USA üldteenistuste administratsiooni (GSA) juhi Robin Carnahani visiit Tallinnasse rõhutab USA pühendumust avatud valitsemise partnerlusele.

7. september 2023

USA üldteenistuste administratsiooni GSA juht Robin Carnahan külastas 4.-7. septembril Eestit, et ühiselt juhtida USA delegatsiooni 8. ülemaailmsel avatud valitsemise partnerluse (OGP) tippkohtumisel ja osaleda Tallinna digitippkohtumisel (TDS). Ta osales ka mitmetel kahe-ja mitmepoolsetel kohtumistel.

“Me usume, et avatud valitsemine on oluline demokraatia tugevdamiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks meie inimeste jaoks ning me täname Eesti valitsust kaasahaarava ja eduka tippkohtumise korraldamise eest,” ütles GSA juht Carnahan.

GSA juht Carnahan esindas USA delegatsiooni 5. septembril toimunud juhtkomitee ministrite kohtumisel, kus ta kinnitas taas USA pühendumust avatud valitsemise partnerlusele, mis on väärtuslik platvorm meie riikide ees seisvate oluliste probleemide lahendamiseks, nagu rünnakud avalike institutsioonide toimimise vastu, kodanikuühiskonna vähenemine, suurenev majanduslik ebavõrdsus ja haavatavate elanikkonnarühmade marginaliseerumine ning kliimamuutuste süvenevad mõjud.

USA suursaadik Eestis George P. Kent tervitas GSA juhti, Robin Carnahani Eestis: “Eesti on ideaalne ja sümboolne riik OGP ja TDSi võõrustamiseks. Eesti teerajaja roll e-valitsemise vallas on eeskujuks nii suurtele kui ka väikestele riikidele, kellelt õppida ja eeskuju võtta. Eesti võlgneb suure osa oma edust asjaolule, et riik on iseseisvumisest alates aktiivselt tehnoloogiat kasutusele võtnud.”

GSA juht Robin Carnahan kuulub 40-st USA ametnikust koosnevasse delegatsiooni, mis viibib sel nädalal Eestis, et osaleda OGP, TDS ja mitmepoolsetes vestlustes. Tema visiit näitab USA pühendumust jätkata koostööd Eesti ja teiste partneritega, et tagada avatum, läbipaistvam ja vastutustundlikum valitsemine.

GSA on sõltumatu USA asutus, mis pakub olulist haldustuge USA föderaalvalitsuse ülesannete ja missioonide täitmiseks. Üks GSA eesmärke on pakkuda Ameerika rahvale digitaalset valitsemist usaldusväärsete, kättesaadavate ja kasutajakeskse tehnoloogia abil.