USAID juht Samantha Poweri visiit Tallinnasse rõhutab rahvusvahelise koostöö tähtsust

USAID juht Samantha Poweri visiit Tallinnasse rõhutab rahvusvahelise koostöö tähtsust valitsuse vastutuse edendamisel.

8. september 2023

Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Arengukoostöö Agentuuri (USAID) juht Samantha Power külastas 6. ja 7. septembril Eestit, et osaleda avatud valitsemise partnerluse (OGP) ülemaailmsel tippkohtumisel, suhelda kodanikuühiskonnaga ja osaleda USA-Eesti kahepoolsetes dialoogides.

“Eesti on juba pikka aega olnud eeskujuks, kuidas tehnoloogiat saab kasutada kodanikuühiskonna arendamiseks – see on üks ideedest, mis pani aluse avatud valitsemise partnerlusele rohkem kui kümme aastat tagasi. Võib öelda, et ühelgi riigil ei ole kõiki vastuseid, kuid Eesti on tõepoolest võimas inspiratsiooniallikas, näidates mitte ainult seda, kuidas tehnoloogia võib parandada valitsuse tööd, vaid ka seda, kuidas see võib oluliselt suurendada kodanike osalemist valitsemises. See, mida Eesti on näidanud, on olnud nii radikaalne. Ja ärgem unustagem seda, mida Eesti on näidanud – veidi teisel viisil -, nemad ja teie olete näidanud, kuidas väiksemad riigid saavad edukalt võidelda suurte riikide kiusamise vastu – luues samal ajal tugevamaid institutsioone ja majandust,” ütles USAID juht Samantha Power 7. septembril toimunud OGP ülemaailmsel tippkohtumisel tehtud lõppsõnavõtus.

USAID juht Power kohtus ka Eesti peaministri, Kaja Kallasega, et tänada Eesti valitsust OGP tippkohtumise võõrustamise eest ja rõhutas USA-Eesti kahepoolse koostöö olulisust Ukraina toetamisel, Venemaa agressiooni vastu seismisel ja ülemaailmsete probleemide digitaalsete lahenduste edendamisel. Samantha Power külastas ka Vabaduse Kooli Tallinnas, et vestelda Ukrainast saabunud õpilastega.

USA suursaadik Eestis George P. Kent tervitas USAID juhti, Powerit Eestis. “Meie kahe riigi vaheline koostöö näitab, et NATO liitlastena, Ukraina vankumatute toetajatena ning demokraatia ja õigusriigi partneritena on USA ja Eesti koos tugevamad.”

Samantha Power kuulub delegatsiooni, mis koosneb 40-st USA ametnikust, kes külastavad sel nädalal Eestit, et osaleda avatud valitsemise partnerluse (OGP) ja Tallinna digitippkohtumisel (TDS). Tema visiit näitab USA pühendumust jätkuvale koostööle Eesti ja teiste partneritega, et tagada avatum, läbipaistvam ja vastutustundlikum valitsemine.

President John F. Kennedy asutas USAIDi 1961. aastal, et anda ja hallata elutähtsat humanitaarabi kogu maailmas, et päästa inimelusid, vähendada vaesust, tugevdada demokraatiat ja aidata inimestel edasi areneda.  Tänapäeval tegutseb USAID enam kui 100 riigis üle maailma.

Lugege Administrator Samantha Poweri kõned OGP-s siit:

Administrator Samantha Power at 2023 Open Government Partnership Global Summit’s Closing Plenary | Europe and Eurasia | Speech | U.S. Agency for International Development (usaid.gov)

Administrator Samantha Power at the 2023 Open Government Partnership Global Summit Event: State in a Smartphone – The Future of Digital Government | September 7, 2023 | Tallinn, Estonia | U.S. Agency for International Development (usaid.gov)