inimeste toidunappust kogu maailmas. Samal ajal, kui Venemaa takistab tarneid Ukrainast, müüb ta jätkuvalt rekordkoguseid, sealhulgas Ukraina teravilja, mis on varastatud Ukraina teraviljaladudest ja põldudelt. 

Hoolimata Venemaa valeinformatsioonist ei ole Ameerika Ühendriigid kehtestanud sanktsioone Venemaa põllumajandustoodete ekspordi suhtes.  See on tingitud meie pühendumusest ülemaailmsele toiduga kindlustatusele.  Ameerika Ühendriigid toetavad jätkuvalt jõupingutusi, et Ukraina teravili jõuaks turgudele, mis seda hädasti vajavad. Selleks anname Ukraina põllumajandustootjatele rahalist toetust, seemnete ja väetiste tarneid ning abi saagi ladustamisel ja töötlemisel. Laiemalt jätkame rahvusvahelise kogukonna juhtimist ja ühendamist, et tegeleda ülemaailmse toiduga kindlustamatuse probleemiga.

Eesti on hinnatud partner, kes reageerib humanitaarvajadustele kogu maailmas ja on vastu sellele, et Venemaa kasutab toitu relvana.  Eesti paistab jätkuvalt silma sellega, et toetab Maailma Toiduprogrammi võitluses toidupuuduse vastu Jeemenis, Afganistanis ja Süürias. Me kõik peaksime tunnustama Eesti juhte selle eest, et nad on paindlike lahendustega tegelenud Ukraina teravilja toimetamisega sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse – vaesuse ja nälja käes vaevlevatele peredele ja lastele.  

Venemaa peab lubama elutähtsa teravilja vedu, mis toidab miljoneid inimesi kogu maailmas.  Ta peab lõpetama ladude ja sadamate ründamise ning Ukraina teravilja varastamise. Ta peab lõpetama nende riikide laevade ähvardamise, kes ei osale sõjategevuses.  Ta peab lõpetama surma ja hävingu külvamise.  Venemaa peab selle sõja lõpetama.