USAID juht Samantha Power avatud valitsemise partnerluse 2023. aasta ülemaailmsel tippkohtumisel

Administrator Samantha Power at the 2023 Open Government Partnership Global Summit Event: State in a Smartphone – The Future of Digital Government

7.september 2023
Tallinn, Eesti

SAMANTHA POWER: Tere kõigile! Mul on hea meel olla siin, just astudes lennukist maha. Tean, et olen viimastel päevadel jäänud ilma mõnest väga tähtsast arutelust, kuid meil on olnud USAIDi, USA valitsuse ja kodanikuühiskonna esindajad, kes on meid otseülekandes kursis hoidnud, ja tundub, et see on olnud uskumatu aeg olla koos .

Aidan [Eyakuse], tänan teid kõige eest, mida teete. Te teate, et kui sündmused toimuvad, kui arengud Tansaanias, Sahara-taguses Aafrikas ja mujal muutuvad – teie juhtimine on olnud kohapeal täiesti asendamatu, ja tänan teid ka teie väsimatu töö eest OGP juhtkomitees.

Nii et me oleme siin 12 aastat hiljem, vist peaaegu täpselt kuu aega pärast seda, kui kaheksa riigipead ja üks kindel kodanikuühiskonna esindaja kohtusid ÜRO Peaassamblee raames, et luua see partnerlus. Need meist, kes tol ajal seal olid, mäletavad suurt lootust, mida me tol ajal tundsime tipptasemel tehnoloogiate suhtes, mis aitaksid edendada avatud valitsemist ja avatud ühiskonda, mis annaksid inimestele enneolematu juurdepääsu oma valitsusele, platvormid oma hääle tõstmiseks ja uued vahendid muutuste mõjutamiseks.

Loomulikult on lootus tehnoloogilise arengu ajastu suhtes muutunud paljudele hirmutavaks, sest aastate jooksul on autokraadid kasutanud tehnoloogiat desinformatsiooni levitamiseks, kodanike eraelu puutumatuse rikkumiseks ja teiste riikide ründamiseks, ilma et nad oleksid kasutanud isegi tavalisi relvi. Kuid aeg-ajalt leidub inimesi, kes mitte ainult ei hoia lootust elus, vaid muudavad selle erakordseks tegevuseks. Paljud siin saalis nägid uusi tehnoloogiaid algusest peale sellisena, nagu need on – mitte demokraatia õnnistuseks või kahjuks. Need on vahendid, mida saab kasutada nii kodanike võimestamiseks kui ka nende mahasurumiseks. Paljud teist leidsid võimalusi, kuidas vaidlustada tehnoloogia väärkasutust ja laiendada selle kasutamist headel eesmärkidel – nõuda paremaid sotsiaalteenuseid, jälgida riiklikke kulutusi, korraldada kodanikuaktiivsust.

Mõned selle valdkonna juhtivad eksperdid on meie praegused esinejad. Eesti valitsus on võimaldanud kodanikele juurdepääsu avalikele teenustele ja suhtlemist valitsusega digitaalselt, näidates maailmale ja juba mõnda aega, kuidas kodanikud saavad teha kõike alates isikutunnistuse ja passi uuendamisest kuni parlamendile eelnõude esitamiseni – täielikult internetis.

See on aidanud kaasa Eesti kiirele majanduskasvule, samuti Eesti riigi ülemaailmsele positsioonile. Ainuüksi viimase kümne aasta jooksul on Eesti tõusnud Transparency Internationali korruptsiooni  indeksis 18 kohta, 32. kohalt 14. kohale – kõrgemale kui Ameerika Ühendriigid. Eesti edusammud innustavad e-valitsuse innovatsiooni kogu maailmas, sealhulgas Ukrainas. 2016. aastal, ammu enne minu tööleasumist USAIDi, küsis Ukraina meie agentuurilt, kas me saaksime aidata kasutada digitaalseid vahendeid korruptsioonivastaste jõupingutuste toetamiseks.

Alustasime koostööd Euraasia Fondi ja teiste partneritega, et aidata Ukraina valitsusel luua e-riigihangete teenus. Ja samal ajal, mis on väga oluline, luua küberturvalisuse kaitse. Kuid 2019. aastaks olid president Zelenski ja minister Fedorov välja mõelnud palju ambitsioonikama projekti – luua riik nutitelefonis.

Platvormi, mis võimaldaks kodanikel suhelda oma valitsusega täielikult internetis. Teha kõike alates uue ettevõtte loomisest kuni lapse registreerimiseni. Sellest visioonist sai Diia, platvorm, mis on avaldanud hämmastavat mõju ukrainlaste elule. Kui Diia käivitati 2020. aasta veebruaris, pakkudes digiteeritud ID-kaarte, võimalust allkirjastada ametlikke dokumente ja registreerida uus auto ühe klõpsuga – sai rakendusest kiiresti Ukraina enim allalaaditud rakendus.

Ja pärast Putini täiemahulist sissetungi 2022. aastal sai Diia oluliseks osaks sõjategevuses. Selle abil saavad ukrainlased kogu riigis teatada sõjakuritegudest, jälgida vaenlase vägede liikumist ja saada hüvitist kahjustatud vara eest – ja seda kõike oma nutitelefonist.

Kuid kui ma siinkohal lõpetan, tahan tulla tagasi OGP asutamise eesmärgi juurde. Idee oli mitte ainult parandada kodanike sotsiaalset ja majanduslikku heaolu, vaid ka suurendada nende võimet hoida oma valitsusi vastutavana ja võidelda korruptsiooni vastu. Ja just siin on Diia olnud tõeliselt paindlik. Digiteerides ehituslubasid, maksude maksmist ja lõivude kogumist, takistab Diia korrumpeerunud ametnikel raha koguda või isiklikult altkäemaksu küsida. Nüüd on iga Diia kaudu toimuva protsessi puhul iga tehingu kohta kontrollitav jälg – sammud, mis aitasid 2020. aastal vältida hinnanguliselt 441 miljoni dollari suurust lekkeid Ukraina majanduses. Need on absoluutselt kriitilise tähtsusega kaitsemeetmed.

Samuti on oluline, et Ukraina valitsus on seadnud prioriteediks – ja me kuuleme oma Ukraina kolleegidelt selle kohta rohkem – küberturvalisuse ja eraelu puutumatuse kaitse, kohe koos kodanike elu  lihtsustamisega. Ukraina on vastu pidanud üle 2700 Kremli küberrünnakule, mis on suunatud riigi teabeallikate ja kriitilise tähtsusega infrastruktuuri vastu. Selle aasta alguses oli mul au teatada, et USAID toetab Kolumbiat, Kosovot ja Sambiat, et nad saaksid oma sarnaseid e-valitsuse võimalusi kasutada.

Täna on mul hea meel teatada, et Eesti toetab seda jõupingutust, tehes koostööd USAIDi ja Ukraina digitaalse ümberkujundamise ministeeriumiga. Tänu Eesti kogemustele uute tehnoloogiate kohandamisel erinevate süsteemidega (nn koostalitlusvõime) teeme koostööd, et modelleerida Diia ja selle aluseks olev digitaalne avalik infrastruktuur rohkemates riikides.

Nüüd tahaksin tutvustada Luukas Ilvest, Eesti infojuhti ja tõelist pioneeri e-valitsemise valdkonnas. Luukas annan sõna teile üle, suur tänu!