USAID juht Samantha Power 2023. aasta avatud valitsemise partnerluse ülemaailmse tippkohtumise lõpuplenaaristungil

Administrator Samantha Power at 2023 Open Government Partnership Global Summit’s Closing Plenary | Europe and Eurasia | Speech | U.S. Agency for International Development (usaid.gov)

7. september 2023
Tallinn, Eesti

SAMANTHA POWER: Kui huvitav! Tänan teid väga! Mul on väga hea meel  siin olla ja mul on au kuuluda spetsialistide  meeskonda, kes annab sellele olulisele kohtumisele viimast lihvi. Tänan Annabeli [Cruz] ja Taimarit [Peterkop]  kogu nende töö eest selle ürituse korraldamisel.  Aitäh kõigile, kes säutsusid või tegid X-i või mida iganes ja levitasid kuuldud sõnumeid. Tänan teid selle eest, et õppisite üksteiselt, et olite üksteisele nii avatud  viimase paari päeva jooksul. Tänan Sanjayd [Pradhan] ja kogu avatud valitsemise partnerluse meeskonda. On tore näha, et kõik on siia kogunenud esimest korda pärast 2019. aastat.

Valitsuse esindajad on siin märkmike ja pliiatsitega, tehes märkmeid selle kohta, mida nad näevad – ma lihtsalt kutsun teid üles olema tugevad. See kõik kõlab siin nii veenvalt, ja siis tulete tagasi pealinna ja kõik, mis teid takistab, tuleb teile vastu kohe, kui te lennukist maha astute. Võitle edasi. Te võite ületada bürokraatia takistused. Parim vahend selleks on leida kodanikuühiskonna partnerid, ja siis saame üheskoos edu saavutada. Aitäh peaminister Kaja Kallasele. Mul on väga hea meel, et teil oli võimalik täna siia tulla, ja ma tänan teid ja teie kaasmaalasi uskumatu külalislahkuse eest, mida te kõik olete näidanud.

Eesti on pikka aega olnud näide sellest, kuidas tehnoloogiat saab kasutada kodanikuühiskonna arendamiseks. See on üks ideedest, mille alusel asutati enam kui kümme aastat tagasi avatud valitsemise partnerlus. Võib öelda, et ühelgi riigil ei ole kõiki vastuseid, kuid Eesti on tõepoolest võimas inspiratsiooniallikas, näidates mitte ainult seda, kuidas tehnoloogia võib parandada valitsemist, vaid ka seda, kuidas see võib oluliselt suurendada kodanike osalust valitsemises. See ongi see, mida Eesti on näidanud. Ja ärgem unustagem seda, mida Eesti on näidanud – veidi teisel viisil -, nad on näidanud, ja te olete näidanud, kuidas väikesed riigid saavad edukalt vastu seista suurte riikide hirmutamisele, ehitades samal ajal tugevamaid institutsioone ja tugevamat majandust.

Kuid olgem ausad, Eesti teekonnast saame õppida ka kainestavat õppetundi. Ma arvan, et on õiglane öelda, ja peaminister parandab mind, kui ta ei nõustu, kuid selle riigi kogemus näitab ka seda, kui sügavat ohtu kujutab teie kõigi töö neile, kes saavad kasu võimu tsentraliseerimisest ja pimeduse kilbist. Kõike seda, teid kõiki, tööd, mida te kõik oma riikides teete, nähakse ohuna. Ja nii et tee edasi ei ole kindlasti rohkem kui tee tagasi, tee edasi ei saa olema lihtne. Tagasihoidlike tehingute, digitaalsete repressioonide, valimistega manipuleerimise ja varguse sõpradel on uskumatud ressursid. Nad õpivad üksteiselt ja saavad jõudu. Nad vihkavad ja kardavad avatud valitsemist ja neid, kes seda nõuavad – see on tõsiasi.

Ma usun, et me kunagi alahindasime neid.

Minu esimene reis Eestisse oli 1992. aastal. Ja see elujõud, mis siin ja kogu piirkonnas valitses, pani mind, nooremana tundma, et gravitatsioon ise tõmbab maailma avatuse poole. Kuid nagu me kõik teame, ei ole inimasjades ja inimajaloos sellist asja nagu gravitatsioon. On ainult individuaalne tahe ja kogukonna mobiliseerimine.

Ma loodan, et me ei alahinda enam kunagi repressiivseid ja korrumpeerunud jõude ja kõike, mida nad teevad võimu säilitamiseks.

Te olete kuulnud viimastel päevadel palju kõnesid ja osalenud väga rikkalikes aruteludes ning nüüd, viimasel täiskogu istungil, esitan kolm punkti. Esiteks, küsimus, millega inimesed kogu maailmas praegu silmitsi seisavad, ei ole see, kas valitsus peaks olema avatum või suletum. Mõelge sellele. Enamik inimesi ja kogukondi ei ela päevast päeva abstraktsete normatiivsete küsimustega. Nad elavad oma elu küsides: “Kes kaitseb mind ja minu perekonda?”. Ja nad küsivad sageli, kas juhid, kes ei täida oma kohustusi, peaksid muutuma. Mulle tundub, et meie ees seisev küsimus või väljakutse on panna avatud valitsemine toimima.

OGP geniaalsus seisnes algusest peale selles, et see oli haruldane rahvusvaheline algatus, mis ühendas ühelt poolt poliitilise vabaduse ja demokraatliku vastutuse ning teiselt poolt praktilise materiaalse, sotsiaalse ja majandusliku kasu saavutamise. Näiteks tähendaks kaasav eelarve koostamine, et ressursse jaotatakse tõhusamalt ja õiglasemalt. Sellest oleks kasu reaalsetes kogukondades. Suurem läbipaistvus maavarade kaevandamisel tähendaks, et kodanikel oleks sõnaõigus selles, mis juhtub nende jumalast antud loodusvaradega, ja need samad kodanikud saaksid nõuda, et maavaradest saadav tulu jääks kohalikesse kogukondadesse, et rohkem lapsi saaks käia koolis või suurendada koolide arvu või osta rohkem õpikuid. Selline läbipaistvus tooks käegakatsutavat kasu.

Teabe saamise õigust käsitlevad seadused annavad kodanikele võimaluse sundida oma valitsusi avalikustama teavet suurte, salajaste infrastruktuurilepingute kohta, mille valitsus võib olla sõlminud välisriigi võimuga. Kasutades õigust teabele ja saades juurdepääsu nendele lepingutele, võivad kodanikud teada saada, et nende lapselapsed või isegi lapselapselapsed maksavad aastakümnete jooksul võlgu, mis on vajalikud selle infrastruktuuri ehitamiseks.

Nad võivad teada saada, et sellise lepingu alusel ehitatud uuest lennujaamast saadav tulu võib tegelikult minna peamiselt välisriigi võimule, mitte nende riikide kodanikele, kus uus lennujaam ehitati. Teise võimalusena võivad nad, kui neil on juurdepääs lepingule, teada saada, et enamik töötajatest, kes selle massiivse uue ehitusprojekti jaoks tööle võetakse, on tegelikult selle riigi kodanikud, kes raha laenas, mis hävitab kohalike töötajate lootused. See teadmine võib omakorda põhjustada tohutut poliitilist peavalu neile, kes allkirjastasid lepingu, eeldades, et see on igavene pimeduse pitser.

Päikesevalgus ei ole mitte ainult parim desinfitseerimisvahend, päikesevalgus on motivatsioon, päikesevalgus on kütus, päikesevalgus on energia. Kuid eelkõige peaks päikesevalgus aja jooksul aitama kaasa kodanike igapäevaelu parandamisele.

Teine punkt. OGP ise annab tulemusi. Ameerika Ühendriigid asutasid entusiastlikult avatud valitsemise partnerluse. Nii president Obama kui ka toonane asepresident Biden olid – ja on ikka veel – uhked selle loomisel osalemise üle. See on organisatsioon, võrgustik, mida on testitud, nagu ka teid kõiki. Kuid 12 lühikese aastaga on see tõestanud oma püsivat väärtust.

Nüüd, ma tean, et see ei tundu just nii palju aega. Me kõik teame, kui sünged on olnud vabadusega seotud suundumused viimase pooleteise aastakümne jooksul. Me kõik teame, millega demokraadid ja reformijad silmitsi seisavad. Mõned kõige võimsamad tehnoloogilised vahendid, mis on kunagi välja töötatud, on suunatud kodanike vastu ja neid kasutatakse kodanikuühiskonna õõnestamiseks. Majanduslikud vastutuuled, millele lisanduvad kliimamuutused ja üha enam looduskatastroofe, mis põhjustavad kaost ja haavatavust, mis on iseenesest kohutav, kuid mida tugevad mehed ka nii kergesti ära kasutavad. Ja mammutlik globaalne suurriik, kes on valmis viskama tohutuid ressursse rahvusvahelise süsteemi nihutamiseks üksikisiku mõjuvõimu asemel suurema sekkuva riikliku kontrolli suunas.

See on palju. Meil on palju vastu. Ja ometi on viimastel aastatel pärast COVID-19 pandeemiat, õnnetust, mis nõudis valitsuse pädevust, läbipaistvust ja reageerimisvõimet – just neid omadusi, mida OGP on aastate jooksul püüdnud edendada, viimastel aastatel on populistlikud erakonnad, juhid ja hoiakud kaotanud võimu valimiskastis, kusjuures rahvaesindajate populaarsus on alates 2020. aastast langenud keskmiselt 10 protsenti.

Tõepoolest, kui me täna siin koguneme, siis pärast 17 pikka aastat on demokraatia vähenemise kiirus, nagu me näeme Freedom House’i selle aasta aruandest, lõpuks ometi aeglustunud. Oleme nüüd autoritaarsuse vastases võitluses potentsiaalses murdepunktis. Ja sõda Ukrainas mõjutab muidugi tohutult ajaloo pendlit ja seda, kuhu suunas see kõigub. OGP võib jätkuvalt olla maailmale eeskujuks, kuidas avatud valitsemine võib aidata juhtidel saavutada oma rahvaste eesmärke. Ja just sellised kohtumised nagu see, samuti igapäevased OGP kohtumised, mis toovad kokku reformijad, aktivistid ja võitlusele pühendunud inimesed, kes muidu võivad jääda isoleerituks, aitavad seda tegevuskava edasi viia.

Veelkord, ärge jätke tähelepanuta, et teie edu ärritab ja isegi vihastab autokraate kogu maailmas. Tuletage meelde, kui vihane oli Putin Ukraina edu üle korruptsiooni ja valitsemise vastu võitlemisel, mis viis 2022. aasta veebruaris täiemahulise sissetungini. Minge tagasi ja vaadake tema kõnet ja seda viha, et Ukrainast on saanud euroopalik, integreeritud, demokraatlik ja palju jõukam riik. Ja ohtu, mida see kujutab endast Putinile ja paljudele tema lähikonnas.

Kuid ärge unustage, kui oluline on järgnevatel aastatel solidaarsus ja üksteiselt õppimine. Demokraadid võivad võita, kuid me ei võida üksi, vaid arenedes ja koos töötades.

Kolmandaks, kui me suudame üksteiselt rohkem õppida, kui me suudame koguda kõik need teadmised siin saalis ja internetis ning rakendada neid lähi- ja kaugemas tulevikus, siis saame teha palju head juba lühikese aja jooksul. Selle kohta on palju näiteid, paljud teist on neid siin konverentsil toonud ja üksteisega jaganud, kuid ma tahaksin tuua vaid mõned näited.

Nigeeria Kaduna osariigis on paljud rasedad emad sunnitud sünnitama kodus, kuna neil puudub juurdepääs asjakohastele tervishoiukliinikutele, mis olid sageli halva järelevalve või halva juhtimise tõttu lagunenud. Valitsus soovis neid kliinikuid renoveerida, kuid vajas abi. Nii käivitati rakendus “Eyes and Ears”, kuhu kodanikud said laadida üles fotosid ja anda tagasisidet oma kogukonna tervisekliinikute seisukorra kohta. Aruannetes toodi esile palju kliinikuid, mis vajaksid kiiret remonti, ning ka niinimetatud kummituskliinikuid, mis ei osutanud üldse meditsiiniteenuseid. Tänu sellele luureinfole lõpetasid valitsusametnikud rekordarv remondi- ja ehitustöid kliinikutes ning vähem kui nelja aastaga vähenes kodusünnituste arv üle 30 protsendi, kuna reaalsed tervishoiuteenused muutusid kättesaadavaks. Mõelge, kui paljudele kogukondadele ja riikidele oleks midagi sellist kasulik.

Korea Vabariigis käivitasid OGPga seotud kodanikuühiskonna organisatsioonid ja valitsuse reformijad mõne kuu jooksul pärast kuulsat küünlavalguse kampaaniat 2016. aastal veebiplatvormi, et koguda kodanike ettepanekuid avalike teenuste parandamiseks. Platvormi esimese 50 päeva jooksul tegid kodanikud üle 180 000 ettepaneku, millest rohkem kui 1500 rakendati lõpuks. Üks selline ettepanek tuli Jeju linna kooli kolmanda klassi õpilastelt, kes olid mures ühekordsete jääpakendite keskkonnamõju pärast. Vastuseks rakendasid valitsuse ametnikud ringlussevõtu programmi, mille tulemusena on ainuüksi 2022. aastal taaskasutatud üle 1,5 miljoni jääpakendi. Jällegi, see on kolmanda klassi õppetund. Crowdsourcing inimestelt, kes teavad, ja inimestelt, kelle muret tuleks tõsiselt võtta. Kuid need inimesed ei jäänudki sinnapaika, vaid rakendasid uued eeskirjad, mis aitasid 90% jääpakenditest üleriigiliselt üle minna mikroplastita keskkonnasõbralikule versioonile.

Üks viimane näide: kui Colombia Villavicencio linna tabas ränkalt COVID, hakkasid elanikud otsima teavet selle kohta, miks valitsus reageeris nii aeglaselt. Üks 22aastane üliõpilane avastas OGP hallatava avaliku sektori kulutuste veebipõhise andmebaasi abil, et linn oli tegelikult saanud vaid poole pandeemiaga võitlemiseks eraldatud vahenditest. Pärast aruande uurimist andis valitsus korralduse tegeleda viivituste põhjusega ja anda kogukonnale COVID-19 juhtude raviks ja jälgimiseks vajalikud vahendid.

Kõik need näited, kõik teie toodud näited näitavad seost läbipaistvuse, mida sageli, kuid mitte alati, hõlbustab tehnoloogia, ja vastutuse vahel ning seejärel seost vastutuse ja üksikisikute ja perekondade elu parandamise vahel.

Lubage mul lõpetuseks jagada teiega paar teadet, mis räägivad president Bideni pühendumusest OGP-le – tegelikult kogu Bideni administratsiooni pühendumusest OGP-le ja tööle, mida te kõik teete. USAID, Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Arenguagentuur, ja OGP allkirjastavad meie esimese vastastikuse mõistmise memorandumi. Järgmise viie aasta jooksul kohustab see vastastikuse mõistmise memorandum USAIDi aitama OGP-l avada uusi võimalusi valitsuste ja kodanike koostööks ning kodanike jaoks, et nad saaksid oma juhte vastutusele võtta. Me oleme pühendunud sellele, et see oleks rohkem kui mõni vastastikuse mõistmise memorandum, rohkem kui lihtsalt paber, vaid samm, millel on kohapeal reaalne mõju.

USAIDil on missioonid 80 [81] riigis ja programmid enam kui 100 riigis. Seega näeme seda kui ambitsioonika jõupingutuse algust, et mitte ainult rakendada kohalike partneritega töötades kohapealsete valitsusväliste organisatsioonide kogemusi, vaid et ühendada USAIDi juba praegu erinevates sektorites tehtav töö selliste probleemidega nagu nälg, konfliktid, sooline võrdõiguslikkus ja kaasamine ning kliimakriis – lähenemisviisidega, mille teerajajad te kõik olete olnud.

Mul on samuti hea meel teatada uuest üle 3 miljoni dollari suurusest toetusest avatud valitsemise partnerluse tugirühmale, mis on mitut riiki hõlmav programm, mille eesmärk on kiirendada prioriteetsete korruptsioonivastaste reformide rakendamist avatud valitsemise partnerluse liikmeks olevate valitsuste poolt. See aitab edendada selliseid küsimusi nagu kasusaajate omand, võlgade läbipaistvus, mis on tänapäeval suur probleem, kodanike aitamine mõjutada avalike vahendite kasutamist ning korruptsiooni soodustavate pangandus-, õigus- ja raamatupidamistavade kaotamine.

Töö, mida te kõik teete valitsuse läbipaistvuse suurendamiseks, aidates riigiametnikel avaldada kulutuste andmeid, teatada kohtumistest lobistidega ja jälgida kodanike kaebusi, on väga oluline. Meie uued investeeringud ja loodetavasti ka tihedam partnerlus OGPga aitavad seda saavutada. Kuid lõppkokkuvõttes teame me kõik, et jällegi, raskus üksi ei vii kuhugi, vaid tavakodanikel on suurim jõud tõeliste muutuste saavutamiseks.

Just tavakodanike protestid võivad sundida valitsust ellu viima elutähtsaid reforme ja kulutama riiklikke vahendeid kõige hädavajalikumate vajaduste rahuldamiseks. Ma ootan huviga teie ja nende jõudude ühendamist eelseisvatel kuudel ja aastatel.

Suur tänu teile!.